Pristupačnost
mobilnih telefona
Galaxy

Meni „Pristupačnost“ je prikazan. Ovo uključuje opcije za „Čitač ekrana“, „Poboljšanja vidljivosti“, „Poboljšanja sluha“ i „Interakcija i spretnost ruku“. Meni „Pristupačnost“ je prikazan. Ovo uključuje opcije za „Čitač ekrana“, „Poboljšanja vidljivosti“, „Poboljšanja sluha“ i „Interakcija i spretnost ruku“.

Univerzalni prekidač

Univerzalni prekidač vam omogućava da namenite određene dodire ili pokrete za kontrolu određenih radnji na telefonu. Možete da podesite jedan ili više prekidača, uključujući hardverski Bluetooth uređaj, prednju kameru ili ekran osetljiv na dodir. Možete da podesite željeni broj podešavanja Univerzalnog prekidača za sopstvene potrebe.

* Slike uređaja su simulirane u svrhe ilustracije.