Прирачник за поправка
и резервни делови

Прирачник за поправка и резервни делови

Samsung е посветен на продолжување на животниот век на производите и намалување на електронскиот отпад. Затоа преземаме чекори за да ја олесниме поправката и рециклирањето на нашите производи.

Европски прописи за еколошки дизајн Европски прописи за еколошки дизајн

Европски прописи за еколошки дизајн


Новиот пропис од Европската комисија стапува во сила во 2021 година, со цел да ја унапреди репарабилноста и да го зголеми животниот век на уредите.

Ова посебно се однесува на фрижидери, машини за перење и машини за миење садови, но и за електронски дисплеи како телевизори и компјутерски монитори.

Како тоа влијае на вас? Како тоа влијае на вас?

Како тоа влијае на вас?


Samsung воспостави принципи за намалување на влијанието врз животната средина дизајнирајќи производи кои трошат помалку енергија и поефикасно ги користат ресурсите.

Постојано се стремиме да ги подобриме еколошките перформанси на сите наши производи, а дел од ова е и продолжувањето на животниот век на производот.

За да поддржиме подолготрајни производи, резервните делови ќе бидат достапни подолг период и ќе се испорачуваат во краток временски рок. Овие делови може лесно да се отстранат и заменат со цел да се подобри репарабилноста на нашите производи.