Како да користите AR емоџи стикер со Samsung Support

AR (Зголемена реалност) емоџи е карактеристика која создава анимирана верзија од Вас и потоа може да се користи при запишувањето на Вашите движења и изрази на лицето. Можно е да се додадат изрази на лице, дејства, приспособен текст, декорации и заднини за да креирате сопствени стикери.

AR емоџи стикер од маж кој танцува.

Имајте предвид: AR емоџите се достапни само на одредени уреди, па некои движења или изрази нема да бидат препознаени. Иконите и екраните може да се разликуваат малку од ислустрациите подолу зависно од Вашиот уред, оперативниот систем и темата.

Чекор 1. Папката Samsung е означена во главното мени на телефонот. Чекор 1. Папката Samsung е означена во главното мени на телефонот.

Чекор 1. Отворете ја папката “Samsung”.

Чекор 2. Лого на AR зона. Чекор 2. Лого на AR зона.

Чекор 2. Допрете на „AR зона“.

Чекор 3. Означена е опцијата AR емоџи стикери. Чекор 3. Означена е опцијата AR емоџи стикери.

Чекор 3. Допрете на „AR емоџи стикери“.

Апликацијата може да се најде и ако допрете на „AR Zone“ во лентата за пребарување или ако допрете на „Поставки“ > „Апликации“ > „AR емоџи стикери“ исто така.

Имајте предвид дека: AR емоџи, AR емоџи уредувачот, AR емоџи стикерите се достапни ако е поддржана аплакцијата AR зона на телефонот.

Чекор 1. Означена е опцијата AR емоџи стикери. Чекор 1. Означена е опцијата AR емоџи стикери.

Чекор 1. Допрете на AR емоџи стикери.

Чекор 2. Мени за креирање со стрелка за продолжување и означени опции за креирање со помош на камерата или од слика. Чекор 2. Мени за креирање со стрелка за продолжување и означени опции за креирање со помош на камерата или од слика.

Чекор 2. Можете да продолжите со емоџи прикажан на екранот ако допрете на стрелката или ако допрете на „Креирај со камера“ или „Креирај од слика“.

Чекор 3. Мени за да го приспособите сопствениот AR емоџи стикер. Чекор 3. Мени за да го приспособите сопствениот AR емоџи стикер.

Чекор 3. Уредете го сопствениот AR емоџи стикер.

Чекор 4. Означено е копчето „готово“. Чекор 4. Означено е копчето „готово“.

Чекор 4. Допрете на „готово“ за да ги зачувате промените.

Може да преземете неколку пакети стикери од делот за преземање стикери за да си ги зголемите бројот на достапни стикери. 

Чекор 1. Означете ги приспособените стикери. Чекор 1. Означете ги приспособените стикери.

Чекор 1. Допрете на Направете приспособени стикери.

Чекор 2. Преземете го менито за стикери со означено копче за преземање. Чекор 2. Преземете го менито за стикери со означено копче за преземање.

Чекор 2. Одберете ги пакетите со стикери коишто сакате да ги преземете.

<b>Чекор 3.</b> Почекајте да заврши лентата за преземање. <b>Чекор 3.</b> Почекајте да заврши лентата за преземање.

Чекор 3. Wait until the download bar is finished.

Чекор 4. Галерија со новите AR емоџи стикери. Чекор 4. Галерија со новите AR емоџи стикери.

Чекор 4. Новите стикери ќе Ви бидат достапни на телефонот.

Откако ќе ги креирате AR емоџи стикерите, можете да ги зачувате во галеријата за лесно споделување.

Step 1. AR Emoji Stickers are displayed on screen. Step 1. AR Emoji Stickers are displayed on screen.

Чекор 1. Одберете AR емоџи стикер.

Чекор 2. Означено е копчето „Add to Gallery“ (Додај во галерија). Чекор 2. Означено е копчето „Add to Gallery“ (Додај во галерија).

Чекор 2. Допрете на „Додај во галерија“.

Чекор 3. Формати за зачувување на означените AR емоџи стикери. Чекор 3. Формати за зачувување на означените AR емоџи стикери.

Чекор 3. Одберете формат за да го зачувате AR емоџи стикерот.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window