Kako da pronađete model kod telefona, serijski broj ili IMEI broj

Svi mobilni uređaji imaju jedinstveni identitet koji sačinjavaju IMEI broj, serijski broj i broj modela. U zavisnosti od modela uređaja, ove informacije se mogu pronaći na nekoliko različitih načina.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja pratite sledeće korake:

1. korak Idite u Podešavanja > Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzimanje i instalacija.

3. korak Pratite uputstva na ekranu.

Šta su broj modela, serijski broj i IMEI

Serijski broj je jedinstveni broj koji dodeljuje proizvođač (npr. Samsung) da bi se lakše identifikovao pojedinačni uređaj, kao što su telefon, tablet, TV itd. Na primer, serijski broj vašeg telefona razlikovaće se od svakog drugog telefona koji je proizvela kompanija Samsung. Pomoću serijskog broja proizvođači mogu jednostavnije da organizuju i prate svoje proizvode.

S druge strane, IMEI ili MEID se koristi samo za telefone ili druge uređaje za komunikaciju. U zavisnosti od operatera, uređaj će imati IMEI ili MEID. Ova dva broja se razlikuju od serijskog broja. Koriste se na međunarodnom ili globalnom nivou, a ne samo od strane proizvođača. Obe vrste brojeva mogu da pomognu pružaocima mrežne usluge da prate uređaj koji je ukraden ili izgubljen.

Broj modela je poseban broj koji važi za čitav opseg proizvod (TJ. Galaxy Note20, Galaxy Z Fold2 itd.). Broj će se razlikovati u zavisnosti od godine kada je proizvod pušten u promet, boje, operatera i drugih faktora. Svaki model koji potpada pod tu kategoriju (ista boja itd.) imaće isti boj modela.

1. korak Idite u Podešavanja, a zatim dodirnite o telefonu.

2. korak Detalji o broju telefona, IMEI, broju modela i serijskom broju prikazaće se na ekranu.

Pronađite broj pomoću podešavanja

Napomena:

  • Za uređaje starijih verzija možda ćete morati da dodirnete Status za prikaz tih informacija.

U zavisnosti od uređaja, vaš IMEI, serijski broj i model kod mogu da budu odštampani na poleđini ili ispod uklonjive baterije. Kod uređaja sa uklonjivom baterijom lokacija IMEI broja će varirati u zavisnosti od modela. Obično se nalazi ispod baterije, odštampan na telefonu blizu dna uređaja.

1. korak Pogledajte poleđinu uređaja.

Pogledajte poleđinu uređaja

2. korak IMEI, serijski broj i broj modela odštampani su na poleđini uređaja.

Napomena:

  • Većina modernih uređaja nema uklonjivu bateriju. Ako vaš uređaj nema uklonjivu bateriju, nemojte da pokušavate da je uklonite jer to može da ošteti uređaj i poništi garanciju.

1. korak Otvorite aplikaciju Telefon.

2. korak Okrenite *#06# na tastaturi.

3. korak Detalji o IMEI i serijskom broju uređaja automatski se pojavljuju na ekranu.

IMEI i serijski broj

Napomena: Dostupna podešavanja i ekrani mogu da se razlikuju u zavisnosti od pružaoca bežičnih usluga, verzije softvera i uređaja.

Kako se koristi aplikacija Samsung Members

Ako iskusite poteškoće u radu Samsung mobilnih uređaja, tableta ili nosivih uređaja, možete da nam pošaljete pitanje u aplikaciji Samsung Members. Saznajte više o slanju izveštaja o greški.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window