Zašto se neke Android aplikacije ruše?

Određene Android aplikacije mogu da se ruše čim se otvore. Te aplikacije uključuju Tumblr, Google Search, Waze, Tik Tok, Gmail i neke bankarske aplikacije.

Problem može da se pojavi na nekim Android uređajima, a uzrokovao ga je problem u Google web-prikazu. Ovaj je problem rešen sa najnovijim ažuriranjem aplikacija za Android System Webview i Google Chrome.

Da biste osigurali da se Vaše aplikacije ne ruše pri pokretanju, ažurirajte Google Chrome i Android System Webview.

Ažurirajte Google Chrome

1 Open Podešavanja
2 Tap Aplikacije
3 Tap Chrome
4 Tap Detalji aplik. u prodaji
5 Tap Ažuriraj

Ažurirajte Android System Webview

1 Open Podešavanja
2 Tap Aplikacije
3 Tap Android System Webview
4 Tap Detalji aplik. u prodaji
5 Tap Ažuriraj

Nakon što dovršite ove korake, ponovo pokrenite Vaš uređaj.

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama