Problem sa punjenjem preko kabla


Postoji nekoliko razloga zbog kojih vaš telefon ne može da se puni preko punjača sa kablom. Uopšteno, najčešći problemi su izazvani zbog kablova, punjača ili adaptera koji su oštećeni ili nekompatibilni sa uređajem. Pored toga, prašina ili nečistoća koje se nagomilavaju u priključku za punjenje uređaja, kablu, adapteru ili računaru mogu da ometaju pravilno punjenje.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja pratite sledeće korake:

1. korak Idite u Podešavanja > Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzimanje i instalacija.

3. korak Pratite uputstva na ekranu.

1. provera Proverite punjač ili kabl za punjenje

Proverite da li je punjač odobren od strane kompanije Samsung i kompatibilan sa vašim uređajem

Čak i ako adapteri ili kablovi za punjenje izgledaju slično, njihov kvalitet ili brzina punjenja mogu se razlikovati. Da bi se očuvao radni vek Galaxy uređaja, obavezno koristite punjače koje je odobrila kompanija Samsung i kablove za punjenje koji su kompatibilni sa datim uređajem, jer su predviđeni za maksimalan radni vek uređaja. Ako koristite proizvode koji nisu posebno namenjeni za mobilne uređaje (punjači za putovanja ili standardni punjači) ili proizvode koje nije odobrila kompanija Samsung, vaš uređaj može biti oštećen ili se možda neće puniti pravilno.

Proverite da li su adapter ili kabl za punjenje oštećeni

Proverite da li na adapteru ili kablu za punjenje ima oštećenja. Ako primetite probleme kao što su pukotine ili izložene žice, odmah prekinite da koristite dati kabl. Kablovi za punjenje moraju čvrsto da ulegnu u ulaz za punjenje i ne bi trebalo da budu labavi ili loše fiksirani. Isključite i ponovo priključite sve kablove za punjenje, USB priključke i priključke za punjenje, a zatim ponovo proverite vezu.

proverite da li su adapter ili kabl za punjenje oštećeni

Isprobajte drugi adapter ili kabl za punjenje

Ako nema vidljivog oštećenja, isprobajte drugi adapter ili kabl za punjenje. Takođe možete da pokušate da povežete drugi uređaj sa adapterom ili kablom za punjenje da biste proverili da li se pravilno pune.

Proverite da li ima drugih problema

Ako nema problema sa adapterom ili kablom za punjenje, proverite da li postoji problem sa napajanjem. Umesto da punite uređaj preko prenosnog računara ili računara, pokušajte da upotrebite strujnu utičnicu.

2. provera Uklonite strane čestice sa ulaza za punjenje

Jedan od najčešćih uzroka problema sa punjenjem je nečistoća nataložena na ulazu za punjenje. Ako se nečistoća poput prašine ili dlačica nagomila unutar ulaza za punjenje, kabl za punjenje možda neće moći pravilno da poveže terminale za punjenje u uređaju. To može da uzrokuje probleme sa punjenjem.

1. korak Isključite uređaj.

2. korak Pomoću lampice sagledajte unutrašnjost ulaza za punjenje. Ako se blizu metalnog terminala nalaze prašina ili nečistoća, neophodno je čišćenje.

3. korak Lagano duvajte priključak za punjenje da biste uklonili prašinu i nečistoću.

4. korak Ako je priključak za punjenje potpuno blokiran, potražite stručnu pomoć najbližeg servisnog centra.

Uklonite nečistoću sa ulaza za punjenje

3. provera Opcija brzog punjenja

Ako vaš uređaj podržava brzo punjenje, preporučuje se AFC (Prilagodljivo brzo punjenje). Ako se vaš uređaj sporo puni, proverite da li je Brzo punjenje omogućeno na vašem uređaju.

Podešavanja za bateriju Podešavanja za bateriju

1. korak U opciji Podešavanja idite u Kontrola baterija i uređaja i dodirnite Baterija.

Još podešavanja za bateriju Još podešavanja za bateriju

2. korak Listajte do dna i izaberite Više podešavanja baterije.

omogućite podešavanja brzog punjenja omogućite podešavanja brzog punjenja

3. korak Po želji omogućite Brzo punjenje, Veoma brzo punjenje i/ili Brzo bežično punjenje.

Napomena:

  • Ne možete da omogućite ili onemogućite ovu funkciju tokom punjenja.
  • Brzo punjenje neće biti omogućeno kada je uređaj povezan sa računarom ili USB uređajem koji ne podržava Brzo punjenje.

4. provera Obaveštenje o grešci zbog detektovane vlage

Postoji rizik da se javi oštećenje internih kola ako se uređaj puni dok se na USB priključku ili punjaču nalazi vlaga. Kada je to slučaj, uređaj će vas obavestiti o prisustvu vlage ili nečistoće. Čak i ako je vaš uređaj otporan na vodu i prašinu, poželjno je da potpuno osušite uređaj pre korišćenja da bi uređaj funkcionisao pravilno.

Prebrišite uređaj mekom i čistom krpom ili ga ostavite u dobro provetrenom prostoru da se osuši. Ako vam se jave problemi sa punjenjem i nakon što potpuno osušite uređaj, potražite pomoć stručnog inženjera.

Obaveštenje o grešci zbog detektovane vlage

Napomena: Snimci ekrana uređaja i meniji mogu da variraju u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Kako se koristi aplikacija Samsung Members

Ako iskusite poteškoće u radu Samsung mobilnih uređaja, tableta ili nosivih uređaja, možete da nam pošaljete pitanje u aplikaciji Samsung Members. Saznajte više o slanju izveštaja o greški.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window