Прашања во врска со ONE UI 4.0

Со ONE UI 4.0 се воведуваат различни иновативни промени на телефонот Samsung Galaxy. Дали имате прашања во врска со ажурираниот интерфејс? Следете го водичот подолу за да уживате во поудобно и попријатно корисничко искуство.

Пред да се обидете со препораките дадени во продолжение, задолжително проверете дали софтверот на уредот и поврзаните апликации се ажурирани до најновата верзија. За ажурирање на софтверот од мобилниот уред, постапете според следниве чекори:

Чекор 1. Одете на Settings (Поставки) > Software update (Ажурирање на софтверот).

Чекор 2. Допрете на Download and install (Преземи и инсталирај).

Чекор 3. Следете ги упатствата на екранот.

Нови карактеристики за приватност во ONE UI 4.0
Ажуриран кориснички интерфејс на ONE UI 4.0

Често поставувани прашања во врска со ONE UI 4.0

О. Некои од менијата за известување за пораки се променети заради погодност на корисникот. Постојното синхронизирање во преден план, Општите услови и Новите пораки може да се постават од Категории за известување.

Поставки за Известувања Поставки за Известувања

Чекор 1. Одете на Поставувања и изберете Известувања.

Од Пораки, допрете на Категории за известување Од Пораки, допрете на Категории за известување

Чекор 2. Одете на Пораки и допрете на Категории за известување.

Поставете ги саканите поставки за Категории за известување Поставете ги саканите поставки за Категории за известување

Чекор 3. Поставете според желба.

О. Оваа икона се прикажува за време на повик кога на апликацијата Телефон ѝ е доделен пристап до Микрофон. Зелената икона не е карактеристика со која може да се комуницира.

Се прикажува зелена икона за време на повик кога е доделен пристап до Микрофон

За да го отповикате пристапот, одете на Поставки, потоа до Доверливо и поставете ги одобренијата според потребите.

Од поставките за Приватност, поставете ги одобренијата според потребите
Вклучете го скок-прозорецот за пристап до Микрофонот кога вршите појдовен повик

О. Почнувајќи од оперативниот систем Android 12, корисниците може да ги вклучат или исклучат овие функции за да си ја заштитат приватноста. Од Поставки, одете на Доверливо и поставете ги одобренијата според потребите.

Од поставките за Приватност, поставете ги одобренијата според потребите

О. Ако го исклучите Секогаш вклучен екран во поставките за Известувања преку менито Заклучвање на екранот или ако ја исклучите карактеристиката Прикажи на Alaways On Display, известувањата преку Секогаш вклучен екран нема да се прикажуваат. За да ја овозможите карактеристиката, следете го водичот подолу.

Поставки за Заклучи го екранот Поставки за Заклучи го екранот

Чекор 1. Одете на Поставувања и изберете Заклучвање на екранот.

Изберете поставки за известување за Заклучи екран Изберете поставки за известување за Заклучи екран

Чекор 2. Изберете Известувања.

Овозможете ги известувањата во поставките за Секогаш вклучен екран Овозможете ги известувањата во поставките за Секогаш вклучен екран

Чекор 3. Овозможете ги Известувања и Секогаш вклучен екран.

О. Почнувајќи од оперативниот систем Android 12, одобренијата се разделени на Локација и Прецизна локација. За да овозможите Локација или Прецизна локација, следете ги упатствата подолу.

Поставки за апликациите Поставки за апликациите

Чекор 1. Одете на Поставувања и изберете Апликации.

Изберете Одобренија за апликација Изберете Одобренија за апликација

Чекор 2. Изберете ја апликацијата којашто сакате да ја промените и допрете на Дозволи.

Овозможи Користи прецизна локација Овозможи Користи прецизна локација

Чекор 3. Овозможи Користи прецизна локација.

Забелешка: сликите од екраните на уредот и менијата може да се разликуваат зависно од моделот на уредот и верзијата на софтверот.

Како да ја користите апликацијата Samsung Members

Ако забележувате тешкотии со мобилните телефони, таблетите или преносни уреди од Samsung, може да ни испратите прашање во апликацијата Samsung Members. Дознајте повеќе за испраќањето извештај за грешка.

Благодариме за повратните информации