Pristupačnost: pregled funkcija

Kompanija Samsung razvija i primenjuje različita tehnička rešenja kako bi omogućila da njena tehnologija i dalje bude svima dostupna. Zahvaljujući svom jednostavnom i intuitivnom dizajnu i pristupačnosti, kompanija Samsung svima omogućava da pored lakog korišćenja tehnologije, isprobaju nove i uzbudljive funkcije.

Pristupačnost
mobilnih telefona

Funkcija Pristupačnost nudi rešenja koja omogućavaju ljudima, uključujući osobe sa fizičkim i drugim ograničenjima, laku i zgodnu komunikaciju sa svetom. Isprobajte različite funkcije koje će zadovoljiti sve vaše potrebe.

Meni „Pristupačnost“ je prikazan. Ovo uključuje opcije za „Čitač ekrana“, „Poboljšanja vidljivosti“, „Poboljšanja sluha“, „Interakciju i spretnost ruku“ i „Napredna podešavanja“. Meni „Pristupačnost“ je prikazan. Ovo uključuje opcije za „Čitač ekrana“, „Poboljšanja vidljivosti“, „Poboljšanja sluha“, „Interakciju i spretnost ruku“ i „Napredna podešavanja“.

Pristupačnost
televizora

Prečica za pristupačnost

Dovoljan je jedan klik i na ekranu se otvara meni koji omogućava pregled i podešavanje funkcija pristupačnosti na TV-u.

Prikaz QLED televizora sa prednje strane koji prikazuje korišćenje prečice za pristupačnost Prikaz QLED televizora sa prednje strane koji prikazuje korišćenje prečice za pristupačnost

Pristupačnost
opreme

Vibracioni sat

Saznajte trenutno vreme u obliku vibracija tako što ćete kucnuti masku sata pomoću dva prsta.

Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch sa uključenom opcijom menija Vibracioni sat. Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch sa uključenom opcijom menija Vibracioni sat.

Početna strana
Kućni aparati
Pristupačnost

Pristupačan ekran

Sada, uz pristupačan ekran, i deca i osobe sa invaliditetom mogu koristiti Family Hub.

Pogled na WR9900M sa prednje strane Pogled na WR9900M sa prednje strane