Informatie over materialen die worden gebruikt in Samsung-producten

Samsung phone with leaf background

Samsung voldoet aan Verordening (EG) 1907/2006 betreffende de registratie, evaluatie, toestemming en beperking van chemicaliën (REACH) in haar producten.

Als je meer informatie wilt over stoffen die aanwezig kunnen zijn in uw Samsung-apparaat, lees dan onze verklaring over stoffen van zeer hoge zorg (SVHC).

Je kunt ook onze zoektool gebruiken om te leren over het energielabel en het Eco-ontwerp van jouw Samsung-product.

 

Bedankt voor je feedback!