Solve for Tomorrow

Solve for Tomorrow

Jongeren die de
grootste uitdagingen
in onze wereld
oplossen

Jongeren die de grootste uitdagingen in onze wereld oplossen

Een groep van vier middelbare scholieren glimlacht terwijl ze samen rond een tafel staan in een klaslokaal; eentje kijkt naar een laptop. Een groep van vier middelbare scholieren glimlacht terwijl ze samen rond een tafel staan in een klaslokaal; eentje kijkt naar een laptop.

Samsung Solve for Tomorrow

Oplossingen voor de toekomst biedt een unieke leermogelijkheid en stimuleert creatief denken door jongeren aan te moedigen sociale problemen op te lossen met behulp van benaderingen op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM of Science, Technology, Engineering and Math). Studenten die deelnemen aan het programma kunnen innovatieve oplossingen bedenken en verwezenlijken waarmee ze de uitdagingen en risico's waarmee hun gemeenschappen geconfronteerd worden, kunnen oplossen. Tijdens het traject bieden onze professionele medewerkers de studenten een grondige begeleiding, niet alleen op het gebied van technologische vaardigheden, maar ook op het gebied van creatief denken, communiceren en samenwerkingsvaardigheden waarover de arbeidskrachten van de toekomst zullen moeten beschikken.

Een mannelijke middelbare scholier in Colombia staat buiten en glimlacht; met één hand houdt hij een briket omhoog, gemaakt van koffieresidu. Een mannelijke middelbare scholier in Colombia staat buiten en glimlacht; met één hand houdt hij een briket omhoog, gemaakt van koffieresidu.

Van de wereld een betere plek maken

Oplossingen voor de toekomst omvat drie niveaus van probleemoplossing: herformuleren, bedenken en verwezenlijken. Doorheen het probleemoplossingsproces definiëren en lossen studenten problemen op, gebaseerd op een diepgaand begrip van de gebruiker. Oplossingen voor de toekomst ontstond in 2010 in de VS en loopt momenteel in 23 landen over de hele wereld.

Een vrouwelijke middelbare schoolstudent houdt een microfoon vast en geeft een gesprek voor een grote poster. Een mannelijke studente staat achter haar en luistert. Een vrouwelijke middelbare schoolstudent houdt een microfoon vast en geeft een gesprek voor een grote poster. Een mannelijke studente staat achter haar en luistert.

Drie probleemoplossingsfasen

 • Herformuleren

  01

  Echte problemen definiëren door het stellen van onbevooroordeelde vragen.

 • Bedenken

  02

  De middelen bepalen die je
  nodig hebt om je ideeën
  voor probleemoplossing te verfijnen.

 • Verwezenlijken

  03

  Het proces waarbij de verwezenlijking steeds concreter wordt door voortdurende beproeving en verfijning.

Corporate Citizenship

Een jongetje geeft een presentatie, met een microfoon in de ene hand en een plastic apparaat in de andere hand, voor een bord met krantenartikelen. Een jongetje geeft een presentatie, met een microfoon in de ene hand en een plastic apparaat in de andere hand, voor een bord met krantenartikelen.