O čemu treba da vodite računa kada punite baterije pametnog telefona Galaxy?

Saveti za punjenje baterija Samsungovog pametnog telefona

Tokom procesa punjenja i pametni telefon i punjač mogu proizvoditi toplotu.
 

To je normalna pojava.


Ukoliko je telefon neuobičajeno zagrejan prilikom punjenja, isključite ga iz punjača i sačekajte da se ohladi. Tada nastavite s punjenjem. Ako se i dalje neuobičajeno pregrejava, isključite pametni telefon i pozovite naš centar za podršku.
 

Vaš pametni telefon može automatski smanjiti brzinu punjenja ili potpuno prekinuti proces punjenja ukoliko temperatura baterije raste nesrazmerno. Da bi se dalje smanjila temperatura baterije, smanjuje se i osvetljenost ekrana i brzina procesora. Takođe, zatvaraju se aktivne aplikacije. U tom slučaju, dok se pametni telefon ne ohladi, moguć je samo poziv u slučaju nužde (emergency call).

To su automatski procesi dizajnirani da zaštite pametni telefon i vas.

Ukoliko je temperatura suviše visoka, proces punjenja se prekida i na ekranu se pojavljuje odgovarajuća poruka (slično sledećem).

Poruka na ekranu kada je temperatura previsoka

Baterije pametnog telefona se mogu pregrevati pod određenim okolnostima, pogotovo ako se telefon koristi prilikom punjenja.

Punjenje baterije u automobilu

Tipičan primer je upotreba dži-pi-esa (GPS) u automobilu za vreme punjenja pametnog telefona.

Mere predostrožnosti prilikom punjenja baterija pametnih telefona

  • Ukoliko se punjenje obavlja bežičnim stanicama za punjenje, između pametnog telefona i površine na kojoj se on puni ne sme se nalaziti nijedan metalni ili magnetni predmet, poput novčića ili magnetskih kartica. To može smanjiti učinak punjenja ili izazvati preopterećenje.
  • Uvek koristite originalne Samsungove punjače, baterije, kablove, adaptere, bežične stanice za punjenje ili USB adaptere. Ukoliko koristite lažnu ili nesertifikovanu dodatnu opremu, rizikujete sigurnost i oštećenje proizvoda. 
  • Uverite se da nijedan strani objekat (pesak, prašina itd.) nije ušao u adapter za punjenje. To, zbog korozije ili kratkog spoja, može dovesti do pregrevanja. 
  • Iz bezbednosnih razloga, za vreme punjenja svoj pametni telefon postavite na nezapaljive površine (npr., prozorske ploče od kamena, pločice, keramičke ploče itd.). Nemojte puniti telefon dok ste odsutni. Prekinite proces punjenja ukoliko odlazite od kuće. 
  • Vlaga na ili u višenamenskoj utičnici može prilikom punjenja izazvati oštećenja na pametnom telefonu. Ukoliko je višenamenska utičnica vlažna, pažljivo je obrišite i osušite pre punjenja vašeg pametnog telefona.
  • Nemojte puniti svoj telefon u vlažnom okruženju, kao što je kupatilo. Tako se mogu stvoriti naslage i oštećenja na vašem uređaju. 
     

Ukoliko se pametni telefon pregreva bez očitog spoljnjeg razloga, ugasite ga i kontaktirajte naš centar za podršku.

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama