Τι αποστάσεις θα πρέπει να έχει το ψυγείο μου από τους γύρω τοίχους και από το ταβάνι;

Οι απαιτούμενες αποστάσεις ανά διάσταση φαίνονται παρακάτω:
 

Πλάγια 5 εκατοστά

Πάνω 10 εκατοστά 
Πίσω 20 εκατοστά

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας