Kako da napunite i koristite Samsung SolarCell daljinski

Predstavljamo praktičan i ekološki prihvatljiv Samsung SolarCell daljinski. Recite zbogom trošenju vremena i novca na zamenu baterija u vašem daljinskom.
Samsung SolarCell daljinski može se lako i ekonomično koristiti – bilo kada i bilo gde. Koristite svoj Smart TV sada još pametnije! 

Koje su prednosti solarnog daljinskog

Solarna ćelija na poleđini daljinskog upravljača apsorbuje sunčevu svetlost ili svetlost u vašem domu za punjenje unutrašnje baterije. Jedna, potpuno napunjena baterija može da traje do dve godine, što je čini ekonomičnom alternativom baterijama za jednokratnu upotrebu. Procenjuje se da će u narednih 7 godina biti upotrebljeno 99 miliona alkalnih baterija. Solarni daljinski je veoma pogodan za današnju ekološku eru i može pomoći u smanjenju dela tog zapanjujućeg broja. 

Samsung daljinski

Ako je baterija prazna, daljinski upravljač možda neće pravilno funkcionisati ili će reagovati sporo. Koristite USB port za brže punjenje. Kada se daljinski ne koristi, ne zaboravite da ga izložite svetlu. Ovo će produžiti vreme rada daljinskog upravljača.

Opcija 1. Brzo punjenje pomoću USB-C konektora

Pre prve upotrebe daljinskog, povežite ga na USB port za brzo punjenje.

Korak 1. Povežite USB-C kabl sa portom na dnu daljinskog upravljača.

Korak 2. LED na prednjoj strani daljinskog će se uključiti kada punjenje počne i isključiće se kada se punjenje završi.

Dijagram USB punjenja

Napomena: 

  •  Za brže punjenje i maksimalno vreme korišćenja, uzdržite se od korišćenja daljinskog dok se puni.
  • USB-C kabl i punjač nisu uključeni.

Opcija 2. Ekološki prihvatljiva funkcija punjenja pomoću solarnih ćelija

Postavite daljinski upravljač licem nadole na direktno svetlo da biste otkrili solarnu ćeliju na poleđini.

šema punjenja solarnih ćelija

Napomena: Uverite se da daljinski ne izgubi kada punite preko solarnih ćelija.

Potpuno punjenje može trajati do dve godine, u zavisnosti od upotrebe. Pratite uputstva ispod da biste proverili status baterije.

Korak 1. Uključivanjem Smart TV-a bi trebalo da se automatski upare TV i daljinski.
Ako uparivanje nije uspešno, pogledajte odeljak „Kako resetovati podešavanja uparivanja“.

Korak 2. Pritisnite dugme Početna strana na daljinskom i idite na Podešavanja.

Korak 3. Proverite nivo baterije daljinskog u Opšte -> Energija i ušteda energije -> Dostupna baterija daljinskog.

izabrano podešavanje za energiju i uštedu energije na TV-u

Napomena: Daljinski se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Ovu funkciju podržavaju samo ekološki prihvatljivi modeli pametnog daljinskog.

Ako je baterija prazna, daljinski upravljač možda neće pravilno funkcionisati ili će reagovati sporo. Koristite USB port za brže punjenje. Za jednostavno punjenje pratite dolenavedene korake.

Korak 1. Uključite TV i pritisnite bilo koje dugme na daljinskom da biste se automatski uparili sa TV-om.

Ako se ne poveže automatski ili prekine vezu tokom upotrebe, isprobajte metod u nastavku.

Korak 2. Kada je TV uključen, pritisnite i držite istovremeno dugme za povratak i dugme za reprodukciju/pauza duže od 3 sekunde.

Korak 3. Počeće uparivanje televizora i daljinskog. Pratite uputstva na ekranu da biste nastavili uparivanje. 

šema povezivanja TV-a sa solarnim daljinskim

Napomena: Preporučuje se da koristite Samsung Smart TV i SolarCell daljinski na udaljenosti od 6m jedan od drugog.

Kada je nivo baterije u daljinskom nizak, daljinski neće raditi čak ni kada se pritisne dugme za uključivanje, a LED indikator na daljinskom će treptati oko 3 sekunde.

Ovo 'zaključavanje' služi da se zaštite performanse baterije tako da morate da resetujete daljinski i ponovo ga uparite sa televizorom.

Napomena: Funkcija zaključavanja dostupna je samo na modelima solarnih daljinskih upravljača iz 2021. godine.

  • Da biste ga resetovali, pritisnite dugme za povratak i potvrdu zajedno oko 10 sekundi.
  • Pogledajte gornje objašnjenje o tome kako da uparite daljinski sa svojim TV-om. 
tasteri za povratak i potvrdu na daljinskom upravljaču TV-a

Napomena:

  • Ako imate problema sa svojim Samsung Smart TV-om, uvek treba da proverite da li ima dostupnih ažuriranja softvera jer ona mogu sadržati rešenje za vaš problem.
  • Snimci ekrana uređaja i menija mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama