Kako da dodam ili uklonim prečice i vidžete sa početnog ekrana?

Kako da dodam ili uklonim prečice i vidžete sa početnog ekrana na uređaju Samsung Galaxy Alpha?


 


Dodavanje prečice aplikacije

1. Prevucite ulevo ili udesno na ekran na koji želite da dodate prečicu aplikacije (osim ukoliko već niste na tom ekranu).

2. Pronađite željenu aplikaciju (možda ćete morate da prevučete ulevo ili udesno) a zatim dodirnite i držite ikonicu. Meni aplikacija će se zatvoriti a aplikacija koju držite će ostati da lebdi na početnom ekranu.

3. Dok držite ikonicu prevucite je na željeno mesto na ekranu i sklonite prst kako biste je tu postavili.Uklanjanje prečice aplikacije 

1. Na početnom ekranu dodirnite i držite prečicu aplikacije koju želite da uklonite.

2. Dok držite pritisnutu ikonicu prevucite je korpu za otpatke. Napomena: aplikacije neće biti deinstalirana, već će samo njena prečica biti izbrisana.Dodavanje vidžeta


Vidžet je jednostavna ekstenzija aplikacije koja je često deo veće aplikacije koja je već instalirana na uređaju. Vidžeti mogu biti različitih veličina (za razliku od prečica aplikacija), mogu se prilagođavati i nalaze se na panelu početnog ekrana radi lakšeg pristupa.

Vidžeti omogućavaju brz pristup informacijama bez potrebe za otvaranjem aplikacije koja upravlja tim informacijama. Primer bi bio vidžet Kalendar, koji vam nudi kratak pregled događaja i obaveza iz kalendara bez potreba za otvaranjem aplikacije Kalendar.

Neke aplikacije imaju vidžete a neke ne.

Sledite korake u nastavku da biste dodali vidžet na početni ekran.1. Idite na početni ekran na koji želite da dodate vidžet (osim ukoliko već niste na tom panelu) i dodirnite i držite na praznom mestu na ekranu. Zatim kucnite  11 Vidžeti.

2. Prevucite ulevo ili udesno da biste locirali vidžet koji želite a zatim dodirnite i držite dok se ne pojavi ekran za prilagođavanje.

3. Nastavite da držite vidžet i pomerite ga na željeno mesto.

4. Postavite vidžet na željeno mesto na početnom ekranu. Ukoliko ga postavite na ekran na kome nema dovoljno mesta uređaj će prikazati poruku "No more room on this page" i automatski će premestiti vidžet na prvo slobodno mesto na panelu početnog ekrana gde ima dovoljno mesta.


Uklanjanje vidžeta

1. Na početnom ekranu pritisnite i držite vidžet koji želite da uklonite.

2. Dok još uvek držite vidžet prevucite ga u korpu za otpatke.

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama