Proverite SIM karticu kada telefonski pozivi i mobilni podaci nisu dostupni

Ako telefon ili tekstualne poruke iznenada prestanu da funkcionišu, a mobilni podaci nisu dostupni, uzrok može biti SIM kartica. Često kada punite telefon, mogu se javiti problemi usled nepravilno postavljene SIM kartice. Saznajte više o tome kako da proverite SIM karticu u nastavku.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja pratite sledeće korake:

1. korak Idite u Podešavanja > Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzimanje i instalacija.

3. korak Pratite uputstva na ekranu.

1. provera SIM kartica nije pohabana

Kada menjate telefon, SIM kartica koja je korišćena u starom telefonu često se koristi i u novom telefonu. Međutim, pošto je SIM kartica potrošni deo, može da poseduje defekte ako se duže koristi.

Najpre izvadite ležište SIM kartice iz telefona i proverite da li je metalno kućište SIM kartice pohabano ili korodirano. Iako je SIM kartica oštećena, zamenite je novom SIM karticom.

2. provera SIM kartica je pravilno postavljena

Ako SIM kartica nije pravilno postavljena u ležište i ubačena u telefon, SIM kartica ne može da se prepozna. Ako se SIM kartica ne prepoznaje, izvadite ležište i proverite da li je kartica pravilno postavljena. Naročite je značajno da proverite da li su uglovi SIM kartice dobro poravnati.

Kada ubacite ležište SIM kartice, obratite pažnju na smer postavljanja SIM kartice jer se kod svakog modela može razlikovati. Na primer, u slučaju serije S21, izrađene su tako da je metalno kućište okrenuto nagore, a kod serije S20 izrađene su tako da je metalno kućište okrenuto nadole. Pogledajte primere na slikama u nastavku.

SIM kartica

① serije S21                                               ② serije S20     

Napomena: Smer postavljanja SIM kartice može se razlikovati u zavisnosti od uređaja i modela.

3. provera SIM kartica je čvrsto fiksirana u ležištu

Ako ste prethodno koristili micro SIM karticu i zatim je izrezali do veličine nano SIM kartice da biste je koristili u novom telefonu, morate da proverite da li su isečeni uglovi dobro poravnati. Preporučljivo je da kupite i koristite novu nano SIM karticu jer isečena SIM kartica ne može dobro da se prepozna i mogu se javiti greške u telefonskim pozivima, slanju i prijemu poruka i mobilnim podacima.

  • Micro SIM: SIM kartica srednje veličine, popularna kod prethodnih modela.
  • Nano SIM: Najmanja veličina SIM kartice koja se koristi kod većine novih telefona.
SIM kartica 2

      ① Micro SIM                                     ② Nano SIM   

Kako se koristi aplikacija Samsung Members

Ako iskusite poteškoće u radu Samsung mobilnih uređaja, tableta ili nosivih uređaja, možete da nam pošaljete pitanje u aplikaciji Samsung Members. Saznajte više o slanju izveštaja o greški.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama