Kaip šaldytuve nustatyti atostogų režimą arba užrakto funkciją?

Yra kelios funkcijos, kurias galite įjungti, jeigu šaldytuvas nebus naudojamas ilgą laiką arba jeigu norite užblokuoti šaldytuvo mygtukus, – Vacation mode (atostogų režimas), Control lock (pagrindinio šaldytuvo valdymo skydelio mygtukų užraktas), Dispenser lock (vandens/ledo dalytuvo užraktas) ir Dispenser panel lock (vandens dalytuvo užraktas). Patikrinkite kiekvieną funkciją ir kaip ją aktyvinti.

Atostogų režimas

Jeigu išvykstate atostogauti arba darbo reikalais, taip pat jeigu neketinate šaldytuvo naudoti ilgesnį laiką, įjunkite atostogų režimą. Bus palaikoma ne aukštesnė kaip 17 °C šaldytuvo temperatūra, tačiau šaldiklis veiks kaip ir anksčiau.

Pastaba.

 • Prieš įjungdami atostogų režimą, iš šaldytuvo išimkite maisto produktus.
 • Jeigu pareguliuosite temperatūrą, atostogų režimas bus išjungtas.
 • Skirtinguose modeliuose valdymo skydelio vaizdai ir nustatymo būdai gali skirtis.

 • 1 tipas. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką Vacation (atostogos). Įsijungs atostogų indikatorius, o šaldytuvo temperatūros rodmuo išsijungs.

- Kad išjungtumėte atostogų režimą, vėl paspauskite ir 3 sekundes palaikykite atostogų mygtuką. Bus atstatyta ankstesnė šaldytuvo temperatūros nuostata.

Paspauskite ir palaikykite atostogų mygtuką-1.

 • 2 tipas. Palieskite bet kurį mygtuką (<O arba >), kad aktyvintumėte ekraną. (Šis veiksmas gali būti reikalingas ne visuose modeliuose.) Palieskite O, kad pasirinktumėte šaldytuvą. Tada palieskite < arba >, kad pasirinktumėte atostogų režimą. Įsijungs atostogų indikatorius.
Palieskite < arba >, kad pasirinktumėte atostogų režimą.

Pagridinio šaldytuvo skydelio mygtukų užraktas

Jeigu norite išvengti trikčių arba netyčinio pagrindinio šaldytuvo skydelio mygtukų paspaudimo, įjunkite mygtukų užraktą.

Pastaba.

 • Pagrindinio skydelio mygtukų užraktas neturi įtakos vandens daytuvo mygtukams.
 • Vandens dalytuvas ir jo svirtelė veikia atskirai. Norėdami užblokuoti vandens dalytuvą ir jo svirtelę, naudokite vandens dalytuvo užrakto funkciją.
 • Skirtinguose modeliuose valdymo skydelio vaizdai ir nustatymo būdai gali skirtis.
 • Tai taikoma tik tiems modeliams, kuriuose yra mygtukų užraktas.

 • 1 tipas. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite Control Lock (mygtukų užraktas). Visi mygtukai bus išjungti ir įsijungs indikatorius. 

- Kad išjungtumėte mygtukų užraktą, vėl paspauskite ir palaikykite Control Lock mygtuką 3 sekundes. Valdymo skydelio mygtukai bus įjungti ir veiks kaip įprasta.

Paspauskite ir palaikykite mygtukų užraktą.

 • 2 tipas. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite Door Alarm (durų signalas). Pagrindinis skydelis bus išjungtas ir įsijungs mygtukų užrakto indikatorius. Kai įjungiamas mygtukų užraktas, paspaudus bet kurį pagrindinio skydelio mygtuką sublyksi indikatorius. 

- Norėdami išjungti mygtukų užraktą, dar kartą paspauskite ir ilgiau kaip 3 sekundes palaikykite Door Alarm mygtuką. Tačiau mygtukų užraktas bus aktyvintas vėl, jeigu per 1 minutę nebus paspaustas joks mygtukas.

Paspauskite ir palaikykite durų signalą.

Vandens ir ledo dalytuvo užraktas

Jeigu nenorite, kad būtų naudojami vandens ir ledo dalytuvo skydelio mygtukai ir vandens ir ledo dalytuvo svirtelė, įjunkite dalytuvo užraktą.

Pastaba. 

 • Vandens/ledo dalytuvo užraktas dalytuvo skydelyje neturi įtakos pagrindinio šaldytuvo skydelio mygtukams. Pagrindinį šaldytuvo mygtukų skydelį galite užblokuoti naudodami jo funkciją „Control Lock“ (mygtukų užraktas).
 • Dalytuvo valdymo skydelio vaizdai ir nustatymo būdai priklauso nuo jūsų turimo šaldytuvo modelio.
 • Tai taikoma tik tiems modeliams, kuriuose yra vandens/ledo dalytuvo užrakto funkcija.

 • Paspauskite ir ilgiau kaip 3 sekundes palaikykite mygtuką Water/Ice (vanduo / ledas). 

- Kad išjungtumėte vandens/ledo dalytuvo užraktą, vėl paspauskite ir palaikykite mygtuką Water/Ice 3 sekundes.

Paspauskite ir palaikykite vandens / ledo mygtuką.

Vandens dalytuvo užraktas

Jeigu nenorite, kad būtų naudojami vandens dalytuvo skydelio mygtukai ir vandens dalytuvo svirtelė, įjunkite vandens dalytuvo skydelio užraktą.

Pastaba. 

 • Vandens dalytuvo skydelio užraktas neturi įtakos pagrindinio šldytuvo skydelio mygtukams. 
 • Pagrindinį šaldytuvo mygtukų skydelį galite užblokuoti naudodami jo funkciją „Control Lock“ (šaldytuvo mygtukų užraktas).

 • Paspauskite ir ilgiau kaip 3 sekundes palaikykite mygtuką Water (vanduo). 

- Kad išjungtumėte valdens dalytuvo užraktą, vėl paspauskite ir palaikykite mygtuką Water 3 sekundes.

Paspauskite ir palaikykite vandens mygtuką.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus