Kā atrisināt izplatītākās problēmas ar zvanīšanu

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus.

Lūdzu, ņemiet vērā: Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Zvani netiek savienoti

  • Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
  • Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
  • Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt

  • Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
  • Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
  • Ja izmantojat austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņu, vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

  • Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
  • Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
  • Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet akumulatoru.

Paldies par jūsu atsauksmēm