Upoznajte se sa inovativnim novim funkcijama modela 2020

2020 Samsung Smart TV kombinuje nove tehnologije i dizajn i gledaocima obezbeđuje inovativan užitak. Štaviše, posebno zahvaljujući Infinity Design sa blago nagnutim zadnjim delom ekrana, vodeći modeli Q900 i Q950 pružaju najbolji sveobuhvatan užitak.

Sveobuhvatan užitak u zvuku uz Q-Symphony

Za sada, kada uključite Soundbar zvučnik, funkcija zvuka televizora se automatski isključuje. Međutim, Q-Symphony omogućava istovremenu zajedničku reprodukciju zvuka televizora i Soundbar zvučnika. Zahvaljujući tome možete da uživate u najbogatijem zvuku do sada.


Televizor analizira video i audio signale i utvrđuje koji zvučnici treba da reprodukuju koje zvukove pomoću tehnologije veštačke inteligencije (AI) i kombinovanjem zvučnika.

poređenje q symphony uključeno i isključeno

Napomena:

  • Dostupno samo od modela Q80T TV (izuzev modela Q80 49”) i od modela Q60T sa Soundbar zvučnikom iz 2020.
  • Dostupno samo za HDMI(ARC) ili vrstu sa optičkim povezivanjem.
Kako se podešava Q-Symphony

Proverite da li je Soundbar zvučnik uključen. Zatim obavite povezivanje sa Soundbar zvučnikom u meniju Reprodukcija zvuka.

Kada obavite povezivanje sa Soundbar zvučnikom, zvuk se automatski reprodukuje istovremeno iz televizora i Soundbar zvučnika.
 

1. korak Pritisnite dugme Početni ekran na daljinskom upravljaču televizora, a zatim izaberite meni Podešavanja.

meni izvora soundbar zvučnika

2. korak Izaberite meni Zvuk, a zatim izaberite Reprodukcija zvuka.

biranje menija zvuk

3. korak Pronađite i izaberite Soundbar zvučnik koji želite da povežete za Q-Symphony (npr. TV + Soundbar zvučnik [naziv uređaja])

biranje uređaja sa soundbar zvučnikom

Napomena: Slike ekrana uređaja i meni dati su samo kao uzorak na engleskom jeziku, a dostupne su na jeziku vaše države.

Doživite dizajn 2020. sa nagibom unazad

Vodeći Samsung model ne samo da pruža unapređene performanse, već i naročito zadivljujući dizajn. Televizori serije 8K Q900 / 950 su prvi Samsung televizori sa konceptom Infinity Design. Jedno od retkih svojstava dizajna je to što je osmišljen sa nagibom unazad pod uglom od 3,5 stepeni kada se instalira pomoću priloženog postolja. Zahvaljujući tome može da obezbedi optimalan ugao gledanja za gledaoca kada se veliki ekran postavi u relativno niskom položaju.

Napomena: Dizajn sa nagibom unazad važi za seriju Q900 / 950 iz 2020.

Svojstva dizajna za maksimalnu gustinu piksela

Dizajn sa nagibom primenjen je ne samo da bi se postigla najbolja rezolucija, već i optimalan ugao gledanja velikog ekrana, a samim tim je bilo moguće i maksimalno povećati gustinu piksela na ekranu. U nastavku je prikazana slika ekrana nagnutog unazad, a prikazano je i zašto je nagnut. Oči gledalaca se nalaze pod uglom od 90 stepeni u odnosu na ekran.

ugao nagiba ekrana nagnutog unazad

Nemojte da pokušavate da podešavate nagib ekrana

Serija Q900/950 je osmišljena sa blagim nagibom unazad, pri čemu je vrh ekrana udaljeniji od dna. To je koncept ovog proizvoda. 
Ugao nagiba unazad takođe je fiksiran tako da ne može da se podešava.
 

Nemojte da pokušavate to da ispravite ili da pokušavate da dovodite u ravan sa ravnim predmetima koji se nalaze ispod osnove televizora jer to može da bude opasno i može da dovede do nestabilnosti televizora, a samim tim i do njegovog pada.

ekran nagnut unazad, oprez

Zahvaljujemo na povratnim informacijama