Šta je Edge ekran (ekran na ivici telefona) i kako se koristi

Šta je Edge ekran (ekran na ivici telefona) i kako se koristi ?

Razlikuje do pet kontakta tako što svetli u bojama koje su dodeljene kontaktima.


Edge kontakti – Jednostavno komunicirajte sa omiljenim kontaktima koristeći kartice koje se pojavljuju na Edge ekranu.
Tok informacija – Edge ekran takođe može da prikazuje različite sadržaje, kao što su vesti, bez uključivanja ekrana na uređaju.
Noćni sat – Noću ga možete koristiti i kao sat..

 

 

1 

 

 

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama