Информатичка технологија и мобилни комуникации

Информатичка технологија и мобилни комуникации

Се стремиме да ги
зголемиме вредноста и
практичноста за
нашите клиенти

Се стремиме да ги зголемиме вредноста и практичноста за нашите клиенти

Samsung Electronics создава култура на бескрајни можности којашто ги
збогатува животите и го воодушевува светот. Длабоката доверба и
посветеноста на нашите клиенти се двигател на нашите постојани
напори за воведување промени и иновации.

Samsung Electronics создава култура на бескрајни можности којашто ги збогатува животите и го воодушевува светот. Длабоката доверба и посветеноста на нашите клиенти се двигател на нашите постојани напори за воведување промени и иновации.

Технолошката иновација на Samsung Electronics придонесува за нашиот раст и одличната изведба. Тоа е докажано со годишна продажба на повеќе од 400 милиони мобилни уреди ширум светот, поддржана од нашата неверојатна технологија за паметни телефони. Нашата телекомуникациска опрема и решенија го овозможуваат глобалното проширување на 4G. А нашата технологија за дигитални слики ги збогатува животите на луѓето, не само преку снимање на посебните моменти, туку и бидејќи овозможува спомените да се споделуваат веднаш, во кое било време и на кое било место.

Мобилни комуникации

Постојано се стремиме кон значајни иновации со цел поголема вредност и практичност за нашите клиенти.

Крупен кадар на рака на човек којшто држи телефон Galaxy. Во заднина има тетратки што стојат на масата. Крупен кадар на рака на човек којшто држи телефон Galaxy. Во заднина има тетратки што стојат на масата.

Бизнисот со мрежи

Обезбедуваме мрежна инфраструктура и решенија од следната генерација со водечка технологија во индустријата и успешно комерцијално искуство.

Низа од илјадници осветлени зелени и сини кабли со оптички влакна. Низа од илјадници осветлени зелени и сини кабли со оптички влакна.