Kako da pomoću kabla HDMI ARC prenesete zvuk sa svog televizora QLED?

Kabl HDMI možete koristiti za prenos zvuka sa svog televizora QLED na sistem sounbar/sistem kućnog bioskopa. Imajte na umu da kabl HDMI ne radi dvosmerno (u oba smera) poput kabla SCART.
 

Kada dva uređaja priključujete pomoću HDMI-ja, uvek je jedan od njih predajnik, a drugi prijemnik. ARC je posebno svojstvo HDMI kablova velike brzine (high-speed) koje se koristi kako bi zvuk bio povratno poslat u predajnik (poput sistema kućnog bioskopa).

Proverite da li vaš uređaj podržava ARC konekciju

Proverite prethodno da li HDMI kabl vašeg pametnog televizora i vaš sistem sounbar/sistem kućnog bioskopa podržavaju ovu posebnu funkciju. To možete učiniti prateći sledeće oznake:
 

Pametni televizor (smart TV): HDMI ARC

HDMI kabl: visokobrzinski (high-speed), sertifikovan za 1.4

Soundbar/Sistem kućnog bioskopa: HDMI ARC


Ukoliko jedan od vaših uređaja ili HDMI kabl ne podržavaju funkciju ARC, možete koristiti i optički kabl.

Uspostavljanje ARC konekcije

1

Spojite HDMI kabl s konektorom HDMI-ARC na vašem televizoru, a drugi kraj kabla priključite na HDMI izlaz vašeg aktiviranog sistema soundbar/sistema kućnog bioskopa.

Napomena: Uverite se da je „Anynet+ (HDMI-CEC)“ omogućen na vašem televizoru QLED.

To možete učiniti prateći sledeće korake u meniju:

Home > Settings > General > External Device Management > Anynet+ (HDMI CEC)


Anynet+ (HDMI CEC) je već fabrički aktiviran za Samsungove sisteme soundbar i kućnog bioskopa.
 

Ukoliko koristite sisteme soundbar ili kućnog bioskopa drugog proizvođača, proverite da li je aktivirana funkcija HDMI-CEC ili ARC. Tu informaciju možete pronaći u uputstvu za rad svog uređaja.

2

Priključite ulazni izvor na opciju HDMI-ARC na svom sistemu sundbar/sistemu kućnog bioskopa.

3

Ukoliko koristite Samsungov sistem soundbar/sistem kućnog bioskopa, upotrebite funkcijski taster da biste podesili ulazni izvor na D.IN ili ARC.

Da biste odabrali izlaz za zvuk za vaš sistem soundbar/sistem kućnog bioskopa, pratite sledeće korake:

1 Otvorite postavke – „Settings“.
2 Odaberite stavku zvuka – „Sound“.
3 Otvorite stavku izlaza zvuka – „Sound output“.
4 S liste dostupnih uređaja odaberite predajnik – „Receiver (HDMI)“.

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama