Kako poboljšati vek trajanja baterije Galaxy Z Flip4?

Jedno od najvećih poboljšanja Galaxy Z Flip4 je njegova baterija. Uz kapacitet od 3700 mAh, možete koristiti i neke od funkcija telefona da produžite vek trajanja baterije.

Prikaz Galaxy Z Flip4 sa ikonom baterije.

Poređenje kapaciteta baterije – Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip4 ima bateriju od 3700 mAh, što podrazumeva poboljšanje u pogledu dužeg korišćenja u odnosu na njegovog prethodnika Galaxy Z Flip3, koji je imao bateriju od 3300 mAh. U nastavku proverite sve razlike između baterija:

Model

Z Flip3

Z Flip4

Kapacitet baterije

(mAh, uobičajeno)

3300

3700

Vreme reprodukcije zvuka

Do 51 sat

Do 56 sati

Kapacitet punjenja

Super brzo punjenje 15 W

(Punjač se zasebno prodaje.)

Super brzo punjenje 25 W

(Punjač se zasebno prodaje.)

Imajte u vidu: Vreme reprodukcije zvuka može da varira u zavisnosti od mrežnog okruženja, obrazaca korišćenja i drugih činilaca.

Nakon kupovine novog proizvoda, obično treba instalirati i aktivirati mnoge aplikacije i izvršiti različite funkcije radi prvobitnog podešavanja novog uređaja. Zbog velike potrošnje baterije u pozadini tada možete steći utisak da je vek trajanja baterije novog telefona kraće od prethodnog modela.

Optimizacija uređaja pomaže u smanjenju potrošnje baterije čišćenjem nepotrebnih datoteka i aplikacija koje rade u pozadini, kao i otklanjanjem neuobičajenog korišćenja baterije.

 

Postupak održavanja uređaja:

Prikaz ekrana sa funkcijom „Podešavanja” i označenom opcijom „Kontrola baterije i uređaja”. Prikaz ekrana sa funkcijom „Podešavanja” i označenom opcijom „Kontrola baterije i uređaja”.

1. korak. Idite na Podešavanja uređaja i kucnite „Kontrola uređaja”.

Prikaz ekrana „Kontrola uređaja” sa označenom opcijom „Optimizuj sada”. Prikaz ekrana „Kontrola uređaja” sa označenom opcijom „Optimizuj sada”.

2. korak. Kucnite „Optimizuj sada”.

Prikaz ekrana „Kontrola uređaja” sa označenom opcijom „Gotovo”. Prikaz ekrana „Kontrola uređaja” sa označenom opcijom „Gotovo”.

3. korak. Kucnite „Gotovo”.

Preko aplikacija u stanju mirovanja:

Aplikacije koje otkrivaju probleme sa pražnjenjem baterije mogu da smanje trošenje baterije tako što će ih staviti u stanje mirovanja putem prosleđenih obaveštenja.

Kada uređaj automatski otkrije aplikaciju koja troši puno baterije u pozadini i prosledi obaveštenje, proverite obaveštenje da biste aplikaciju prebacili u stanje mirovanja.

Prikaz ekrana „Kontrola uređaja” sa označenom opcijom „Baterija”. Prikaz ekrana „Kontrola uređaja” sa označenom opcijom „Baterija”.

1. korak. Idite na Kontrola baterije i uređaja i kucnite funkciju „Baterija”.

Prikaz ekrana „Baterija” sa označenom opcijom „Ograničenja korišćenja u pozadini”. Prikaz ekrana „Baterija” sa označenom opcijom „Ograničenja korišćenja u pozadini”.

2. korak. Kucnite „Ograničenja korišćenja u pozadini”.

Prikaz ekrana „Ograničenja za korišćenje u pozadini” sa preklopnim dugmetom „Stavite nekorišćene ap. u mirov”. Prikaz ekrana „Ograničenja za korišćenje u pozadini” sa preklopnim dugmetom „Stavite nekorišćene ap. u mirov”.

3. korak. Uključite preklopno dugme „Stavite nekorišćene ap. u mirov”.

Prikaz ekrana „Ograničenja za korišćenje u pozadini” sa označenom opcijom „Aplikacije u potpunom mirovanju”. Prikaz ekrana „Ograničenja za korišćenje u pozadini” sa označenom opcijom „Aplikacije u potpunom mirovanju”.

4. korak. Kucnite „Aplikacije u potpunom mirovanju”.

Primer prikaza nekih odabranih aplikacija i označene opcije „Dodaj”. Primer prikaza nekih odabranih aplikacija i označene opcije „Dodaj”.

5. korak. Kucnite ikonu za dodavanje i izaberite aplikacije koje želite da stavite u mirovanje. Zatim kucnite „Dodaj”.

Aplikacije koje se prebacuju u stanje mirovanja možda neće primati ažuriranja ili druga obaveštenja.

Aplikacije koje često koristite ili koje treba da primaju važna obaveštenja uklonite sa spiska aplikacija koje miruju.

Prikaz ekrana „Kontrola uređaja” sa označenom opcijom „Baterija” Prikaz ekrana „Kontrola uređaja” sa označenom opcijom „Baterija”

1. korak. Idite na Kontrola baterije i uređaja i kucnite funkciju „Baterija”.

Prikaz ekrana „Baterija” sa označenom opcijom „Ograničenja za korišćenja u pozadini” Prikaz ekrana „Baterija” sa označenom opcijom „Ograničenja za korišćenja u pozadini”

2. korak. Kucnite „Ograničenja za korišćenja u pozadini”.

Prikaz ekrana „Ograničenja za korišćenje u pozadini” i označena opcija „ Aplikacije u potpunom mirovanju”. Prikaz ekrana „Ograničenja za korišćenje u pozadini” i označena opcija „ Aplikacije u potpunom mirovanju”.

3. korak. Kucnite „Aplikacije u potpunom mirovanju”.

Prikaz ekrana „Aplikacije u potpunom mirovanju” sa označenom opcijom „Ukloni” Prikaz ekrana „Aplikacije u potpunom mirovanju” sa označenom opcijom „Ukloni”

4. korak. Kucnite ikonu za više opcija, a zatim kucnite na „Ukloni”.

Primer prikaza dve izabrane aplikacije i označene opcije „Ukloni” Primer prikaza dve izabrane aplikacije i označene opcije „Ukloni”

5. korak. Kucnite „Ukloni” nakon što izaberete aplikaciju.

Optimizacije možete da podesite da se sprovode jednom dnevno i da očiste aplikacije da bi se oslobodio Radna memorija. Kada se aktivira sledeća funkcija, poslednje korišćene aplikacije ostaju otvorene, a sve aplikacije u pozadini se zatvaraju.

Ovo važi samo kada je ekran isključen ili kada se telefon ne koristi. U nastavku možete podesiti vreme kada se telefon ne koristi za praktičniju optimizaciju.

Prikaz ekrana „Kontrola uređaja” sa označenom opcijom sa više opcija. Prikaz ekrana „Kontrola uređaja” sa označenom opcijom sa više opcija.

1. korak. Idite na Kontrola baterije i uređaja i kucnite ikonu za više opcija.

Prikaz ekrana „Kontrola uređaja” sa označenom opcijom „Automatizacija”. Prikaz ekrana „Kontrola uređaja” sa označenom opcijom „Automatizacija”.

2. korak. Kucnite funkciju „Automatizacija”.

Prikaz ekrana „Automatizacija” sa istaknutim preklopnim dugmadima „Svakodnevna auto optimizacija”. Prikaz ekrana „Automatizacija” sa istaknutim preklopnim dugmadima „Svakodnevna auto optimizacija”.

3. korak. Uključite preklopnu dugmad „Svakodnevna auto optimizacija”.

Prikaz ekrana „Svakodnevna automatska optimizacija” sa označenom opcijom „Zatv apl da biste osl memoriju”. Prikaz ekrana „Svakodnevna automatska optimizacija” sa označenom opcijom „Zatv apl da biste osl memoriju”.

4. korak. Podesite vreme za optimizaciju. Da biste dobili više prostora u memoriji takođe možete da uključite preklopno dugme „Zatv apl da biste osl memoriju”.

Ako i dalje imate problema sa baterijom, pokušajte ovo:

• Isključite funkcije Wi-Fi, GPS (lokacija) i Bluetooth kada se ne koriste.

• Isključite funkciju sinhronizacije podataka za naloge Samsung i Google.

(Podešavanja > Nalozi i bekapovanje > Upravljanje nalogom > Izaberite ID za nalog Samsung/Google > Sinhronizovanje naloga > (Kontakti/kalendar itd.).

• Izbrišite nepotrebne datoteke ili nekorišćene aplikacije.

• Smanjite osvetljenost ekrana.

• Ako se proizvod pregreva i problem traje duže vreme, prestanite da koristite proizvod neko vreme. Ako temperatura ne padne, obratite se Samsung Support.

Imajte u vidu: Slike i nazivi ekrana zasnovani su na operativnom sistemu Android 12 (S OS) i služe isključivo u svrhu objašnjenja. Mogu da postoje razlike u zavisnosti od verzije softvera.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window