Pristupačnost televizora

Pristupačnost televizora Pristupačnost televizora

Vid

Glasovni vodič

Zahvaljujući funkciji glasovnog vodiča uživaćete slušajući tekst sa ekrana televizora, kao i u glasovnim povratnim informacijama o izabranoj jačini zvuka, izabranom kanalu i programu. Ova funkcija takođe omogućava čitanje celokupnog teksta koji je prikazan u Elektronskom programskom vodiču (EPG). Glasovni vodič funkcioniše uz svaki meni na televizoru, a takođe ima funkciju prilagođavanja visine i tona glasa u zavisnosti od potreba korisnika.

Prikaz funkcije Glasovnog vodiča na QLED televizoru sa prednje strane Prikaz funkcije Glasovnog vodiča na QLED televizoru sa prednje strane

Zvučni opis

Zvučni opis (AD) je usluga koju pružaju mnogi televizijski programi u Velikoj Britaniji i koja omogućava emitovanje dodatnog audio-zapisa sa glasovnim opisom scene za lakše razumevanje onoga štose dešava na ekranu.

Prikaz funkcije Zvučnog opisa na QLED televizoru sa prednje strane Prikaz funkcije Zvučnog opisa na QLED televizoru sa prednje strane

Veliki kontrast

Zahvaljujući režimu za veliki kontrast televizor se može konfigurisati tako da svi meniji imaju neprozirnu crnu pozadinu sa belim ili žutim slovima. Ovakva konfiguracija omogućava maksimalan kontrast i vidljivost, odnosno, čitljivost teksta, i izuzetno je korisna za osobe sa oštećenim vidom.

Prikaz funkcije Veliki kontrast na QLED televizoru sa prednje strane Prikaz funkcije Veliki kontrast na QLED televizoru sa prednje strane

Uvećavanje

Funkcija Uvećavanja omogućava korisnicima da vide važne elemente na ekranu tako što će ih uvećati, odnosno, uz pomoć efekta zumiranja.

Prikaz funkcije Uvećanje na QLED televozoru sa prednje strane Prikaz funkcije Uvećanje na QLED televozoru sa prednje strane

Upoznaj daljinski
upravljač

„Upoznaj daljinski upravljač” je nova funkcija pomoću koje se televizor prebacuje u režim podučavanja koji korisnicima omogućava maksimalan užitak i najbolje iskustvu prilikom gledanja televizora. Evo šta ona radi: Svaki put kada pritisnete neko dugme na daljinskom upravljaču, televizor vam poručuje koja je funkcija tog dugmeta. Zahvaljujući ovoj funkciji, slepe ili osobe sa oštećenim vidom mogu brzo da nauče raspored i funkciju dugmadi na daljinskom upravljaču, a da pri tome ne remete normalno funkcionisanje televizora.

Prikaz funkcije Upoznaj daljinski upravljač na QLED televizoru sa prednje strane Prikaz funkcije Upoznaj daljinski upravljač na QLED televizoru sa prednje strane

Upoznaj meni na ekranu

Upoznaj menije na ekranu televizora. Kada je ova funkcija uključena, televizor saopštava koje sve sadržaje i funkcije postoje sa izabranim menijem.

Prikaz funkcije Upoznaj meni na ekranu na QLED televizoru sa prednje strane Prikaz funkcije Upoznaj meni na ekranu na QLED televizoru sa prednje strane

Skala sivih tonova

Boja ekrana na televizoru se može promeniti u crno i belu kako bi se izoštrile zamućene ivice koje su posledica različitih boja na ekranu.

Prikaz funkcije Skala sivih tonova na QLED televizoru sa prednje strane Prikaz funkcije Skala sivih tonova na QLED televizoru sa prednje strane

Inverzija boja

Za lakše čitanje teksta, tu je opcija inverzija boja: Moguće je zameniti boje teksta i pozadine i tako lakše pročitati tekst na ekranu.

Prikaz funkcije Inverzija boja na QLED televizoru sa prednje strane Prikaz funkcije Inverzija boja na QLED televizoru sa prednje strane

See Colors

Aplikacija See Colors omogućava osobama koje boluju od daltonizma, odnosno, ne raspoznaju sve boje, da vide kompletan spektar boja na ekranima Samsung QLED televizora.

