Kako prilagoditi masku za sat Galaxy Watch?

Jedna od najupečatljivijih funkcija za posebno prilagođavanje sata Galaxy Watch je mogućnost promene maske za sat. Moguć je odabir iz široke palete maski za sat iz vašeg pametnog telefona ili vašeg sata Galaxy Watch. Pročitajte informacije u nastavku da saznate kako da to učinite. 

Prikaz prilagođenog ekrana sata Galaxy Watch.

Masku za sat možete da prilagodite preko vašeg sata Galaxy Watch ili pametnog telefona.

 

Preko sata Galaxy Watch:

Da prilagodite masku za sat preko sata Galaxy Watch, pratite ove korake:

 

Prikaz maske za sat sa ikonom pritiska i zadržavanja u središtu. Prikaz maske za sat sa ikonom pritiska i zadržavanja u središtu.

1. korak. Pritisnite i zadržite pritisak na početnom ekranu.

Prikaz ekrana prilagođavanja sa ikonom za prevlačenje nalevo. Prikaz ekrana prilagođavanja sa ikonom za prevlačenje nalevo.

2. korak. Prevucite nalevo i po želji odaberite masku za sat.

Prikaz personalizovane maske za sat sa označenim dugmetom „Prilagodi”. Prikaz personalizovane maske za sat sa označenim dugmetom „Prilagodi”.

3. korak. Kad izaberete masku za sat koju želite da koristite, kucnite na dugme „Prilagodi” za prikaz ove maske na glavnom ekranu vašeg sata Galaxy Watch.

Imajte u vidu: U zavisnosti od izabrane maske za sat možete da menjate boju kazaljki sata, boju pozadine za stanje pripravnosti ili prečice do određene aplikacije po želji. Zapamtite da ova vrsta prilagođavanja nije moguća kod svih maski za sat.

Preko pametnog telefona:

Masku za sat možete da prilagođavate neposredno iz vašeg pametnog telefona: Otvorite aplikaciju Galaxy Wearable. → Kucnite na opciju Maske za sat. → Odaberite masku za sat koja vam se najviše dopada za prikaz na vašem satu Galaxy Watch.

Postupak možete da izvršite i preko vašeg telefona, tako što ćete još neposrednije pristupiti aplikaciji Galaxy Wearable preko sata Galaxy Watch. Da biste to učinili, pratite ove korake:

Prikaz maske za sat sa ikonom pritiska i zadržavanja u središtu. Prikaz maske za sat sa ikonom pritiska i zadržavanja u središtu.

1. korak. Pritisnite i zadržite pritisak na početnom ekranu.

Prikaz ekrana prilagođavanja s označenom ikonom za izmenu preko telefona. Prikaz ekrana prilagođavanja s označenom ikonom za izmenu preko telefona.

2. korak. Kucnite na ikonu za izmenu preko telefona da biste otvorili ekran „Maske za sat” na pametnom telefonu.

Prikaz ekrana „Maske za sat” na pametnom telefonu. Prikaz ekrana „Maske za sat” na pametnom telefonu.

3. korak. Na pametnom telefonu odaberite masku koju želite da koristite na vašem satu Galaxy Watch i kucnite za prikaz. Ako je funkcija prilagođavanja dostupna za masku koju želite da koristite, to možete da učinite u vrhu ekrana tako što ćete kucnuti na dugme „Prilagodi”.

Uvek možete da dobijete dodatne maske za sat kad god želite. Ako želite da stavite novu masku na vaš sat, a ne možete da pronađete pravu u odeljku sa predlozima, pratite ove korake:

Prikaz aplikacije Galaxy Wearable sa kuckanjem opcije „Maske za sat”. Prikaz aplikacije Galaxy Wearable sa kuckanjem opcije „Maske za sat”.

1. korak. Otvorite aplikaciju Galaxy Wearable i kucnite na opciju „Maske za sat”. Aplikaciju možete da otvorite preko sata Galaxy Watch kao u prethodnim koracima.

Prikaz ekrana „Maske za sat” na pametnom telefonu. Prikaz ekrana „Maske za sat” na pametnom telefonu.

2. korak. Na ekranu „Maske za sat” pomerajte naniže i kucnite opciju „Nabavi još maski za sat”.

Prikaz ekrana „Google Play” sa jednom označenom dostupnom maskom za sat. Prikaz ekrana „Google Play” sa jednom označenom dostupnom maskom za sat.

3. korak. Pametni telefon će vas preusmeriti na „Google Play”, gde ćete naći sve dostupne maske za sat. Kucnite na masku koje vam se najviše dopada.

Prikaz izabrane maske za sat u kome se kucne na dugme „Инсталирај”. Prikaz izabrane maske za sat u kome se kucne na dugme „Инсталирај”.

4. korak. Kucnite na dugme „Инсталирај”. Nakon preuzimanja vaša nova maska za sat će biti dostupna na vašem satu i u aplikaciji Wearable u meniju „Maske za sat”.

Imajte u vidu: Za neka maske za sat mogu da nastanu dodatni troškovi, viši od ugovorenih sa vašim operaterom telefonije. Opcije i aplikacije za maske za sat mogu da budu različite u zavisnosti od modela.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window