Handleiding voor algemene navigatie

Werken met de algemene navigatiebalk op onze website

1. Submenu's vinden op onze algemene navigatiebalk

1.1. Als u submenu's van een item wilt vinden op onze algemene navigatiebalk, moet u op de Tab-toets drukken tot u bij het item bent. De submenu's worden automatisch weergegeven als u op het item staat en vervolgens op de Enter-toets drukt.

Om bijvoorbeeld submenu's van Mobiel te vinden, drukt u op Tab totdat u het item hebt bereikt. U vindt meerdere submenu's, zoals Smartphones, Tablets, Wearables en Accessoires, als u vervolgens op de Enter-toets drukt.

1.2. Druk op de Tab-toets om door de subonderdelen van een groep in onze navigatiebalk te bladeren wanneer de focus op het hoofdonderdeel gevestigd is.

Druk bijvoorbeeld op Tab om naar de subonderdelen van Phones, Tablets & Gear te gaan wanneer de focus van het toetsenbord op dat onderdeel gevestigd is.

1.3. Om naar de volgende groep in onze navigatiebalk te gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u in de huidige groep alle subonderdelen doorlopen hebt. Het volgende element waarop de focus gevestigd wordt, wordt de volgende groep.

Om bijvoorbeeld na Smartphones, Tablets, Wearables en Accessoires naar de volgende groep in onze navigatiebalk te gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u in de huidige groep alle subonderdelen doorlopen hebt. Wanneer u op Tab drukt vanaf het laatste subonderdeel in de groep, wordt de focus van het toetsenbord gevestigd op de volgende groep (Samsung Pay).

1.4.Om naar het vorige onderdeel in onze navigatiebalk terug te gaan, houdt u de Shift-toets ingedrukt en drukt u eenmaal op de Tab-toets. Hierdoor wordt de focus van het toetsenbord op het vorige onderdeel gevestigd. U kunt meerdere keren op Shift+Tab drukken om terug te gaan zo ver als nodig is.

Om bijvoorbeeld naar Smartphones terug te gaan wanneer de focus van het toetsenbord gevestigd is op Tablet, drukt u eenmaal op Shift + Tab.

2. De zoekfunctie gebruiken op onze algemene navigatiebalk

2.1. Om de focus op de zoekfunctie te plaatsen op onze algemene navigatiebalk, drukt u op de Tab-toets tot u alle menuopties hebt doorlopen en de focus van het toetsenbord op het pictogram Zoeken staat.

2.2. Om een zoekterm in te voeren in het zoekveld op onze algemene navigatiebalk, drukt u eenmaal op de Tab-toets als de focus van het toetsenbord op het pictogram 'Zoeken' staat.

De focus verplaatst zich nu van het pictogram 'Zoeken' naar het zoekveld. U kunt nu het trefwoord invoeren waarnaar u wilt zoeken.

2.3. Om door de zoeksuggesties heen te bladeren op onze algemene navigatiebalk, drukt u op de Tab-toets nadat u een trefwoord ingevoerd hebt in het zoekveld tot de focus van het toetsenbord op de eerste suggestie in de lijst staat. U kunt nu naar de volgende suggesties gaan door opnieuw op de Tab-toets te drukken.

Nu kunt u naar de volgende suggesties gaan door nogmaals op de Tab-toets te drukken.

2.4. Om een suggestie te gebruiken om te zoeken op onze algemene navigatiebalk, drukt u op de Enter-toets als de focus van het toetsenbord op de zoeksuggestie staat.

U gaat dan naar de pagina met zoekresultaten met de producten en content die overeenkomen met het trefwoord van de suggestie.

2.5. Om naar het exacte trefwoord te zoeken dat u ingevoerd hebt op onze algemene navigatiebalk, drukt u op de Enter-toets als u klaar bent met het intypen van het trefwoord in het zoekveld.

U gaat dan naar de pagina met zoekresultaten met de producten en content die overeenkomen met het ingevoerde trefwoord.

3. Uw winkelwagen openen en gebruiken op onze algemene navigatiebalk (voor landen die online winkelen als optie bieden)

3.1. Op onze algemene navigatiebalk kunt u de items in uw winkelwagen bekijken door op de Tab-toets te drukken en de menu-items te doorlopen totdat de toetsenbordfocus gevestigd is op de winkelwagen. Daar aangekomen drukt u op de Enter-toets om de inhoud van de winkelwagen uit te vouwen en de producten in de wagen te bekijken.

De koppeling van de winkelwagen is pas beschikbaar op onze algemene navigatiebalk nadat u producten aan de wagen hebt toegevoegd.

3.2. Als u op onze algemene navigatiebalk een item wilt verwijderen uit uw winkelwagen, moet u meerdere keren op de Tab-toets drukken wanneer de winkelwagen is uitgevouwen totdat de toetsenbordfocus op de optie 'Uit winkelwagen verwijderen' staat. Nu drukt u op de Enter-toets om het item uit uw winkelwagen te verwijderen.

De koppeling van de winkelwagen is pas beschikbaar op onze algemene navigatiebalk nadat u producten aan de wagen hebt toegevoegd.

