Работни полиња

Работни полиња

Доведете ја
вашата кариера
до нови височини

Доведете ја вашата кариера до нови височини

Маж којшто носи деловен костум стои пред бела табла и презентира нешто на група луѓе. Маж којшто носи деловен костум стои пред бела табла и презентира нешто на група луѓе.

Samsung Electronics има над 200 локации во над 70 земји и, во секое работно поле, имаме луѓе кои извршуваат иновативна работа што придонесува за донесување нови производи и решенија во светот кои секојдневно ги користат милиони луѓе.

Продажба и маркетинг

Samsung е ценет бренд во целиот свет и лидер на пазарот во бројни категории производи, вклучувајќи паметни телефони, телевизори и полуспроводници. Во нашите тимови за продажба и маркетинг има можности и во B2C и во B2B за доближување на производите и искуствата на Samsung до уште повеќе луѓе ширум светот.

Илустрирана графика на извештај за продажба, глобус со игли на него и количка за набавки. Илустрирана графика на извештај за продажба, глобус со игли на него и количка за набавки.

Истражување и развој

Истражување и развој е во сржта на нашиот идентитет како компанија и ние постојано инвестираме во истражување и развој на нови технологии, повеќе од кој било друг во индустријата. Без разлика дали сте инженер за хардвер или развивач на софтвер (или комбинација од двете), има можности во Samsung за работа на нови уреди и решенија што ќе бидат дел од нови иновативни производи.

Илустрирана графика на микроскоп, лаптоп компјутер и компјутерски чип. Илустрирана графика на микроскоп, лаптоп компјутер и компјутерски чип.

Дизајн

Луѓето не се исти, па така и ние немаме ист пристап кон сите проблеми во дизајнот. Имаме дизајнери кои работат во сите региони во светот и кои ги комбинираат своите идеи со длабоко разбирање на единствените потреби на клиентите, со цел да создадат најдобри производи и решенија. Постојат возбудливи можности во Samsung да работите во различни области вклучувајќи дизајн на производи, UI/UX и графички дизајн.

Илустрирана графика на палета со бои, мобилен телефон, компјутерски монитор и линијари. Илустрирана графика на палета со бои, мобилен телефон, компјутерски монитор и линијари.

Општо управување

Во голема компанија каква што е нашата, тимовите кои управуваат со ресурсите и кои го поддржуваат деловното работење се многу важни. Во улога во планирање, финансии, комуникации, човечки ресурси, корпоративна социјална одговорност, правна улога или набавки во
Samsung имате шанса да вршите влијателна работа на глобално ниво, која е клучна за идниот успех на компанијата.

Илустрирана графика на телескоп, механизам со запченици, профил на маж со симбол за обработка и друг профил со комплет ваги. Илустрирана графика на телескоп, механизам со запченици, профил на маж со симбол за обработка и друг профил со комплет ваги.

Истражете ги возбудливите можности и аплицирајте сега за да ни се придружите.

Двајца мажи разговараат на кауч во канцеларија. Едниот маж се смее и покажува нешто со своите раце. Двајца мажи разговараат на кауч во канцеларија. Едниот маж се смее и покажува нешто со своите раце.