Kako videti traku za navigaciju na Galaxy uređaju?

Traka za navigaciju je alatka na Galaxy uređaju koja vam omogućava da brzo, lako i intuitivno pristupite početnom ekranu ili nedavnim karticama. Povremeno, traka za navigaciju može da bude sakrivena. O tome kako je možete videti na svom ekranu pročitajte u nastavku. 

Traka za navigaciju prikazana i istaknuta na Galaxy uređaju.

Na Galaxy uređaju, imate traku sa tri prečice. Ona se naziva traka za navigaciju. Putem nje, možete pristupiti trima opcijama dodirivanjem tri različita dugmeta:

  • Dugme Nedavno.
  • Dugme Početni ekran.
  • Dugme Nazad.

Međutim, možda ste prethodno odlučili da sakrijete traku za navigaciju biranjem opcije pokreta prevlačenja, koja zamenjuje dugmad pokretima prevlačenja na ekranu.

Ako želite da ponovo vidite traku za navigaciju na ekranu, pratite ove korake:

1 Otvorite meni „Podešavanja“ i dodirnite „Displej“.
2 Idite nadole na opciju „Traka za navigaciju“ i dodirnite je.
3 Možete da birate između „Dugmad“ i „Pokreti brzog prevlačenja“. Ako želite da vidite traku za navigaciju na ekranu, izaberite opciju „Dugmad“.

Da. Ako želite da promenite redosled dugmadi na traci za navigaciju, pratite ove korake:

1 Ponovite gorenavedene korake za pristup meniju „Traka za navigaciju“.
2 Kada je izabrana opcija „Dugmad“, idite nadole do donjeg dela ekrana. U meniju „Redosled dugmadi“, izaberite željeni tip trake za navigaciju.

Možete da birate između dva rasporeda.

  • Dugme Nedavno Dugme Početni ekran Dugme nazad.
  • Dugme Nazad Dugme Početni ekran Dugme Nedavno. 

Traka za navigaciju može da nestane kada se koriste određene aplikacije ili funkcije.

Da biste videli traku za navigaciju, jednostavno prevucite nagore sa donjeg dela ekrana.

Prikaz ekrana sa pokretom prevlačenja nagore da bi se videla traka za navigaciju.

Napomena: Ako rotirate Galaxy uređaj za horizontalno gledanje snimka, traka za navigaciju se prikazuje prevlačenjem ulevo ili prevlačenjem udesno na ekranu.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window