3.3. Om naar de kassa te gaan vanaf onze algemene navigatiebalk, drukt u meerdere keren op de Tab-toets wanneer de winkelwagen is uitgevouwen totdat u langs alle producten in de wagen bent gekomen. Als de toetsenbordfocus op het laatste item staat, drukt u op de Tab-toets om de toetsenbordfocus te verplaatsen naar de optie 'Ga naar kassa'.

De koppeling van de winkelwagen is pas beschikbaar op onze algemene navigatiebalk nadat u producten aan de wagen hebt toegevoegd

Handleiding voor het filtermenu

Het filtermenu op onze website gebruiken

1. Het filtermenu openen of overslaan

1.1. Om naar het filtermenu te gaan, drukt u op de Tab-toets tot de focus van het toetsenbord op 'Filteren op' staat. U kunt nu nogmaals op de Tab-toets drukken om naar de eerste menuoptie te gaan.

1.2. Om het filtermenu over te slaan, drukt u meerdere keren op de Tab-toets tot de focus van het toetsenbord op 'Filteren op' staat.

Hierdoor wordt de toetsenbordfocus steeds verplaatst van de ene filtergroep naar de volgende. Als de toetsenbordfocus op de laatste filtergroep staat, drukt u nog één keer op de Tab-toets om het filtermenu te verlaten en door te gaan naar het volgende element op de pagina.

2. Door filteropties bladeren en filteropties selecteren

2.1. Om een filtergroep uit te vouwen en de filteropties te zien in het filtermenu, drukt u op de Enter-toets als de focus van het toetsenbord op de filtergroep staat.

De filtergroep wordt uitgevouwen en de bijbehorende filteropties worden zichtbaar.
2.2. Om direct naar de eerste filteroptie van een filtergroep te gaan in het filtermenu, drukt u op de Tab-toets als de focus van het toetsenbord op de filtergroep staat.

De focus verplaatst zich naar de eerste filteroptie in deze groep.

2.3. Om naar de volgende filtergroep in ons filtermenu te gaan, drukt u één keer op de Tab-toets als de toetsenbordfocus op de vorige groep staat. Als de filtergroep is uitgevouwen, moet u meerdere keren op de Tab-toets drukken totdat u eerst alle beschikbare filteropties binnen die groep hebt doorlopen.

2.4. Om naar de volgende filtergroep in ons filtermenu te gaan, drukt u één keer op de Tab-toets als de toetsenbordfocus op de vorige groep staat. Als de filtergroep is uitgevouwen, moet u meerdere keren op de Tab-toets drukken totdat u eerst alle beschikbare filteropties binnen die groep hebt doorlopen.

2.5. U springt naar de vorige filteroptie of -groep in ons filtermenu door de Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u één keer op de Tab-toets drukt. Hierdoor wordt de focus van het toetsenbord op het vorige onderdeel gevestigd. U kunt meerdere keren op Shift+Tab drukken om terug te gaan zo ver als nodig is.

2.6. Selecteer een filteroptie door één keer op de spatiebalk te drukken. Om de selectie van een filteroptie ongedaan te maken drukt u nog een keer op de spatiebalk.

3. Alle geselecteerde filters wissen

3.1. Om naar de optie ALLES WISSEN te gaan in het filtermenu, drukt u meerdere keren op de Tab-toets tot u alle filters hebt doorlopen. Als de focus van het toetsenbord op het laatste filter staat, drukt u op de Tab-toets om de focus van het toetsenbord te verplaatsen naar de optie ALLES WISSEN.

3.2. Om alle geselecteerde filters te wissen in het filtermenu, drukt u op de Enter-toets als de focus van het toetsenbord op de optie ALLES WISSEN staat. Alle eerder geselecteerde filteropties worden nu gewist.

3.1. Om naar de optie ALLES WISSEN te gaan in het filtermenu, drukt u meerdere keren op de Tab-toets tot u alle filters hebt doorlopen. Als de focus van het toetsenbord op het laatste filter staat, drukt u op de Tab-toets om de focus van het toetsenbord te verplaatsen naar de optie ALLES WISSEN.

3.2. Om alle geselecteerde filters te wissen in het filtermenu, drukt u op de Enter-toets als de focus van het toetsenbord op de optie ALLES WISSEN staat. Alle eerder geselecteerde filteropties worden nu gewist.

Handleiding voor skip-links

Skip-links gebruiken op onze website

1. Skip-links gebruiken

1.1. Direct naar inhoud. Deze skip-link is de eerste koppeling die u ziet op al onze pagina's als u op de Tab-toets drukt. Als u onze algemene navigatiebalk liever overslaat en direct naar de contentsectie van de pagina wilt gaan, drukt u op de Enter-toets als de toetsenbordfocus op de koppeling 'Direct naar content' staat.

1.2. Direct naar hulp voor toegankelijkheid. Deze skip-link is de tweede koppeling die u ziet op al onze pagina's als u bladert met de Tab-toets. Als u de hele pagina liever overslaat en direct naar de koppeling voor hulp voor toegankelijkheid in het voettekstmenu wilt gaan, drukt u op de Enter-toets als de toetsenbordfocus op de koppeling 'Direct naar hulp voor toegankelijkheid' staat.