Kako da koristite opciju preslikavanja ekrana (Screen Mirroring) na svom televizoru QLED

Opcija preslikavanja ekrana (Screen Mirroring) omogućava vam da lako i na zgodan način s kompatibilnog pametnog telefona (smartfona) ili tableta preslikate sadržaj na svoj televizor QLED bez upotrebe kablova. Ova karakteristika je moguća samo na Samsungovim mobilnim aparatima jer je posebno stvorena za Samsungove proizvode.  

Napomena: Nemaju svi Samsungovi televizori i pametni telefoni mogućnost preslikavanja ekrana. Ukoliko vaš uređaj nema sledeće stavke u meniju, ova funkcija nije dostupna. Za više informacija o specijalnim funkcijama pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja. 

Kroz sledeće postupke pokazaćemo vam kako da akrivirate funkciju preslikavanja ekrana (Screen Mirroring) koristeći telefon Galaxy S9+ i televizor QLED. Ovu funkciju je moguće koristiti i na drugim modelima pametnih telefona.

1 Na telefonu Galaxy S9+ prevucite s dva prsta traku s obaveštenjima (notification bar) s vrha prema dnu kako biste otvorili pano s obaveštenjima (Notifications panel).
Otvoriti pano s notifikacijama (notification panel)
2 Klizačem idite ulevo kako bi vam se prikazalo još opcija. Dodirnite pametan pregled („Smart View“) da biste aktivirali ovu funkciju.
Dodirnite opciju „Smart View“ na svom telefonu Galaxy S9
3 Vaš Galaxy S9+ traga za mogućim uređajima za reprodukciju (playback). Pronađene opcije za reprodukciju biće izlistane.
Lista uređaja za reprodukciju
4 Potvrdite svoj pametni (smart) televizor, u ovom slučaju „[TV] Samsung iz serije Q7 (4...“, jednim kratkim dodirom na unos. Telefon će pokušati da se poveže s televizorom.
Odaberite televizor QLED s liste

Napomena: Ukoliko niste pronašli televizor, molim vas da proverite da li je te-ve aparat u radijusu od otprilike 5 metara, a zatim pokušajte ponovo.

5

Potvrdite povezivanje birajući na svom televizoru QLED opciju „Omogući“. To ćete uraditi pritiskom dugmeta „Enter“ na svom pametnom daljinskom upravljaču.

Potvrdite povezivanje s televizorom

Nakon potvrde, povezivanje je uspostavljeno, pa će ekran telefona Galaxy S9+ biti preslikan na ekranu televizora.

Preslikani ekran pametnog telefona na televizoru

Ikonica s pametnim pregledom – „Smart View“ pojaviće se na ekranu pametnog telefona. 

Ikonica „Smart View“ na telefonu Galaxy S9

Dodirnite ikonicu kako biste odabrali radnju, npr., pauziraj deljenje – „Pause sharing“, prekid povezivanja – „Disconnect“ ili promenite povezani uređaj. 

Odaberite radnju u opciji „Smart View“

Ovu funkciju, na primer, možete koristiti za sledeće radnje:
 

  • reprodukciju slika sa svog pametnog telefona/tableta.
  • reprodukciju video-snimaka sa svog pametnog telefona/tableta.
  • puštanje muzike koja postoji u pametnom telefonu/tabletu.
  • puštanje video-snimaka/aplikacija s igricama.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama