Защо екранът на телевизора се затъмнява и осветлява сам?

Ecoсензор: оптимизиране на яркостта на екрана

Ecoсензорът измерва осветлението в помещението и регулира автоматично яркостта на екрана, за да намали консумацията на енергия.
 

По този начин, екранът ще бъде по-светъл в светло помещение и по-тъмен в затъмнена стая.
 

Имате възможност да изключите Eco сензорът следвайки стъпките:
 

Меню > Система > Eco решение > Ecoсензор > 

Изберете Включен или Изключен.

Благодарим Ви за обратната връзка