Ekran ne radi pravilno

Mogući su brojni razlozi zbog kojih ekran uređaja ne radi pravilno. Vaš uređaj možda neće raditi pravilno ako se ošteti spoljašnjim uticajem. Korišćenje zastarele verzije softvera takođe može da bude uzrok problema. Za više informacija pogledajte vodič u nastavku.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja pratite sledeće korake:

1. korak Idite u Podešavanja > Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzimanje i instalacija.

3. korak Pratite uputstva na ekranu.

1. provera Održavajte ažuriranost aplikacija

Postarajte se da verzija softvera aplikacija koje koristite bude ažurirana. Korišćenje zastarelih aplikacija može da uzrokuje probleme sa kompatibilnošću kod operativnog sistema. U većini slučajeva problem je privremen, ali uvek održavajte ažuriranost verzije softvera u slučaju da se problem ne otkloni.

Kako ažurirati aplikacije Play Store

1. korak U opciji Play Store izaberite Moj Google nalog.

2. korak Dodirnite Upravljanje aplikacijama i uređajem da biste proverili aplikacije sa dostupnim ažuriranjima.

Proverite aplikacije sa dostupnim ažuriranjima

2. provera Pokušajte sa restartovanjem uređaja

Možete da imate probleme sa ekranom usled privremene softverske greške. U tom slučaju problem može da se otkloni jednostavnim restartovanjem telefona. Za najbolje rezultate, izvadite SIM karticu i SD karticu pre restartovanja uređaja.

Otklonite privremene softverske probleme restartovanjem uređaja

① Taster za smanjenje jačine zvuka

② Bočni taster

Napomena: Pritisnite i zadržite Taster za smanjenje jačine zvuka i Bočni taster da biste isključili uređaj. Nakon što se uređaj u potpunosti isključi, možete da ga uključite na isti način.

3. provera Oštećenje ekrana usled spoljašnjeg uticaja

Ekran možda neće raditi pravilno ako je oštećen spoljašnjim uticajem. Ako je to slučaj, prekinite korišćenje uređaja i odnesite ga u najbliži servisni centar na popravku.

Oštećenje ekrana uređaja usled spoljašnjeg uticaja

Korisna podešavanja ekrana

Podešavanje veličine i stila fonta

Možete da podesite veličinu i stil fonta u skladu sa željama ili potrebama. Pratite korake u nastavku za promenu veličine i stila fonta.

1. korak U opciji Podešavanja idite u Ekran, zatim dodirnite Veličina i stil fonta.

2. korak Po želji podesite Stil fonta i Veličina slova.

Podešavanje veličine i stila fonta

Podešavanje uveličavanja ekrana

Možete da podesite da sadržaj bude manjeg ili većeg prikaza na ekranu. Pogledajte sledeći vodič da biste podesili uveličavanje ekrana.

1. korak U opciji Podešavanja idite u Ekran, zatim dodirnite Zumiranje ekrana.

2. korak Pomoću opcije Zumiranje ekrana (traka plus/minus) na dnu ekrana, podesite Zumiranje ekrana.

Podesite Uveličavanje ekrana

Podesite odnos stranica ekrana u skladu sa aplikacijom koja se koristi

Kada gledate video-prikaz, možda je pogodnija veća vrednost odnosa stranica ekrana. Međutim, manja vrednost odnosa stranica ekrana koja zahteva manji opseg pokreta može biti praktičnija prilikom slanja poruka ili korišćenja aplikacije Messenger. Pokušajte da podesite odnos stranica ekrana u skladu sa aplikacijom koju koristite.

1. korak U opciji Podešavanja idite u Ekran, zatim dodirnite Aplikacije na celom ekranu.

2. korak Dodirnite Isečak kamere, zatim izaberite aplikacije za koje želite da podesite odnos stranica ekrana.

Podesite odnos stranica ekrana pomoću opcije Urez oko kamere

Onemogućite podešavanje Zaštita očiju

Da li je boja ekrana previše topla? Pokušajte sa onemogućavanjem podešavanja Zaštita za udobnost za oči.

Onemogućite podešavanje Zaštita očiju

Napomena: Snimci ekrana uređaja i meniji mogu da variraju u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Kako se koristi aplikacija Samsung Members

Ako iskusite poteškoće u radu Samsung mobilnih uređaja, tableta ili nosivih uređaja, možete da nam pošaljete pitanje u aplikaciji Samsung Members. Saznajte više o slanju izveštaja o greški.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window