Ką daryti, jei drabužių džiovyklė blogai veikia?

Skalbinių džiovyklės ženkliai prisideda prie buities darbų efektyvumo, tačiau ką daryti, jei šis kasdienėje buityje naudojamas prietaisas sugenda arba pastebite, jog staiga suprastėja jo veikimas? Pagrindiniai dalykai, kuriuos turėtumėte patikrinti yra džiovyklės pukų filtras bei vandens bakas. Filtrą patariame valyti kuo dažniau, idealiai, po kiekvieno džiovinimo, tai pat ištuštinti vandens baką bei kas kelis mėnesius patikrinti ir išvalyti ventiliacijos angą.

Jei džiovyklė neveikia

  • Įsitikinkite, ar džiovyklės durelės tinkamai uždarytos.
  • Įsitikinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie elektros lizdo, kuriame yra įtampa. Tai patikrinti galite į rozetę įkišę kitą elektros prietaisą.
  • Patikrinkite namų elektros grandinės pertraukiklius ir saugiklius.

Atsižvelkite į džiovinimo pajėgumą

Jei įdėsite daugiau skalbinių, nei nurodyta džiovyklės instrukcijoje, būgno apkrova bus per didelė ir jam bus sunku suktis, todėl skalbiniai išdžius nevienodai. Taip pat drabužiai gali smarkiai susiraukšlėti. Be to, rekomenduojama visada naudoti automatinį džiovinimo ciklą, kurio metu naudojant tempertūros ir drėgmės sensorius bus užtikrinamas geriausias džiovinimo lygis, mažiausiai pažeidžiant audinį.

Įsitikinkite, jog išjungtas užraktas nuo vaiktų

Skalbyklės su LCD ekranu

Pastaba:

  • Jūsų džiovyklės valdymo skydelis gali atrodyti ir kitaip. Tai priklauso nuo jūsų turimos džiovyklės modelio.
  • Šis vaizdas yra tik pavyzdys anglų kalba, tačiau džiovyklėse su LCD ekranu galite nustatyti meniu lietuvių k.

Kad vaikai arba kūdikiai negalėtų prispaudyti atstiktinių mygtukų kombinacijų ir taip sugadinti džiovyklės arba susižeisti, apsaugos nuo vaikų užraktas deaktyvuos visus džiovyklės mygtukus, išskyrus 

Žemiau parodome, kaip įjungti ir išjungti užraktą nuo vaikų.

1 žingsnis. Uždarykite dureles.

2 žingsnis. Bakstelėkite 

3 žingsnis. Pasukdami valdymo ratuką pasirinkite Apsauga nuo vaikų, tada bakstelėkite 

4 žingsnis. Bakstelėdami  pasirinkite įjungta arba išjungta.

- Kai funkcija įjungta, piktograma Apsauga nuo vaikų įsijungia.

- Kai durelės atidarytos, funkcijos Apsauga nuo vaikų įjungti negalite. Jei, bandant įjungti funkciją Apsauga nuo vaikų, ekrane pateikiamas pranešimas „Durys atidarytos“, uždarykite dureles ir bandykite dar kartą.

PASTABA: Išjungus džiovyklę, užraktas nuo vaikų neišsijungs.

Skalbyklės su fiziniu valdymo ratuku

Pastaba:

  • Jūsų džiovyklės valdymo skydelis gali atrodyti ir kitaip. Tai priklauso nuo jūsų turimos džiovyklės modelio.

Kad vaikai arba kūdikiai neprispaudyti atstiktinių mygtukų kombinacijų ir taip sugadinti džiovyklės arba susižeisti, apsaugos nuo vaikų užraktas deaktyvuos visus džiovyklės mygtukus, išskyrus užrakinimo mygtuką. Norėdami įjungti / išjungti užraktą nuo vaikų, vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite drėgmės įspėjimo mygtuką ir išmaniojo valdymo mygtuką arba apsaugos nuo susiglamžymo ir džiovinimo intensyvumo mygtukus.

PASTABA: Išjungus džiovyklę, užraktas nuo vaikų neišsijungs.

Patikrinkite, kad pukų filtras, vandens bakas ir ventiliacijos anga nėra užsikimšę

Kai kurias džiovyklės dalis reikia reguliariai valyti. Filtrą ir baką rekomenduojame valyti po kiekvieno džiovinimo. Toliau pateiktos filtro valymo instrukcijos.

patikrinkite džiovyklės dalis, kurias reikia valyti
Kaip valyti pūkelių filtrą?

Idealiu atveju, pūkelių filtrą turėtumėte valyti po kiekvieno džiovinimo. Jei džiovyklę naudosite pūkelių filtrui dar esant drėgnam, gali atsirasti pelėsis, blogas kvapas arba suprastėti džiovinimo efektyvumas. Todėl pūkelių filtrą išvalykite ir nusausinkite po kiekvienos įkrovos.

1 veiksmas. Atidarykite džiovyklės dureles ir patraukite filtrą aukštyn, kad jį išimtumėte. (Išėmę filtrą neišimkite guminio tarpiklio.)

2 veiksmas. Atidarykite išorinį filtrą ir išimkite vidinį filtrą.

džiovyklės filtrą atidarykite traukdami aukštyn ir iš išorinio filtro išimkite vidinį filtrą

3 veiksmas. Atidarykite vidinį ir išorinį filtrus.

4 veiksmas. Iš abiejų filtrų pašalinkite pūkelius ir naudodami šepetį iš filtro pašalinkite likusias dulkes.

atidarykite vidinį filtrą ir iš filtro pašalinkite pūkelius

Pastaba: filtrus nuplaukite tekančiu vandeniu ir juos visiškai išdžiovinkite (jei reikia).

5 veiksmas. Švarų filtrą prijunkite prie išorinio filtro nurodyta kryptimi ir filtrą įdėkite į jam skirtą vietą.

švarų filtrą prijunkite prie išorinio filtro ir įdėkite į jam skirtą vietą

Pastaba: jei išoriniame filtre nėra vidinio filtro, džiovyklės nenaudokite. 

Kaip valyti šilumokaitį?

Rekomenduojama šilumokaitį valyti ne rečiau kaip kartą per mėnesį (apie tai jums praneš garsinis signalas ir ekrane užsidegusi šilumokaičio indikatorinė lemputė arba, jei turite džiovyklę su LCD ekranu, jame pamatysite įspėjimą, kad laikas valyti šilumokaitį). Reguliariai valant šilumokaitį, padidės šilumos siurblio efektyvumas ir taip sumažintas elektros energijos sunaudojimas. Kad nesusižeistumėte ir nenusidegintumėte, šilumokaičio nelieskite ir nevalykite plikomis rankomis. Taip pat šilumokaičio nevalykite vandeniu.

1 veiksmas. Paspauskite viršutinę išorinio dangtelio pusę, kad dangtelį atidarytumėte.

atidarykite šilumokaičio išorinį dangtelį

2 veiksmas. Pasukite abu fiksatorius, kad atfiksuotumėte.

atfiksuokite fiksatorius

3 veiksmas. Išimkite vidinį dangtelį.

išimkite vidinį dangtelį

4 veiksmas. Šilumokaitį valykite naudodami dulkių siurblį su šepečio antgaliu arba pridėtu sepetėliu.

filtro valymas minkštu šepečiu

Pastaba: 

  • Valykite atsargiai, kad nesulenkite ir nepažeiskite šilumokaičio sparnelių, antraip gali sumažėti džiovinimo efektyvumas.

5 veiksmas. Vidinį dangtelį nuvalykite minkštu, drėgnu audiniu.

filtro valymas drėgnu audiniu

6 veiksmas. Uždėkite vidinį dangtelį. Tada priveržkite abu fiksatorius, kad vidinį dangtelį užfiksuotumėte. 

uždėkite vidinį dangtelį

Pastaba: užtikrinkite, kad fiksatoriai būtų gerai užfiksuoti.

7 veiksmas. Uždarykite išorinį dangtelį.

uždarykite šilumokaičio dangtelio dureles
Ką daryti, kad nelašėtų iš vandens bakelio?

Kaskart pasinaudoję drabužių džiovykle, iš bako išpilkite susikaupusį vandenį – taip būsite tikri, jog iš jo netikėtai nepradės lašėti vanduo.

1 veiksmas. Vandens baką išimkite iš stalčiaus.
2 veiksmas. Iš bako išpilkite vandenį ir baką įstatykite į jam skirtą vietą.

ištuštinkite vandens baką, kad neatsirastų nuotėkis

Samsung Community

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Norėdami išsiųsti savo atsiliepimą, spustelėkite žemiau esantį mygtuką „Pateikti“.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus