Kako da pomoću kabla HDMI ARC prenesete zvuk sa svog televizora QLED?

Kabl HDMI možete koristiti za prenos zvuka sa svog televizora QLED na sistem sounbar/sistem kućnog bioskopa. Imajte na umu da kabl HDMI ne radi dvosmerno (u oba smera) poput kabla SCART.

 

Kada dva uređaja priključujete pomoću HDMI-ja, uvek je jedan od njih predajnik, a drugi prijemnik. ARC je posebno svojstvo HDMI kablova velike brzine (high-speed) koje se koristi kako bi zvuk bio povratno poslat u predajnik (poput sistema kućnog bioskopa).

Proverite da li vaš uređaj podržava ARC konekciju

Proverite prethodno da li HDMI kabl vašeg pametnog televizora i vaš sistem sounbar/sistem kućnog bioskopa podržavaju ovu posebnu funkciju. To možete učiniti prateći sledeće oznake:


Pametni televizor (smart TV): HDMI ARC

HDMI kabl: visokobrzinski (high-speed), sertifikovan za 1.4

Soundbar/Sistem kućnog bioskopa: HDMI ARC


Ukoliko jedan od vaših uređaja ili HDMI kabl ne podržavaju funkciju ARC, možete koristiti i optički kabl.

Uspostavljanje ARC konekcije

1

Spojite HDMI kabl s konektorom HDMI-ARC na vašem televizoru, a drugi kraj kabla priključite na HDMI izlaz vašeg aktiviranog sistema soundbar/sistema kućnog bioskopa.

Napomena: Uverite se da je „Anynet+ (HDMI-CEC)“ omogućen na vašem televizoru QLED.

To možete učiniti prateći sledeće korake u meniju:

Home > Settings > General > External Device Management > Anynet+ (HDMI CEC)


Anynet+ (HDMI CEC) je već fabrički aktiviran za Samsungove sisteme soundbar i kućnog bioskopa.

 

Ukoliko koristite sisteme soundbar ili kućnog bioskopa drugog proizvođača, proverite da li je aktivirana funkcija HDMI-CEC ili ARC. Tu informaciju možete pronaći u uputstvu za rad svog uređaja.

2

Priključite ulazni izvor na opciju HDMI-ARC na svom sistemu sundbar/sistemu kućnog bioskopa.

3

Ukoliko koristite Samsungov sistem soundbar/sistem kućnog bioskopa, upotrebite funkcijski taster da biste podesili ulazni izvor na D.IN ili ARC.

Da biste odabrali izlaz za zvuk za vaš sistem soundbar/sistem kućnog bioskopa, pratite sledeće korake:

1 Otvorite postavke – „Settings“.
2 Odaberite stavku zvuka – „Sound“.
3 Otvorite stavku izlaza zvuka – „Sound output“.
4 S liste dostupnih uređaja odaberite predajnik – „Receiver (HDMI)“.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Niste pronašli ono što ste tražili? Tu smo da bismo vam pomogli.

Putem interneta

Možete nas kontaktirati na različite načine: ćaskanje uživo, e-pošta, Twitter, Facebook Messenger itd.

Pozovite

Razgovarajte sa jednim od naših stručnih timova.SAZNAJ VIŠE

Potrebna vam je popravka?

Mi smo tu da vam pomognemo, bez obzira da li je garantni rok vašeg uređaja istekao ili ne.

Kontaktirajte Nas