Vodič za globalnu navigaciju

U ovom odeljku je objašnjeno kako se koristi traka za globalnu navigaciju.

Korišćenje trake za globalnu navigaciju na našem veb-sajtu

1. slučaj: Kako pronaći podmenije na našoj traci za globalnu navigaciju

sub menus area on global navigation bar sub menus area on global navigation bar

1.1. Da biste pronašli podmenije neke stavke na traci za globalnu navigaciju, pritiskajte taster Tab dok ne dođete do željene stavke. Podmeniji će se automatski prikazati kada fokus tastature bude na stavki.

Na primer, da biste pronašli podmenije stavke „Proizvodi u prodavnici“, pritiskajte taster Tab dok ne dođete do te stavke. Pronaći ćete više podmenija, kao što su „Telefoni, tablet uređaji i oprema“ , „PTV, audio i video“ itd.

1.2. Da biste pregledali podstavke grupe na traci za globalnu navigaciju, pritisnite taster Tab kada je glavna stavka u fokusu.

Na primer, da biste prešli na podstavke menija „Telefoni, tablet uređaji i oprema“, pritisnite taster Tab kada fokus tastature bude na toj stavki.

1.3 Da biste prešli na sledeću grupu na traci za globalnu navigaciju, pritiskajte taster Tab dok ne pređete sve podstavke u trenutnoj grupi. Naredni element na kom će biti fokus biće sledeća grupa.

Na primer, da biste prešli na sledeću grupu nakon menija „Telefoni, tablet uređaji i oprema“, pritiskajte taster Tab dok ne pređete sve podstavke u trenutnoj grupi. Kada pritisnete taster Tab sa pozicije poslednje podstavke u grupi, fokus tastature biće na sledećoj grupi („TV, audio i video“).

1.4. Da biste se vratili na prethodnu stavku na traci za globalnu navigaciju, držite taster Shift i pritisnite jednom taster Tab. Time ćete pomeriti fokus tastature na prethodnu stavku. Kombinaciju tastera Shift+Tab možete, po potrebi, više puta da pritisnete kako biste se vratili unazad.

Na primer, da biste se vratili na Samsung logotip kada fokus tastature bude na stavci „Proizvodi u prodavnici“, pritisnite jednom kombinaciju tastera Shift + Tab.

2. slučaj: Kako koristiti pretragu na traci za globalnu navigaciju

search area on global navigation bar search area on global navigation bar

2.1. Da biste pomerili fokus na pretragu na traci za globalnu navigaciju, pritiskajte taster Tab dok ne pređete sve dostupne opcije menija i fokus tastature ne bude na ikoni „Pretraga“.

2.2. Da biste uneli termin u polje za pretragu na traci za globalnu navigaciju, pritisnite jednom taster Tab kada fokus tastature bude na ikoni „Pretraga“. Time će se fokus pomeriti sa ikone „Pretraga“ na polje za unos pretrage. Tada možete da unesete ključnu reč koju želite da pronađete.

2.3. Da biste obrisali termin za pretragu na traci za globalnu navigaciju, pritisnite taster Tab nakon što unesete ključnu reč u polje za unos pretrage. Time će se fokus tastature pomeriti na dugme „Zatvori“. Tada možete da pritisnete taster Enter da biste obrisali polje za unos.

Da biste pregledali predloge za pretragu na traci za globalnu navigaciju, pritiskajte taster Tab – nakon što unesete ključnu reč u polje za unos pretrage – dok fokus tastature ne bude na prvom predlogu na listi. Nakon toga, na sledeće predloge možete da prelazite ponovnim pritiskom tastera Tab.

2.4 Da biste obavili pretragu na osnovu predloženog termina na traci za globalnu navigaciju, pritisnite taster Enter kada fokus tastature bude na predlogu termina za pretragu. Time ćete biti usmereni na stranicu rezultata pretrage sa proizvodima i sadržajem koji odgovaraju predloženoj ključnoj reči.

2.5. Da biste obavili pretragu na osnovu tačne ključne reči koju ste uneli na traci za globalnu navigaciju, pritisnite taster Enter kada otkucate tu ključnu reč u polju za unos pretrage. Time ćete biti usmereni na stranicu rezultata pretrage sa proizvodima i sadržajem koji odgovaraju unetoj ključnoj reči.

Vodič za meni za filtriranje

U ovom odeljku je objašnjeno kako se koristi meni za filtriranje.

Korišćenje menija za filtriranje na našem veb-sajtu

1. slučaj: Kako pristupiti meniju za filtriranje ili ga preskočiti

filter menu area filter menu area

1.1. Da biste pristupili meniju za filtriranje, pritiskajte taster Tab dok fokus tastature ne bude na stavki „Filtriraj prema“. Nakon toga možete ponovo da pritisnete taster Tab da biste prešli na prvu opciju menija.

1.2. Da biste preskočili meni za filtriranje, više puta pritisnite taster Tab kada fokus tastature bude na stavki „Filtriraj prema“. Tako ćete pomerati fokus tastature kroz grupe filtera. Kada fokus tastature bude na poslednjoj grupi filtera, pritisnite taster Tab još jednom da biste izašli iz menija za filtriranje i nastavili do sledećeg elementa na stranici.

2. slučaj: Kako pregledati i birati opcije filtriranja

filter options area filter options area

2.1. Da biste proširili grupu filtera i prikazali njene opcije filtriranja u meniju za filtriranje, pritisnite taster Enter kada fokus tastature bude na grupi filtera. Time će se proširiti grupa filtera i prikazati njene opcije filtriranja.

2.2. Da biste prešli na prvu opciju filtriranja neke grupe filtera u meniju za filtriranje, pritisnite taster Tab kada fokus tastature bude na grupi filtera. Time će fokus biti premešten na prvu opciju filtriranja u toj grupi.

2.3. Da biste izabrali opciju filtriranja u meniju za filtriranje, pritisnite taster Enter kada fokus tastature bude na opciji filtriranja koju želite da izaberete. Time će biti izabrana opcija filtriranja i osvežena lista dostupnih proizvoda na stranici.

2.4. Da biste prešli na sledeću grupu filtera u meniju za filtriranje, pritisnite jednom taster Tab kada fokus tastature bude na prethodnoj grupi. Ako je grupa filtera proširena, potrebno je da više puta pritisnete taster Tab dok ne pređete sve dostupne opcije filtriranja u okviru te grupe.

2.5. Da biste prešli na prethodnu opciju filtriranja ili grupu filtera u meniju za filtriranje, držite taster Shift i pritisnite jednom taster Tab. Time ćete pomeriti fokus tastature na prethodnu stavku. Kombinaciju tastera Shift+Tab možete, po potrebi, više puta da pritisnete kako biste se vratili unazad.

3. slučaj: Kako obrisati sve izabrane filtere

clear all of filter menu area clear all of filter menu area

3.1. Da biste pristupili opciji „Obriši sve“ u meniju za filtriranje, više puta pritisnite taster Tab dok ne pređete sve dostupne filtere. Kada fokus tastature bude na poslednjem filteru, pritisnite taster Tab da biste prebacili fokus na opciju „Obriši sve“.

3.2. Da biste obrisali sve izabrane filtere u meniju za filtriranje, pritisnite jednom taster Enter kada fokus tastature bude na opciji „Obriši sve“. Time će biti obrisane sve opcije filtriranja koje ste prethodno izabrali.

Vodič za veze ka drugim odeljcima

U ovom odeljku su objašnjene dostupne veze ka drugim odeljcima na našem veb-sajtu.

Korišćenje veza ka drugim odeljcima na našem veb-sajtu

U nastavku možete da naučite kako da otvarate veze ka drugim odeljcima na našem veb-sajtu. Na svim stranicama našeg veb-sajta su dostupne dve veze ka drugim odeljcima: „pređi na sadržaj“ i „pređi na pomoć za pristupačnost“.

1. slučaj: Pristup vezama ka drugim odeljcima i njihovo korišćenje

skip to content skip to content

1.1. Pređi na sadržaj. Ova direktna veza ka drugom odeljku je prva veza koju možete da pronađete na svim našim stranicama kada pritisnete taster Tab. Ako želite da preskočite traku za globalnu navigaciju i pređete direktno na odeljak sa sadržajem na stranici, pritisnite taster Enter kada fokus tastature bude na vezi „Pređi na sadržaj”

1.2. Pređi na pomoć za pristupačnost. Ova veza ka drugoj stranici je druga veza koju možete da pronađete na svim našim stranicama tokom pregledanja pomoću tastera Tab. Ako želite da preskočite celu stranicu i pređete direktno na vezu ka pomoći za pristupačnost u meniju u podnožju, pritisnite taster Enter kada fokus tastature bude na vezi „Pređi na pomoć za pristupačnost“.