Galaxy Fold

Galaxy savitljivi telefon rasklopljen i postavljen u vodoravni položaj, gledan pod blagim uglom odozdo

Danas, deset godina posle prvog Galaxy telefona. Vidimo da nismo samo preoblikovali telefon. Mi smo preoblikovali budućnost. #DoWhatYouCant.

Sličica prikazuje jednu stranu telefona kada je rasklopljen, iz filma sa zvaničnog predstavljanja Galaxy savitljivog telefona

Na početku filma vidi se Galaxy savitljivi telefon sa svih strana dok se okreće oko svoje ose, uključujući monitor, trostruku zadnju kameru, frontalni displej i dugmad sa strane, a logo kompanije Samsung prelazi preko ekrana. Onda se telefon otvara i vidi se njegov veliki sklopivi ekran dok se aplikacije stalno pomeraju sa spoljašnjeg ka unutrašnjem displeju, i na kraju je u krupnom planu prikazana dvostruka kamera. Slede primeri upotrebe Galaxy savitljivog telefona kada je rasklopljen, uključujući multitasking, slikanje fotografija i igranje igrica na velikom ekranu. Film se završava tekstom: „Danas, deset godina posle prvog Galaxy telefona, vidimo da nismo samo preoblikovali telefon. Mi smo preoblikovali budućnost. A budućnost je telefon sa sklopivim ekranom” i onda se vidi novi Samsung logo na ekranu savitljivog telefona.

Zatvori video

Budi prva osoba koja će videti budućnost.

Krupan kadar slike gornje polovine Galaxy savitljivog telefona kad je rasklopljen