Kako se ubacuje nano-SIM kartica i eSIM na seriji Galaxy S22

SIM kartice su ključni deo Galaxy telefona. Bez kartice ne možete ništa. Važno je znati kako se ubacuje i aktivira SIM kartica ili eSIM u slučaju da morate da imate dva broja telefona za jedan uređaj.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja pratite sledeće korake:

1. korak Idite u Podešavanja Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzimanje i instalacija.

3. korak Pratite uputstva na ekranu.

Šta su nano-SIM kartica i eSIM?

SIM kartice vam pružaju pristup mreži za mobilne podatke pružaoca bežične usluge tako da možete da obavljate pozive, šaljete poruke i još toga. Da biste imali dva broja telefona ili pružaoca usluga za jedan uređaj, možete da aktivirate eSIM ili da ubacite dve SIM kartice.

Za razliku od fizičke nano-SIM kartice, eSIM je ugrađena digitalna SIM kartica. Imajte u vidu da ako se koriste i nano-SIM kartica i eSIM istovremeno, moguće je da će prenos podataka biti sporiji na nekim lokacijama.

Poređenje SIM kartica2 Poređenje SIM kartica2

Nano-SIM

Poređenje SIM kartica3 Poređenje SIM kartica3

eSIM

 • Situacija sa dve SIM kartice: SIM1 (fizička SIM kartica) + SIM2 (fizička SIM kartica ili eSIM)

Ubacite pravilno u ležište za dve SIM kartice

Ako ne ubacite SIM karticu pravilno, telefon možda neće prepoznati SIM karticu. Proverite da li je SIM kartica postavljena u ležište tako da kontaktna površina zlatne boje bude okrenuta nagore i da li je čvrsto fiksirana u ležištu.

Telefoni serije Galaxy S22 izrađeni su sa podrškom za dve SIM kartice i sa prednje i sa zadnje strane ležišta za dve SIM kartice tako da su kontaktne površine zlatne boje okrenute ka spolja.

Ležište SIM kartice1 Ležište SIM kartice1

SIM1 (prednja strana)

Ležište SIM kartice2 Ležište SIM kartice2

SIM2 (zadnja strana)

ubacivanje SIM kartice 1. korak ubacivanje SIM kartice 1. korak

1. korak Ubacite iglicu za izbacivanje u otvor na ležištu za otpuštanje ležišta.

ubacivanje SIM kartice 2. korak ubacivanje SIM kartice 2. korak

2. korak Pažljivo izvucite ležište iz udubljenja za ležište.

ubacivanje SIM kartice 3. korak ubacivanje SIM kartice 3. korak

3. korak Postavite SIM ili USIM karticu na ležište tako da su kontaktne površine zlatne boje okrenute ka spolja i blago pritisnite SIM ili USIM karticu tako da ulegne i fiksira se u ležištu.

ubacivanje SIM kartice 4. korak ubacivanje SIM kartice 4. korak

4. korak Vratite ležište u udubljenje za ležište.

Napomena:

 • Ako SIM kartica nije postavljena pravilno u udubljenje na ležištu, vraćanje ležišta u udubljenje možda neće biti moguće ili prepoznavanje SIM kartice nakon ubacivanja neće biti moguće.
 • Koristite samo nano-SIM karticu.
 • Iglica za izbacivanje mora da bude ubačena u otvor pod pravim uglom. U suprotnom može doći do oštećenja uređaja.
 • Ako kartica nije čvrsto fiksirana u ležištu, SIM kartica može da ispadne iz ležišta.
 • Ako ubacite ležište u uređaj dok je ležište vlažno, uređaj može da se ošteti. Ležište uvek mora da bude suvo.
 • Ubacite ležište do kraja u udubljenje za ležište da biste sprečili prodiranje tečnosti u uređaj.

Vaš telefon serije Galaxy S22 uključuje eSIM karticu koja funkcioniše kao SIM kartica. Možete da koristite mobilnu mrežu nakon aktiviranja eSIM kartice ili ubacivanja nano-SIM kartice. Da biste aktivirali eSIM, pratite korake u nastavku.

aktiviranje eSIM kartice 1. korak aktiviranje eSIM kartice 1. korak

1. korak Pokrenite aplikaciju Podešavanja i dodirnite Veze.

aktiviranje eSIM kartice 2. korak aktiviranje eSIM kartice 2. korak

2. korak Dodirnite Menadžer SIM kartice.

aktiviranje eSIM kartice 3. korak aktiviranje eSIM kartice 3. korak

3. korak Dodirnite Dodaj paket mobilnih usluga.

aktiviranje eSIM kartice 4. korak aktiviranje eSIM kartice 4. korak

4. korak Kada se pronađe plan pretplate na mobilnu uslugu, pratite uputstva na ekranu za aktivaciju eSIM kartice.

Ako vam je pružalac usluge priložio QR kod, pokrenite aplikaciju Podešavanja, dodirnite Veze > Menadžer SIM kartice > Dodaj paket mobilnih usluga > Skenirajte QR kod operatera i zatim skenirajte QR kod.

Napomena:

 • eSIM zahteva plan pretplate na bežičnu uslugu i omogućava vam da aktivirate plan pretplate na mobilnu mrežu bez korišćenja nano-SIM kartice.
 • Upotreba eSIM kartice možda neće biti dostupna, što zavisi od regiona, pružaoca usluge ili modela.

Možete da prilagodite podešavanja SIM kartice i aktivirate ili deaktivirate ubačene SIM kartice u meniju Menadžer SIM kartice. Pokrenite aplikaciju Podešavanja i dodirnite Veze > Menadžer SIM kartice.

 • SIM kartice: Aktivirajte SIM karticu koju želite da koristite i prilagodite podešavanja SIM kartice.
 • eSIM kartice: Aktivirajte eSIM karticu.
 • Željena SIM kartica: Naznačite koje SIM kartice želite da koristite za posebne funkcije, kao što su pozivi, kada su dve kartice aktivirane.
 • Automatsko prebacivanje podataka: Podesite uređaj za korišćenje druge SIM kartice za usluge sa podacima ako željena SIM kartica ne može da se poveže sa mrežom.
 • Dodatna podešavanja SIM kartice: Prilagodite poziv ili podešavanja eSIM kartice.

Napomena:

 • Neke usluge koje zahtevaju povezivanje sa mrežom možda neće biti dostupne u zavisnosti od pružaoca usluge.
 • Snimci ekrana uređaja i menija mogu da variraju u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Kako se koristi aplikacija Samsung Members

Ako iskusite poteškoće u radu Samsung mobilnih uređaja, tableta ili nosivih uređaja, možete da nam pošaljete pitanje u aplikaciji Samsung Members. Saznajte više o slanju izveštaja o greški.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama