Kako da maksimalno iskoristite prednosti funkcije Single Take na AI kameri uređaja Galaxy S22

Bez obzira na to koliko brzo pokušavate da zabeležite neki trenutak kamerom, uvek postoji mogućnost da nećete u potpunosti snimiti scenu. Funkcija Single Take, koja je prvi put predstavljena u seriji Galaxy S20, koristi proces zasnovan na veštačkoj inteligenciji (AI) za snimanje više fotografija i video zapisa istovremeno. Ova funkcija vam omogućava da zabeležite sve one trenutke kada ne možete da snimate dovoljno brzo.

Koliko je razvijena funkcija Single Take sa unapređenom AI tehnologijom na uređaju Galaxy S22? Pogledajte sadržaj funkcije Single Take na AI kameri uređaja Galaxy S22 izbliza.

Pokretne slike u različitim slikama i video zapisima u prikazu Single Take.
Različiti snimci ljudi.

Zasnovana na pametnijoj i snažnijoj AI tehnologiji, funkcija Single Take uređaja Galaxy S22 se stara da ne propustite dragocene trenutke koji prođu u treptaju oka. Snima video zapise do 20 sekundi i istovremeno snima do 10 slika po sekundi.

Po završetku snimanja, AI dodaje različite efekte kako bi se najbolje fotografije i najbolji video zapisi istakli. Generiše do 10 fotografija i do 4 video klipa u realnom vremenu.

  • Kod fotografija, rezultati snimanja se analiziraju i odmah se mogu primeniti korekcije ili efekti kako bi se maksimalno istakli najbolji aspekti fotografije. Ako se na slici nalazi osoba ili kućni ljubimac, primenjuje se „Režim portreta” kako bi se naglasilo lice osobe ili ljubimca. Kada slikate živahne trenutke ili prostrane pejzaže, možete koristiti „Pametno izrezivanje” da biste istakli najimpresivnije delove fotografije ili da primenite različite AI filtere da biste podesili boju i osvetljenost.
  • Kod video zapisa, AI sistem analizira pokrete i pozadinu u sceni. Prvo se kreira osnovni ubrzani (3x) ili usporeni snimak sa dodatim efektom usporavanja na istaknutom delu. Zatim se, u zavisnosti od snimljenog materijala, kreira jedinstveni video zapis kao što su zapisi Bumerang, Unazad i Istaknuti, itd.
Opcija Single Take na kameri.

Važno je snimiti različite scene odjednom, ali je isto tako važno i izabrati najbolje trenutke snimljenog materijala. Single Take koristi različite AI sisteme zasnovane na tehnologiji dubinskog učenja i računarskog vida za brzo analiziranje i izbor najboljih fotografija.

Single Take ima na raspolaganju više različitih vrsta sistema.  Prvo, estetski sistem „uči” na osnovu 300.000 slika koje su izabrali stručnjaci i analizira estetske aspekte slike kao što su oštrina, kvalitet slike i izraz lica. Na primer, kada je u pitanju portret, bira fotografiju na kojoj osoba ima širok osmeh umesto fotografije na kojoj su oči osobe zatvorene ili joj je glava spuštena. Nakon završenog biranja najboljih fotografija, AI koristi istu tehnologiju dubinskog učenja za izbor filtera i efekata i automatski promenjuje najpopularnije filtere na vaše fotografije.

Jedan od faktora koji određuje kompletnost fotografije je kompozicija. Sistem za procenu ugla „uči” o najboljoj kompoziciji na osnovu baze podataka koja sadrži oko 100 miliona slika i iseca slike prema potrebi. Na kraju, kada fotografišete portrete i kućne ljubimce, režim portreta se automatski primenjuje i koristi AI za odvajanje osobe ili ljubimca i pozadine i za primenu efekata (kao što je zamućenje) na pozadinu.

Pregled funkcije Single Take na uređaju S22.

Pored izbora fotografija i filtera, Single Take koristi različite AI sisteme i čini intenzivne procese uređivanja i obrade brzim i efikasnim.  „Inteligentno snimanje” koristi snimanje na velikoj brzini na osnovu količine svetlosti i omogućava najbolje snimanje u određenoj situaciji. Takođe, funkcija „inteligentnog prepoznavanja ljudi” analizira izraze lica, stav i položaj glave osobe i izdvaja je u odnosu na pozadinu. Funkcija „Inteligentno kretanje” se takođe koristi u snimanju video zapisa i otkriva najbolji trenutak u kretanju video zapisa. 

Različiti video snimci uređeni pomoću funkcije Single Take.

Video zapis koji je snimljen pomoću funkcije Single Take koristi inteligentno postavljanje scene, inteligentno snimanje, inteligentno kretanje, prepoznavanje osoba i inteligentno biranje i zatim sve to koristi za prikupljanje najboljih fotografija i pokreta u vašim video zapisima. Kada se izabranoj sceni kasnije dodaju filteri, prelazi i pozadinska muzika, kreiraju se video zapisi koji se odmah mogu deliti. Scene sa puno pokreta se analiziraju prema efektima inteligentnog kretanja, usporenog kretanja, bumeranga ili kretanja unazad i specijalni trenuci se ističu.

Postoje korisne funkcije za situacije kada ne možete dugo da ostanete na jednom mestu, ali želite da kreirate video zapis s prekidima od 24 sata koji se menja od jutra u noć i da ga koristite u jednoj fotografiji.

Čak i sa istom scenom, Mreža GAN može da kreira fotografije s prilagođavanjem osvetljenja prema vremenu dana kao što su svitanje, zalazak Sunca ili nešto između. Ako prirodno povežete i konvertujete ove fotografije, dobićete video zapis sa prekidima od 12 sekundi.

AI može da analizira nebo, oblake, vodu, drveće i zgrade na fotografiji i da ih prirodno obradi kako bi se istakle linije i oblaci. Takođe možete da kreirate video s prekidima od 24 sata koji realistično prikazuje protok vremena i da dobijete rezultate koji sadrže tok dana od plavog neba do fantastičnog zalaska sunca.

Meni sa podešavanjima opcija snimanja je unapređen i sada je intuitivniji i omogućava vam da jednostavnije izaberete željeni sadržaj. Takođe je dostupna opcija za filtriranje nepotrebnog sadržaja koja deaktivira ikonu tako da nikad ne dolazi do kreiranja sadržaja koji ne želite.

Ekran s menijem za podešavanje funkcije Single Take.

Ako snimate na osvetljenoj lokaciji bez kretanja, možete kreirati puno više sadržaja. Donosimo vam neke savete o tome kako da kreirate video zapise za različite vrste sadržaja.

  • Usporeni snimak: Bira deo sa najvećom promenom u video zapisu i kreira usporeni snimak. Ako ne želite usporeni snimak, podesite podešavanja kamere i snimite video s pokretima.
  • Video zapis s prekidima od 24 sata: Ako snimate osvetljeni pejzaž, video zapis s prekidima od 24 sata se automatski kreira. Pokušajte da kameru pomerate polako da biste snimili veći deo pejzaža.
  • Istaknuti video: Ako sporo pomerate kameru ili držite kameru na jednom mestu, dobićete bolje rezultate. A ako snimate na osvetljenoj, a ne na mračnoj lokaciji, povećavate frekvenciju dobijenih kreacija.
  • Fotografija portreta: Funkcija Single Take podržava različite efekte za portrete i ljudi i kućnih ljubimaca. Udaljite se 1 do 2 metra da biste dobili najbolje rezultate.
  • Video zapisi bumerang/unazad:  Bumerang izgleda sjajno kada se subjekti (ljudi ili kućni ljubimci) i prizori (vodopadi ili talasi okeana) u sceni kreću. Naši efekti za snimke unazad su naročito smešni kada scena sadrži kućne ljubimce ili automobile u pokretu.
Fotografisanje biljaka pomoću funkcije Single Take.

Serija Galaxy S22 omogućava korisnicima da snime najbolje fotografije i video zapise na još jednostavniji način. Funkcije zasnovane na veštačkoj inteligenciji će se u budućnosti kontinuirano proširivati i razvijati.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window