Ką daryti, jei džiovyklė blogai veikia?

Toliau pateikta informacija, ką daryti, jei džiovyklė neveikia. Kaskart panaudojus džiovyklę rekomenduojama išvalyti filtrą ir vandens butelį.

Patikrinkite pagrindinius dalykus

 • Įsitikinkite, ar džiovyklės durelės tinkamai uždarytos.
 • Įsitikinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie elektros lizdo, kuriame yra įtampa.
 • Patikrinkite namų elektros grandinės pertraukiklius ir saugiklius.

Atsižvelkite į džiovinimo pajėgumą

Jei džiovyklę naudojate nuo skalbimo iki džiovinimo, pravartu skalbinių dėti mažiau nei nustatytas produkto džiovinimo pajėgumas. Jei įdėsite daug skalbinių, bus ribojamas sukimas, todėl skalbiniai išdžius nevienodai, taip pat drabužiai gali smarkiai susiraukšlėti. Be to, rekomenduojama visada naudoti standartinį džiovinimo ciklą, kurio metu skalbiniai pasveriami – ši informacija naudojama nustatant džiovinimo trukmę.

Užrakto nuo vaikų išjungimas

Įjungus užraktą nuo vaikų, visi mygtukai, išskyrus maitinimo mygtuką, nebeveiks. Nustačius vaikų apsaugos funkciją, džiovyklės durelės užsirakina ir užsidega vaikų apsaugos lemputė. Jei mygtukas neveikia ir aktyvinamas kitas mygtukas, vaikų apsaugos lemputė sumirksi. Aktyvinus užraktą nuo vaikų, jis veiks net džiovyklė išjungiama ir vėl įjungiama.

patikrinkite užraktą nuo vaikų valdymo skydelyje

Pastaba:

 • Faktinė valdymo skydelio išvaizda gali skirtis jūsų modelyje.
 • Šis vaizdas yra tik pavyzdys anglų kalba tačiau jis gali būti jūsų šalies kalba.
Su užrakto nuo vaikų funkcija susiję patarimai

Kaip atidaryti dureles, kai įjungtas užraktas nuo vaikų

 • Jei džiovyklės durelės užrakintos arba mygtukas neveikia dėl užrakto nuo vaikų nustatymų, 3 sekundes vienu metu palaikykite nuspaustus mygtukus + ir -, kad aktyvintumėte šios funkcijos veikimo pristabdymą (1 minutės trukmės).
 • Kai durelės laikinai atrakinamos, jos bus atrakintos 1 minutę ir tuo metu mirksės užrakto nuo vaikų lemputė.
 • 1 minutei praėjus, 2 minutes bus girdimas įspėjamasis signalas.
 • Jei durelės uždaromos per 2 minučių trukmės įspėjimą, užrakto nuo vaikų funkcija vėl pradės veikti.

Kaip visiškai išjungti užraktą nuo vaikų

 • Norėdami visiškai išjungti užraktą nuo vaikų, laikino durelių atrakinimo metu dar kartą 3 sekundėms nuspauskite mygtukus + ir -.
 • Juos atleidus, durelės bus atrakintos ir vaikų apsaugos lemputė užges.

Pastaba: Faktiniai žodžiai (-, +) valdymo skydelyje gali skirtis jūsų modelyje.

Užtikrinkite, kad filtras ir vandens bakas nėra užsikimšę

Kai kurias džiovyklės dalis reikia reguliariai valyti. Ypač rekomenduojama kaskart panaudojus išvalyti filtrą ir baką. Toliau pateiktos filtro valymo instrukcijos.

patikrinkite džiovyklės dalis, kurias reikia valyti
Kaip valyti pūkelių filtrą

Pūkelių filtrą išvalykite po kiekvienos įkrovos. Jei džiovyklę naudosite pūkelių filtrui esant drėgnam, gali atsirasti pelėsis, blogas kvapas ir gali suprastėti džiovinimo efektyvumas. Todėl pūkelių filtrą išvalykite ir nusausinkite po kiekvienos įkrovos.

1 veiksmas. Atidarykite džiovyklės dureles ir patraukite filtrą aukštyn, kad jį išimtumėte. (Išėmę filtrą neišimkite guminio tarpiklio.)
2 veiksmas. Atidarykite išorinį filtrą ir išimkite vidinį filtrą.

džiovyklės filtrą atidarykite traukdami aukštyn ir iš išorinio filtro išimkite vidinį filtrą

3 veiksmas. Atidarykite vidinį ir išorinį filtrus.
4 veiksmas. Iš abiejų filtrų pašalinkite pūkelius ir naudodami šepetį iš filtro pašalinkite likusias dulkes.

atidarykite vidinį filtrą ir iš filtro pašalinkite pūkelius

Pastaba: filtrus nuplaukite tekančiu vandeniu ir juos visiškai išdžiovinkite (jei reikia).

5 veiksmas. Švarų filtrą prijunkite prie išorinio filtro nurodyta kryptimi ir filtrą įdėkite į jam skirtą vietą.

švarų filtrą prijunkite prie išorinio filtro ir įdėkite į jam skirtą vietą

Pastaba: jei išoriniame filtre nėra vidinio filtro, džiovyklės nenaudokite. 

Kaip valyti šilumokaitį

Rekomenduojama šilumokaitį valyti ne rečiau kaip kartą per mėnesį (arba kai pasigirsta signalas ir ekrane užsidega šilumokaičio indikatorinės lemputės). Tada bus didesnis šilumos siurblio efektyvumas. Kad nesusižeistumėte ir nenusidegintumėte, šilumokaičio nelieskite ir nevalykite plikomis rankomis. Taip pat šilumokaičio nevalykite vandeniu.

1 veiksmas. Paspauskite viršutinę išorinio dangtelio pusę, kad dangtelį atidarytumėte.

atidarykite šilumokaičio išorinį dangtelį

2 veiksmas. Pasukite abu fiksatorius, kad atfiksuotumėte.

atfiksuokite fiksatorius

3 veiksmas. Išimkite vidinį dangtelį.

išimkite vidinį dangtelį

4 veiksmas. Šilumokaitį valykite naudodami pateikiamą valymo šepetį (arba dulkių siurblį su šepečio priedu).

filtro valymas minkštu šepečiu

Pastaba: 

 • Valydami nesulenkite ir nepažeiskite šilumokaičio sparnelių.
 • Kitaip gali sumažėti džiovinimo efektyvumas.

5 veiksmas. Vidinį dangtelį nuvalykite minkštu, drėgnu audiniu.

filtro valymas drėgnu audiniu

6 veiksmas. Uždėkite vidinį dangtelį. Tada priveržkite abu fiksatorius, kad vidinį dangtelį užfiksuotumėte. 

uždėkite vidinį dangtelį

Pastaba: užtikrinkite, kad fiksatoriai būtų gerai užfiksuoti.

7 veiksmas. Uždarykite išorinį dangtelį.

uždarykite šilumokaičio dangtelio dureles
Patarimai, ką daryti, kad neatsirastų vandens bako nuotėkis

Kaskart panaudoję ištuštinkite vandens baką – taip apsisaugosite nuo nuotėkių. Atminkite, kad vandens butelis skirtas naudoti modelyje, kuriame yra tik džiovinimo funkcija. 

1 veiksmas. Vandens butelį atskirkite nuo stalčiaus.
2 veiksmas. Vandenį išpilkite pro išleidimo angą ir vandens butelį įstatykite į jam skirtą vietą.

ištuštinkite vandens baką, kad neatsirastų nuotėkis

Pastaba: išimdami vandens pilną indą, būkite atsargūs.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus