WW5000J Mašina za pranje veša sa Eco Bubble tehnologijom, 8 kg

WW80J5446FW/LE
Brzina centrifuge 1400 rpm
KAPACITET 8 kg
Uredite

The item is in the cart.

8 kg

Kapacitet pranja (kg)

A+++

Klasa energetske efikasnosti

Da

Bubble tehnologija

1400rpm

Brzina centrifuge

Moćno čišćenje

Eco Bubble™ tehnologija donosi vam moćno čišćenje, čak i pri niskim temperaturama*. Deterdžent se pretvara u mehuriće tako da brzo prodire u tkaninu i sa lakoćom uklanja prljavštinu, dok istovremeno štiti tkaninu i štedi energiju.**

WW5000J Mašina za veš - Moćno čišćenje

*IspitanouskladusaIEC60456-2010/4kgvešazapranje/SuperEcopranjeuhladnojvodi(WF80F5E5U4W)nasuprotpranjupamučnogvešana40°bezEcoBubble(WF0702WKU).Pojedinačnirezultatimogudaserazlikuju. **NaosnovuizveštajaolaboratorijskomispitivanjuperformansikojijeuradioSpringboardEngineeringnaEMPAtrakama,koristećiuobičajenrastvordeterdžentaitehnologijumehurićabezmehaničkeaktivnosti.

Garantovana dugotrajnost

Motor sa digitalnim inverterom obezbeđuje vrhunsku energetsku efikasnost, minimalnu buku i izuzetne dugotrajne performanse, pa ima sertifikovani radni vek od 20 godina* i podržan je garancijom od 10 godina.

WW5000J Mašina za veš - Garantovana dugotrajnost

*Sertifikatodugotrajnostiod20godinadodelilojeUdruženjezaelektrične,elektronskeiinformacionetehnologijeuNemačkoj(VerbandDeutscherElektrotechniker–VDE).

Intenzivno uklanjanje mrlja

Dodirom na dugme, tehnologija Bubble Soak pomaže pri uklanjanju najrazličitijih tvrdokornih mrlja. Ona dodaje još jednu fazu u redovan ciklus pranja tokom kojeg se odeća temeljno natapa u aktivnim mehurićima, što omekšava mrlje koje se potom efikasno uklanjaju.*

WW5000J Mašina za veš - Intenzivno uklanjanje mrlja

*IspitanouskladusaIEC604565.izdanje/8kgvešazapranje/BubbleSoakpranje(WF80F5E5U4)nasuprotpranjupamučnogvešana40/60°,sintetikena60°iteksasana40°bezBubbleSoak(WF0702WKU).

StayClean fioka

StayClean fioka brine se o tome da više deterdženta bude isprano zahvaljujući posebno osmišljenim sistemom za ispiranje vodom. Time je obezbeđeno da pregrade budu čistije i u većoj meri higijenske, sa manje nevidljivih tragova sapuna.

WW5000J Mašina za veš - StayClean fioka

Moderan dizajn

Kristalno providna vrata donose vam eleganciju i estetiku koja se neprimetno uklapa u vaš dom.

Moderan dizajn

Lako rešavanje problema

Smart check je sistem za automatski nadzor grešaka koji otkriva i utvrđuje probleme i nudi vam jednostavna rešenja za probleme preko aplikacije* za pametne telefone. Na taj način vam štedi vreme i moguće troškove za skupe popravke.**

*DostupnozaiPhoneiAndroiduređaje.Potrebnajebežičnakonekcija. **Pozivanjeserviserajepovremenopotrebnoimožedadovededododatnihtroškova.

WW5000J Mašina za veš - Lako rešavanje problema

*DostupnozaiPhoneiAndroiduređaje.Potrebnajebežičnakonekcija. **Pozivanjeserviserajepovremenopotrebnoimožedadovededododatnihtroškova.

  • 8 kg Kapacitet pranja (kg)
  • A+++ Klasa energetske efikasnosti
  • Da Bubble tehnologija
  • 1400rpm Brzina centrifuge
  • 600x850x550 mm Neto dimenzije (ŠxVxD)
  • 61 kg Neto težina

chat uživo

Kako se slaže jedno uz drugo

Karakteristike, specifikacije i vizuelni prikazi proizvoda su podložni promenama.