Како да управувате со машината за перење со SmartThings

Сега кога ја поврзавте машината за перење со SmartThings, можеби се прашувате како да ја управувате. Ве молиме проверете ги упатствата подолу.

Ако сè уште не сте ги поврзале машината за перење и SmartThings, кликнете овде за да видите како да ги поврзете.

Забелешка: Сликите од екранот, како што се циклусите и опциите, може да се разликуваат во зависност од моделите што можат да се поврзат со SmartThings. 

Активирајте „Паметната контрола“ (Smart control) на вашата машина за перење

Кога ќе го допрете копчето [Smart control] во контролната табла, индикаторот ќе се активира.

Паметна контрола.

Ако индикаторот е неактивен, на копчето се прикажува „Send to washer“ (Испрати до машината за перење).

Испрати до машината за перење.

Ако индикаторот е активен, „Start“ се прикажува на копчето.

Екран за почеток.

Кога ќе го допрете синото поле во центарот на екранот, се појавува списокот со циклуси. Одете надолу и изберете го саканиот циклус за перење па допрете го копчето [OK] на дното.

Список на циклуси на екранот.

Можете да ги прилагодите деталите на опциите за перење. Одете надолу по првиот екран на SmartThings на машината за перење и проверете ги деталите за секоја листа со опции.

Екран со опции за перење.
  • Контрола на температурата на водата

 

Допрете [Temp.] за да ја изберете температурата што ја сакате, а потоа допрете го копчето [OK] на дното.

Контрола на температурата на водата.
  • Број на плакнења

 

Допрете [Rinse] за да го изберете бројот на плакнења што ги сакате, а потоа допрете го копчето [OK] на дното.

Избирање број на плакнења.
  • Брзина на центрифугата

 

Допрете [Spin] за да ја изберете саканата брзина на ротација, а потоа допрете го копчето [OK] на дното.

Брзината на центрифугата се мери во вртежи во минута (RPM) и се однесува на брзината со која барабанот се ротира за време на циклусот на центрифугирање. Колку е побрза центрифугата на машината, толку повеќе вода ќе исцеди од алиштата и побрзо ќе се исушат.

Изберете брзина на центрифугата.
  • Создадете свој циклус на перење

 

Од списокот на презентирани циклуси на перење, можете да ги изберете и зачувате само оние што често ги користите. Допрете го копчето [Минус] за да го избришете од списокот или допрете го копчето [Плус] на дното за да го додадете во списокот. Откако ќе го организирате вашиот циклус, допрете го копчето [Зачувај] на врвот.

Моја листа на циклуси на екранот.
  • Безбеден режим за оставање алишта

 

(1) Режим на излегување: Ако сте надвор, ќе добиете аларм за одложување пред да започне закажаниот циклус.

(2) Аларм за останати алишта: Ако не ги извадите алиштата по завршувањето на циклусот, ви се испраќа аларм дека алишта се останати во машината. Може да започнете циклус на плакнење + центрифугирање за да спречите мириси што се шират од облеката. Ако машината за перење се исклучи, алармот за останати алишта ќе биде неактивен.

Аларм за останати алишта.
  • Поставување на мојот омилен циклус на перење

 

Можете да креирате циклус на перење со сите детални опции што ги сакате. Допрете го копчето [Плус] за да ги изберете деталите за циклусот, температурата на водата, плакнењето, центрифугата и пред-перење. Поставете име и допрете го копчето [Зачувај] на врвот. 

Поставување на мојот омилен циклус на перење.
  • Почнување на перење: Ако сакате да ја вклучите машината за перење, допрете го копчето [Start] . Додека машината за перење работи, се прикажуваат преостанатото време на перење и времето на завршување.
Екран на почеток на перење.
  • Престанување на перење: Ако сакате да ја запрете машината за перење додека работи, допрете го копчето [Откажи - Cancel] или [Пауза -Pause] и потоа допрете [Да -Yes].
Екран на престанување на перење.

Благодариме за повратните информации