Kako da pronađete svoj PIN kod

PIN (Personal Identification Number) je posebna lozinka za pristup vašem Smart TV-u i koristi se za različite funkcije kao što su instaliranje i korišćenje aplikacija. Možete promeniti PIN ili ga resetovati ako ste ga zaboravili. Pogledajte sledeća uputstva kako da resetujete ili promenite svoj PIN: 

Koji je podrazumevani PIN?

Podrazumevani PIN je podešen na 0000. Možete promeniti ili resetovati PIN.

Slika osobe koja gleda samsung TV

Da li želite svom detetu da ograničite pristup Samsung Smart TV-u? Da biste promenili PIN, pratite sledeće korake:

Korak 1. Na daljinskom upravljaču pritisnite dugme Početna strana i koristite taster za kretanje da biste se pomerili do Podešavanja.

Korak 2. Izaberite Opšte > Sistem menadžer > Promeni PIN

Promeni PIN izabran u Sistem menadžeru

Korak 3. Kada se od vas zatraži PIN, pritisnite pomoću daljinskog upravljača dugme sa brojem

Korak 4. Kada se pojavi ekran za PIN, koristite taster za kretanje da unesete 4-cifreni PIN po svom izboru. 

prikaz kretanja

Korak 5. Unesite željeni 4-cifreni PIN.

Potvrdite svoj PIN i pritisnite dugme Izaberi.    

prikaz prozora za promenu PIN-a

Vaš novi PIN je sada podešen. 

Napomena: Ako se TV tastatura ne pojavi, proverite da li je daljinski uparen sa televizorom tako što ćete istovremeno držati dugmad za povratak i reprodukciju/pauza najmanje 3 sekunde ili dok se na TV-u ne pojavi poruka koja pokazuje da je daljinski sada povezan.

Da li ste zaboravili svoj PIN?

Ako jeste, pratite dolenavedena uputstva da biste resetovali PIN.

Opcija 1. Sa Samsung Smart daljinskim ili daljinskim

Korak 1. Uključite TV, a zatim pritisnite dugme za jačinu zvuka.

Korak 2. Pritisnite dugme + da biste povećali jačinu zvuka, a zatim pritisnite dugme Povratak.

Korak 3. Pritisnite dugme - da biste smanjili jačinu zvuka, a zatim pritisnite dugme Povratak.

Korak 4. Ponovo pritisnite dugme +, a zatim pritisnite dugme Povratak i PIN bi trebalo da se resetuje na 0000. 

dugme + i dugme za povratak izabrani na daljinskom TV-a

Opcija 2. Sa standardnim daljinskim

Korak 1. Uključite TV, a zatim pritisnite dugme Isključi zvuk.

Korak 2. Pritisnite dugme +, a zatim pritisnite dugme Povratak.

Korak 3. Pritisnite dugme -, a zatim pritisnite dugme Povratak.

Korak 4. Ponovo pritisnite dugme +, a zatim pritisnite dugme Povratak i PIN bi trebalo da se resetuje na 0000. 

dugme za jačinu zvuka i povratak izabrani na daljinskom TV-a

Podrazumevani PIN vašeg TV-a trebalo bi ponovo da bude podešen na 0000. 

Napomena: 

  • Ako imate problema sa svojim Samsung Smart TV-om, uvek treba da proverite da li ima dostupnih ažuriranja softvera jer ona mogu sadržati rešenje za vaš problem.
  • Snimci ekrana uređaja i menija mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama