Moj Samsung smart telefon ne prepoznaje otiske prstiju. Kako mogu da otklonim taj problem?

Na performanse prepoznavanja otiska prsta na vašem telefonu mogu da utiču različiti faktori. Ako nailazite na probleme, proverite stanje zaštite ekrana telefona, da li se telefon puni bežičnim putem ili ne i proverite da li vam je prst čist pre postavljanja na skener otiska prsta. 

Napomena:

  • Ako se koristi filter plavog svetla, filter može da se isključi u određenim situacijama koje zahtevaju prepoznavanje otiska prsta. Filter to čini da bi se unapredila stopa prepoznavanja otiska prsta.
  • Dostupna podešavanja i ekrani mogu da se razlikuju u zavisnosti od pružaoca bežičnih usluga, verzije softvera ili uređaja.

Senzor otiska prsta na telefonu ne može pravilno da prepozna otiske prstiju zbog različitih faktora koji se tiču otiska prsta ili okruženja. Pokušajte ponovo nakon što proverite da li su vam prsti previše suvi, previše mokri ili nisu postavljeni preko cele zone senzora.

teško prepoznavanje zbog suvih otisaka prstiju teško prepoznavanje zbog suvih otisaka prstiju

Prepoznavanje otisaka prstiju je teže kada su previše suvi. Pokušajte ponovo nakon što hidrirate ruke losionom ili snažnije ptitisnete senzor.

Duže zadržavanje na senzoru otiska prsta Duže zadržavanje na senzoru otiska prsta

Ako se prst skloni sa senzora previše brzo, to može biti razlog neprepoznavanja otisaka prstiju. Pokušajte ponovo tako što ćete postaviti prst na senzor i zadržati ga duže.

postavljanje prsta preko celog senzora otiska prsta postavljanje prsta preko celog senzora otiska prsta

Nepravilno postavljanje prsta na senzor je još jedan potencijalan razlog neprepoznavanja otisaka prstiju. Pokušajte ponovo tako što ćete postaviti prst preko celog senzora otiska prsta.

podaci o otisku prsta, promena ugla podaci o otisku prsta, promena ugla

Ako se otisak prsta ne slaže sa podacima o otisku prsta na uređaju, pokušajte ponovo tako što ćete promeniti ugao prsta ili dodati novi otisak prsta.

Napomena:

  • Preporučujemo da registrujete otisak prsta u položaju koji je udoban za prst da biste bili sigurni da je otisak prsta koji se očitava identičan otisku koji je registrovan na uređaju. Prilikom ponovne registracije otiska prsta, počnite od centra senzora i pomerajte se prema vrhu i dnu, ulevo i udesno.

SAVETI

Dodavanje dodatnih otisaka prstiju

Kao preventivnu meru, takođe preporučujemo da registrujete više otisaka prstiju na uređaj za slučaj da se otisak prsta ošteti usled povrede prsta ili na drugi način. Možete da dodate do četiri različita otiska prsta. Da biste to učinili, idite u „Podešavanja”, a zatim u „Biometrija i zaštita” i zatim „Otisci prstiju”. Unesite akreditive za sigurnosno zaključavanje ekrana. Izaberite „Dodaj otisak prsta”. Upotrebite uputstva na ekranu da biste dodali otisak prsta i zatim dodirnite „Obavljeno”.

Dodajte više otisaka prstiju Dodajte više otisaka prstiju

SAVETI

Podešavanje alternativnih sigurnosnih metoda unapred

U slučaju da je senzor otiska prsta nesipravan, umesto da nastavite sa fabričkim resetovanjem, preporučujemo da podesite alternativne sigurnosne metode unapred, kao što su standardni PIN, lozinka ili obrazac za zaključavanje.
Da biste to postigli, idite u „Podešavanja”, zatim u „Biometrija i zaštita” i zatim izaberite jednu od različitih opcija, uključujući obrazac zaključavanja, PIN, prepoznavanje lica itd. da biste podesili dodatne načine otključavanja telefona.

Podešavanje alternativnih sigurnosnih metoda unapred Podešavanje alternativnih sigurnosnih metoda unapred

Proverite da li su zaštita ekrana ili ekran osetljiv na dodir u zoni senzora otiska prsta ogrebani ili oštećeni.

zaštita ekrana utiče na performanse prepoznavanja otiska prsta zaštita ekrana utiče na performanse prepoznavanja otiska prsta

Ako je vaša zaštita ekrana razmazana prljavštinom ili drugim stranim supstancama, ogrebana ili na drugi način oštećena, to može da utiče na performanse prepoznavanja otiska prsta na telefonu.

neodobrena zaštita ekrana utiče na performanse neodobrena zaštita ekrana utiče na performanse

Ako koristite zaštitu ekrana 3. strane koju nije odobrila kompanija Samsung, njena šara (tačkice, mrežica itd.), debljina ili materijal mogu da utiču na performanse prepoznavanja otiska prsta.

Napomena:

  • Ako je zaštita ekrana zaprljana ili ogrebana, zamenite je novom. Takođe preporučujemo da ponovo registrujete otisak prsta za bolje prepoznavanje nakon zamene zaštitnog filma.
  • Postarajte se da i vaši prsti i zona senzora otiska prsta, koja se nalazi u centralnom delu na dnu ekrana, budu čisti i suvi.
  • Ako koristite zaštitu ekrana koja je debela, izrađena od stakla ili silikona ili ima šaru, možda nećete moći da se registrujete ili da skenirate otiske prsta pravilno.
  • Kompanija Samsung ne može da garantuje kompatibilnost sa proizvodima trećih strana jer debljina i struktura zaštitnih filmova ili zaštite ekrana mogu da utiču na performanse senzora otiska prsta.
  • Senzori mogu različito da budu pozicionirani u zavisnosti od uređaja. Gorenavedeni potencijalni problemi važe samo za senzore u ekranu.

Prilikom bežičnog punjenja emitovani električni talasi mogu da utiču na performanse prepoznavanja otiska prsta uređaja.

Bežično punjenje utiče na performanse prepoznavanja otiska prsta Bežično punjenje utiče na performanse prepoznavanja otiska prsta

Performanse prepoznavanja otiska prsta mogu da se smanje kada se uređaj puni bežično.

Pokušajte ponovo kada se telefon ne puni bežično Pokušajte ponovo kada se telefon ne puni bežično

Proverite da li se uređaj puni bežično i pokušajte ponovo.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama