Pristupačnost opreme

Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch sa menijem Pristupačnost. Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch sa menijem Pristupačnost.

Čitač ekrana

Voice Assistant

Slušajte izgovorene povratne informacije koje opisuju šta se nalazi na ekranu i šta možete da kucnete, izaberete ili uključite.

* Dostupnost ove funkcije može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Opcija menija Voice assistant se uključuje. Pomoću ove funkcije vreme se izražava govornom porukom „Deset i osam“. Opcija menija Voice assistant se uključuje. Pomoću ove funkcije vreme se izražava govornom porukom „Deset i osam“.

* Dostupnost ove funkcije može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Taman ekran

Neka ekran uvek bude taman zbog zaštite privatnosti.

* Dostupnost ove funkcije može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch i slika ekrana sa uključivanjem opcije menija Taman ekran. Kada sat sa tamnim ekranom može da vas obavesti o trenutnom vremenu, „Deset i osam“. Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch i slika ekrana sa uključivanjem opcije menija Taman ekran. Kada sat sa tamnim ekranom može da vas obavesti o trenutnom vremenu, „Deset i osam“.

* Dostupnost ove funkcije može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Poboljšanja vidljivosti

Skala sivih tonova / Negativne boje

Pređite na crno-beli prikaz ili na inverzne boje ekrana da biste bolje videli i lakše se kretali kroz sadržaj.

Ekran sata sa standardnim prikazom i primenjenim prikazom „Skala sivih tonova“. Ekran sata sa standardnim prikazom i opcijom menija za negativne boje i ekran sata sa pokazanom uključenom opcijom „Negativne boje“. Kada se primeni opcija Skala sivih tonova, sve boje na ekranu sata se promene u crno-beli prikaz, uključujući ikone. Kada se primeni opcija Negativne boje, sve boje pozadine i teksta se zamene. Ekran sata sa standardnim prikazom i primenjenim prikazom „Skala sivih tonova“. Ekran sata sa standardnim prikazom i opcijom menija za negativne boje i ekran sata sa pokazanom uključenom opcijom „Negativne boje“. Kada se primeni opcija Skala sivih tonova, sve boje na ekranu sata se promene u crno-beli prikaz, uključujući ikone. Kada se primeni opcija Negativne boje, sve boje pozadine i teksta se zamene.

Zumiranje

Kucnite tri puta jednim prstom da uvećate ili umanjite prikaz.

* Dostupnost ove funkcije može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch i slika ekrana sa uključivanjem opcije menija Taman ekran. Kada sat sa tamnim ekranom može da vas obavesti o trenutnom vremenu, „Deset i osam“.Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch i slika ekrana sa uključivanjem opcije menija Taman ekran. Kada sat sa tamnim ekranom može da vas obavesti o trenutnom vremenu, „Deset i osam“. Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch i slika ekrana sa uključivanjem opcije menija Taman ekran. Kada sat sa tamnim ekranom može da vas obavesti o trenutnom vremenu, „Deset i osam“.Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch i slika ekrana sa uključivanjem opcije menija Taman ekran. Kada sat sa tamnim ekranom može da vas obavesti o trenutnom vremenu, „Deset i osam“.

* Dostupnost ove funkcije može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Vibracioni sat

Saznajte trenutno vreme u obliku vibracija tako što ćete kucnuti masku sata pomoću dva prsta.

Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch sa uključenom opcijom menija Vibracioni sat. Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch sa uključenom opcijom menija Vibracioni sat.

Poboljšanja čujnosti

Utišaj sve zvukove

Isključite sve zvukove, uključujući telefonske pozive.

* Dostupnost ove funkcije može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch sa uključenom opcijom menija Utišaj sve zvukove. Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch sa uključenom opcijom menija Utišaj sve zvukove.

* Dostupnost ove funkcije može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Mono zvuk

Prebacite bubice sa stereo zvuka na mono zvuk.

Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch sa uključenom opcijom menija Mono zvuk. Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch sa uključenom opcijom menija Mono zvuk.

Napredna podešavanja

Podsetnici za obaveštenja

Primajte zvučna upozorenja ili upozorenja putem vibracije kao podsetnike za nepročitana obaveštenja.

Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch sa uključenom opcijom menija Podsetnik za obaveštenja. Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch sa uključenom opcijom menija Podsetnik za obaveštenja.

Brzi pristup alatima za pristupačnost

Kucnite tri puta pomoću dva prsta bilo koji ekran da biste brzo pristupili funkcijama pristupačnosti ili idite na podešavanja pristupačnosti.

* Dostupnost ove funkcije može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch sa uključenom opcijom menija Triput kucnite koristeći dva prsta. Prikaz prednje strane uređaja Galaxy Watch sa uključenom opcijom menija Triput kucnite koristeći dva prsta.

* Dostupnost ove funkcije može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.

* Slike uređaja su simulirane u svrhe ilustracije.