Šta uraditi ako je loš kvalitet zvuka na Bluetooth slušalicama koje su povezane sa satom Samsung Galaxy Watch Active2

Kvalitet zvuka može biti loš zbog određenih uslova u podešavanjima, smetnjama u Bluetooth vezi ili čak zbog načina korišćenja slušalica. Pre nego kontaktirate Samsung podršku za proizvod Galaxy Watch Active2 razmotrite sledeće predloge za rešavanje tog problema.
 

Pre nego što isprobate sledeće preporuke da biste rešili ovaj problem, obavezno proverite jesu li softver vašeg sata i potrebne aplikacije ažurirani. Više informacija o tome Kako ažurirati softver i aplikacije na satu Samsung Galaxy Watch Active2 možete da pronađete u Samsung podršci. 

Prilagođavanje podešavanja zvuka ili glasnoće na satu

Prvo proverite podešavanja zvuka. 
 

Korak 1. Pritisnite taster za Uključivanje na početnom ekranu sata. 

Korak 2. Pronađite i kucnite na Podešavanja > Zvukovi i vibracije > Glasnoća

Korak 3. Pronađite i kucnite na Medije, a zatim na + da biste povećali glasnoću. 
 

Ako vaš sat ima samo opciju vibracije, glasnoću možete da povećate u aplikaciji koju koristite za slanje zvuka u slušalice.

Napomena: ako tokom razgovora čujete odjek, podesite jačinu ili se pomerite na drugo mesto.

Opcija 1. Ponovo pokrenite uređaje, ali uverite se da su napunjeni

Ponovo pokretanje sata i slušalica može da reši problem lošeg kvaliteta zvuka.
 

  • Ako je vaš sat povezan sa telefonom, ponovo pokrenite telefon.
  • Kada su uređaji ponovo uključeni, proverite da li treba da ih dodatno napunite.

Napomena: ako nivo napunjenosti nije kritično nizak, zvuk može da bude isprekidan ili se mogu javiti čudni zvukovi. 

Opcija 2. Približite uređaje

Za bolju kvalitetu zvuka možete da pokušate približiti uređaje jedan drugom.
 

  • Sat i slušalice moraju da budu u dometu Bluetooth veze (10 m). 
    Domet može da se razlikuje u zavisnosti od okoline u kojoj se uređaji koriste i ako između uređaja ima prepreka, poput metala, zidova ili električne opreme.
  • Uverite se da istovremeno nije povezan nijedan drugi Bluetooth uređaj.

Ostali saveti za poboljšanje kvaliteta zvuka:

  • Usluge bežične mreže mogu biti onemogućene zbog problema sa mrežom dobavljača usluga. Obavezno držite uređaji podalje od elektromagnetnih talasa.
  • Imajte na umu da domet može da se razlikuje u zavisnosti od okoline u kojoj se uređaji koriste.
Opcija 3. Pokušajte da uparite druge slušalice

Za proveru funkcionalnosti slušalica takođe možete pokušati da uparite druge slušalice.
 

Korak 1. Pritisnite taster za Uključivanje.

Korak 2. Pronađite i kucnite na Podešavanja > Veza > Bluetooth.

Korak 3. Kucnite na Bluetooth audio.

Korak 4. Kucnite na ikonu Podešavanja pored povezanih slušalica.

Korak 5. Kucnite na Poništi uparivanje da bi prekinuli vezu sa slušalicama.

Korak 6. Kucnite na Skeniraj, a zatim druge slušalice koje želite da uparite.
 

  • Ako druge slušalice ispravno funkcionišu, a s prvim slušalicama je kvalitet zvuka i dalje loš, obratite se proizvođaču slušalica za dalju podršku. 
  • Ako iste probleme imate i sa drugim slušalicama, resetujte sat.
Opcija 4. Resetovanje sata

Ako ste isprobali sve gore navedene savete, a problem i dalje postoji, možete resetovati sat da biste poboljšali kvalitet zvuka. 
 

Korak 1. Idite na Podešavanja > Opšte > Resetuj.

Korak 2. Kucnite na Rezervne kopije podataka na dnu ekrana da ne bi došlo do gubitka podataka.

Korak 3. Kucnite na Resetuj.
 

Kada se resetovanje završi, podesite sat i ponovo ga povežite sa originalnim slušalicama. Više informacija o tome Kako upariti Bluetooth slušalice sa satom Samsung Galaxy Watch Active2 možete da pronađete u Samsung podršci.  

Napomena: pre resetovanja na fabričke postavke ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji su ssačuvani u satu Galaxy Watch Active2.

Napomena: snimke ekrana uređaja i menija mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama