Podaci o zaštiti životne sredine

Zaštitimo životnu sredinu na osnovu strogih i transparentnih principa

Ključni prikaz strane sa podacima o zaštiti životne sredine
Pravila i smernice
 • Politika zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti 1.98 MB PREUZMI
 • Standardi za kontrolu supstanci u sastavu proizvoda 1.43 MB PREUZMI
 • Deklaracija REACH SVHC 190 KB PREUZMI
 • Sistem sakupljanja otpadnih proizvoda po regionima 610 KB PREUZMI
 • Ispravno odlaganje otpadne električne i elektronske opreme 2.71 MB PREUZMI
 • Requirements for Recycling Service Partners 180.0 KB PREUZMI
 • Ecodesign & Energy Label 1.1 MB SAZNAJ VIŠE
Pogledajte više Zatvori

Sertifikati proizvoda i radnih lokacija

 • UK - Carbon Footprint 174 KB PREUZMI
 • US-UL SPC Galaxy S20 243 KB PREUZMI
 • Brazil - Selo Colibri 511 KB PREUZMI
 • Russia - Vitaly Leaf 2.29 MB PREUZMI
 • Južna Koreja – KOLAS 402 KB PREUZMI
 • ISO 14001 / ISO50001 / OHSAS18001 286 KB PREUZMI
Pogledajte više Zatvori

Uticaj proizvoda na životnu sredinu

 • Rezultati procene životnog ciklusa proizvoda 600 KB PREUZMI