Moj Samsung kombinovani frižider-friz ne proizvodi dovoljno leda. Šta da radim?

Moj Samsung kombinovani frižider-friz ne proizvodi dovoljno leda. Šta da radim?Samsung kombinovani frižideri proizvode oko 120 kockica leda dnevno, što je u skladu sa većinom drugih proizvođača.
Ispraznite fioku sa ledom i pustite neka radi 24 sata. Ukoliko se porizvede manje od 50 kockica u roku od 24 sata, potrebno je da servisirate frižider.

Ukoliko vaš friz proizvodi između 50 i 90 kockica dnevno, pokušajte sledeće:


• Postavite nižu temeraturu friza. Temperatura friza bi trebalo da bude 0°C da bi ledomat pravilno radio.


• Proverite da li je ventil za vodu na dovodu za vodu na frižideru otvoren do kraja. Ventil za vodu se nalazi na mestu gde se spaja dovod vode za frižider sa vodovodnim instalacijama.


• Ukoliko imate filter za vodu u svom frižideru, promenite filter. Ukoliko je potrebno pročitajte uputstvo.


Ukoliko želite da vaš friz proizvodi više od 120 kockica leda dnevno, pokušajte sledeće:


• Ledomat obično proizvodi 1. fioku leda svakih 90 minuta. Da biste skratili vreme koje je potrebno frizu da proizvede fioku leda postavite nižu temperaturu friza.


• Ukoliko vaš frižider ima funkciju Power Freeze pritisnite taster Power Freeze da biste ubrzali proces proizvodnje leda. U ovom režimu ventilatori i na kompresoru i frizu rade 10 sati bez prestanka. Vreme proizvdonje leda će se smanjiti sa 90 na 55 minuta. Ukoliko se fioka sa ledom napuni za manje od 10 sati, režim Power Freeze će se automatski zaustaviti.


Napomena: ukoliko ste tek uključili nov frižider, biće potrebno 6 do 12 sati da bi se proizveo led. Trebalo bi da bacite prve tri fioke leda koji se napravi kako biste bili sigurni da ledomat pravi proizvodi led od čiste vode.

 

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama