Што да направам кога ладилникот не работи правилно?

Ако ладилникот не работи правилно, се препорачува прво да го проверите електричното напојување. Ако нема проблем со струјата, а сè уште се јавува проблем со ладилникот, прочитајте ги следниве совети за решавање проблеми.

Се препорачува да се обратите во сервисен центар за корисници ако не сте го решиле проблемот со тоа што сте направиле дома.

Проверете го просторот каде што е монтиран

Ладилникот треба да биде поставен на место со доволно простор. Треба да има празен простор од најмалку 10 сантиметри меѓу задната страна и ѕидот и од страните и најмалку 5 сантиметри од горниот дел. Ладилникот мора да биде поставен на место каде што може да ја испушта топлината. Ако е блокиран ладилникот, нема да функционира правилно.

ладилникот треба да биде поставен во доволно простор

Проверете ја нивелацијата на ладилникот

Отворете ја вратата на ладилникот на околу 30 до 40 сантиметри и пуштете ја. Вратата треба да се затвори сама. Ако не се затвори, треба да ги приспособите шрафовите за нивелација на ногалките што се наоѓаат под дното на ладилникот. 

Проверете дали ладилникот е нивелиран. Ако не е приспособен правилно, може да не функционира правилно.

одржувајте ја чиста задната страна од ладилникот

Задната страна од ладилникот треба да биде чиста

Препорачуваме да ја чистите задната страна со правосмукалка еднаш или двапати годишно. Важно е областа околу компресорот да биде чиста и без прашина за да не дојде до прегревање. Проблемите што може да ги предизвика прашината на задниот дел од ладилникот се, на пример, создавање мраз или влага во ладилникот и/или во замрзнувачот и зголемена бучава при работењето.

не ставајте никакви производи пред отворите за циркулација на воздух

Не ставајте никакви производи пред отворите за циркулација на воздух

Отворите за циркулација на воздух од системот без замрзнување во внатрешноста на ладилникот и замрзнувачот мора да бидат чисти цело време. Обрнете особено внимание да не ставате никакви производи пред отворите затоа што може да се појави влага под фиоката за зеленчук или да се создаде мраз на задниот ѕид.

не ставајте никакви производи пред отворите за циркулација на воздух

Проверете го приказот на режим

Ако ладилникот не лади, но замрзнувачот работи правилно, треба да проверите дали е ставен во режим Vacation (На одмор) (ако ја има оваа опција на Вашиот модел) Деактивирајте го режимот На одмор на екранот и прочитајте во прирачникот за дополнителни информации.

деактивирајте го режимот На одмор

Забелешка:

  • Вистинскиот изглед на контролниот панел може да се разликува од Вашиот модел.
  • Оваа слика е примерок на англиски јазик, но е достапен и на јазикот во Вашата земја.

Благодариме за повратните информации