Prikaz aplikacije See Colors na QLED televizoru sa prednje strane Prikaz aplikacije See Colors na QLED televizoru sa prednje strane

Sluh

Višekanalni audio izlaz

Višekanalni audio izlaz pruža fleksibilnost konfigurisanja audio izlaza televizora kada su na njega prključene Bluetooth slušalice. Moguće je takođe preusmeriti zvuk na više različitih uređaja i za svaki od njih posebno kontrolisati jačinu zvuka. Ako jedan član porodice ima poteškoće sa sluhom i želi da koristi slušalice, funkcija Višekanalnog audio izlaza omogućava korišćenje slušalica bez automatskog isključivanja zvuka na zvučnicima televizora.

Prikaz funkcije Višekanalnog audio izlaza na QLED televizoru sa prednje strane Prikaz funkcije Višekanalnog audio izlaza na QLED televizoru sa prednje strane

Titlovanje

Titlovi postoje u skoro svim televizijskim programima u Velikoj Britaniji. Na ekranu televizora dijalog je vizuelno prikazan kao tekst.

Prikaz funkcije Titlovanje na QLED televizoru sa prednje strane Prikaz funkcije Titlovanje na QLED televizoru sa prednje strane

Zumiranje znakovnog jezika

Funkcija Zumiranja znakovnog jezika automatski prepoznaje i uvećava deo ekrana u kome se prikazuje znakovni jezik za osobe sa oštećenim sluhom. Moguće je tačno odrediti deo ekrana na kome se prikazuje znakovni jezik i prilagoditi stepen uvećavanja. Gledaoci sa oštećenim vidom takođe mogu da koriste ovu funkciju za zumiranje određenog dela slike na ekranu.

Na televiziji se emituje prenos vesti uživo. Tumač znakovnog jezika prenosi vesti. Prozor sa tumačem je na ekranu automatski uvećan da bi gledaoci mogli lakše i bolje da vide tumača. Na televiziji se emituje prenos vesti uživo. Tumač znakovnog jezika prenosi vesti. Prozor sa tumačem je na ekranu automatski uvećan da bi gledaoci mogli lakše i bolje da vide tumača.

Fizički invaliditet

Dugme za daljinsko upravljanje funkcijom ponavljanje podešavanja

Pritisnite i držite jedno dugme na daljinskom upravljaču da biste ponovili istu funkciju i smanjili brzinu. Ovo je korisno kada želite da laganijim tempom menjate kanale ili jačinu zvuka, ili da usporite pomeranje stavki i teksta u horizontalnim ili vertikalnim listama.

Simulirana slika ekrana na kome je televizijska emisija i otvoren prozor u kome se vidi dugme za daljinsko upravljanje funkcijom ponavljanje podešavanja. U meniju postoji opcija za uključivanje odnosno isključivanje dugmeta za sporo ponavljanje funkcije. Interval ponavljanja se može podesiti u podmeniju. Simulirana slika ekrana na kome je televizijska emisija i otvoren prozor u kome se vidi dugme za daljinsko upravljanje funkcijom ponavljanje podešavanja. U meniju postoji opcija za uključivanje odnosno isključivanje dugmeta za sporo ponavljanje funkcije. Interval ponavljanja se može podesiti u podmeniju.

Opšte

Prečice za pristupačnost

Prečice za pristupačnost su jako zgodne i lake jer je dovoljan samo jedan klik i na ekranu se otvara meni koji omogućava pregled i podešavanje funkcija pristupačnosti na TV-u. Većina funkcija pristupačnosti na TV-u se aktivira pritiskom i držanjem prsta na dugme (jačina zvuka) ili (isključen zvuk) na pametnom daljinskom upravljaču ili iz Menija za pristupačnost u okviru Sistemskih postavki.

 Prikaz Prečica za pristupačnost na QLED televizoru sa prednje strane  Prikaz Prečica za pristupačnost na QLED televizoru sa prednje strane