Šta označavaju boje notifikacija/obaveštenja na mom uređaju Samsung Galaxy Alpha?

Šta označavaju boje notifikacija/obaveštenja na mom uređaju Samsung Galaxy AlphaLED indikator


Vaš mobilni uređaj poseduje LED indikator u gornjem levom uglu. Kada je ekran isključen LED indikator vas obaveštava o propuštenim Obaveštenjima, Potrošnji baterije, kada je uređaj na Punjenju ili kada vrštie Snimanje govora. U nastavku su objašnjenja tipova događaja i boja svetla koja se na njih odnose:


• Plava:

• Pulsirajuća plava boja u više tonova kada se uređaj uključuje ili isključuje.
• Treperuća plava boja označava propuštene pozive, poruke ili druga obaveštenja.
• Treperuća plava boja kada vršite snimanje govora.


• Crvena:


• Crvena boja svetli kada je uključen punjač i kada se uređaj puni.
• Treperuća crvena boja kada je uređaj povezan na punjač ali postoji problem sa punjenjem.
• Treperuća crvena boja kada je baterija istrošena.


• Zelena:


• Zelena boja svetli kada je uređaj povezan na punjač i kada je baterija napunjena.
• Treperuća zelena boja označava da je baterija potpuno napunjena.


Možete izmeniti vrste događaja o kojima će vas uređaj obaveštavati.

Na početnom ekranu kucnite Apps 1 > Podešavanja 2 > Ekran 3  > LED indikator i obeležite događaje o kojima želite da vas uređaj izveštava.

 

 

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama