Šta treba preduzeti kada mobilni uređaj ima problem sa punjenjem, uključivanjem ili ciklusom pokretanja

Situacije kada se telefon ne puni pravilno ili se otežano uključuje mogu jako da frustriraju. Ponekad nakon instaliranja ažuriranja, ako se telefon uporno iznova pokreće, ali nikada se ne pokrene do kraja, zaglavljen je u ciklusu pokretanja. Aplikacije trećih strana mogu da uzrokuju nasumična ili neprekidna restartovanja na telefonu. U tim slučajevima pratite korake u nastavku da otklonite probleme.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja pratite sledeće korake:

1. korak Idite u Podešavanja > Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzimanje i instalacija.

3. korak Pratite uputstva na ekranu.

Šta treba preduzeti kada se telefon ne puni

Najčešći razlozi zbog kojih telefon ne može da se puni su sledeći:

  • Neispravan kabl, punjač, utičnica ili adapter
  • Prašina ili nečistoća na priključku za punjenje
  • Aplikacije trećih strana prekidaju punjenje
  • Potrebno je ažuriranje softvera

Prvi korak je da proverite da li je problem povezan sa punjačem ili kablom za punjenje.

1. korak Upotrebite punjač priložen uz uređaj.

2. korak Proverite da li ima oštećenja.

3. korak Isprobajte novi kabl.

4. korak Isprobajte drugi izvor napajanja.

Jedan od najčešćih uzroka problema sa punjenjem je kada je priključak za punjenje začepljen nečistoćom, prašinom ili prljavštinom. Nečistoća ili dlačice mogu da se natalože unutar priključka za punjenje i da sprečavaju pravilno povezivanje kabla za punjenje sa kontaktima za punjenje unutar priključka. Tako može da se zaustavi pravilno punjenje telefona ili punjenje može u potpunosti da se onemogući.

1. korak Isključite uređaj.

2. korak Uperite lampicu u priključak za punjenje i osmotrite unutra. Ako vidite prašinu ili nečistoću, posebno ako prekriva metalne kontakte za punjenje, priključak za punjenje mora da se očisti.

3. korak Pokušajte da laganim duvanjem priključka za punjenje uklonite prašinu i nečistoću.

4. korak Ako priključak za punjenje ostaje začepljen, odnesite ga stručnom licu na čišćenje.

Napomena:

  • Nemojte da ubacujete predmete u priključak za punjenje. To može da uzrokuje oštećenje priključka za punjenje.

Vaš uređaj ne može da se puni ako detektuje vodu ili vlagu u priključku za punjenje. To je sigurnosna mera za zaštitu uređaja od oštećenja i korozije. Ako je vaš uređaj detektovao vodu u priključku za punjenje, ponekada može da prikaže ikonicu kapi vode na ekranu iznad priključka za punjenje ili na panelu sa obaveštenjima. Ako vidite ikonicu vodene kapi, obavezno isključite uređaj dok se ne osuši.

Većina vlage će sama ispariti u roku od nekoliko sati, ali ipak možete da pokušate blago da duvate u priključak ili da ga izložite hladnom, suvom vazduhu. Ako se ikonica vodene kapi i dalje prikazuje, a vi ste sigurni da je priključak za punjenje suv, proverite šta će se desiti kada ponovo isključite i uključite uređaj.

Ako se ikonica i dalje prikazuje, izbrišite keš memoriju za USB:

1. korak Idite u Podešavanja > dodirnite Aplikacije.

2. korak Dodirnite ikonicu Više opcija (tri vertikalne tačke) > dodirnite Prikaži aplikacije sistema.

3. korak Listajte nadole, zatim dodirnite USB podešavanja.

4. korak Dodirnite Skladištenje > dodirnite Izbriši podatke i Izbriši keš memoriju.

Da biste proverili da li je dati problem povezan sa softverom, pokušajte da restartujete uređaj dok baterija još nije ispražnjena.

1. korak Isključite uređaj i sačekajte 10 sekundi.

2. korak Uključite punjač priložen uz uređaj.

Možete da obavite softversko restartovanje pomoću dugmadi. Ako vaš uređaj nema dugme za početni ekran ili zasebno dugme za napajanje, npr. Note10, Fold, Z Flip ili novije verzije, pritisnite dugme za pojačanje zvuka i bočnu dugmad istovremeno. Kada vaš uređaj vibrira i pojavi se Samsung logotip, otpustite dugmad da restartujete uređaj.

Šta treba preduzeti kada telefon ne može da se uključi

Pokušajte da obavite sledeće korake ako telefon ne može da se uključi ili da se puni:

1. korak Proverite da li je baterija telefona dovoljno napunjena.

Kada se baterija potpuno isprazni, uređaj ne može da se uključi. U potpunosti napunite bateriju pomoću punjača priloženog uz uređaj pre nego što uključite uređaj.

2. korak Proverite da li priključak za punjenje nije oštećen.

Pažljivo ispitajte da li telefon nije pregrejan, naduven ili oštećen. Takođe pregledajte priključak za punjenje telefona i uklonite nečistoću ili prljavštinu.

3. korak Proverite da li koristite kompatibilni punjač priložen uz uređaj ili kompatibilni punjač.

Izlažete telefon riziku od ozbiljnog oštećenja ako punjač nema isti napon, jačinu električne struje i vrstu priključka kao punjač priložen uz uređaj.

Kako da otklonite problem kada se telefon neprekidno restartuje

Možete da obavite ažuriranje softvera, vraćanje na fabrička podešavanja ili da uključite Bezbedni režim da najpre utvrdite da li neka aplikacija uzrokuje problem.

1. opcija Preuzmite ažuriranja softvera ručno.

Idite u Podešavanja > dodirnite Ažuriranje softvera > Dodirnite Provera ažuriranja.

2. opcija Upotrebite funkciju Bezbedni režim da identifikujete aplikaciju koja možda uzrokuje problem.

Možete u potpunosti da isključite telefon i da ga uključite, da pritisnete i zadržite taster za smanjenje jačine zvuka da uđete u Bezbedni režim.

3. opcija Možete da obavite vraćanje na fabrička podešavanja u slučaju abnormalnog ciklusa pokretanja.

    1. korak Pokrenite uređaj tako da pristupite funkciji za oporavak Android uređaja

  • Ako uređaj ima zasebni taster Bixby: Pritisnite dugme Bixby, Pojačanje zvuka i Napajanje istovremeno.
  • Ako uređaj nema dugme za početni ekran ili zasebno dugme za napajanje: Pritisnite i zadržite Pojačanje zvuka i Bočni taster istovremeno.

    2. korak Upotrebite dugmad Pojačanje zvuka i Smanjenje zvuka da izaberete Izbriši sve podatke korisnika ili Brisanje podataka / Vraćanje na fabrička podešavanja, zatim pritisnite dugme Napajanje.

    3. korak Upotrebite dugmad Pojačanje zvuka i Smanjenje zvuka da potvrdite svoj izbor, zatim pritisnite dugme Napajanje.

    4. korak Kada se završi proces vraćanja na fabrička podešavanja, pritisnite dugme Napajanje da izaberete Restartuj uređaj.

    5. korak Kada se uređaj restartuje, unesite podatke o nalogu da pristupite uređaju.

Ako ovi koraci ne urode plodom i telefon ili tablet i dalje nailazi na probleme, obratite se Centru za podršku za pomoć.

Napomena:

  • Vraćanjem na fabrička podešavanja brišu se svi korisnički podaci. Prethodno sinhronizovani podaci za Google nalog biće neophodni za otključavanje telefona ili tableta.
  • Vraćanjem na fabrička podešavanja hardvera brišu se sve informacije na telefonu. Sve informacije za koje nije izrađena rezervna kopija onaljn ili na SD kartici bivaju trajno izgubljeni.

Napomena: Snimci ekrana uređaja i meni mogu da variraju u zavisnosti od pružaoca bežične usluge, modela uređaja i verzije softvera.

Kako se koristi aplikacija Samsung Members

Ako iskusite poteškoće u radu Samsung mobilnih uređaja, tableta ili nosivih uređaja, možete da nam pošaljete pitanje u aplikaciji Samsung Members. Saznajte više o slanju izveštaja o greški.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama