Kako da otklonite problem na mikrofonu Galaxy telefona kada ne može pravilno da prepozna glas

Ako je zvuk odlaznog poziva tih, ili ako glasovne komande za Bixby ili Google pomoćnika ne mogu pravilno da se prepoznaju, pratite smernice u nastavku da proverite.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja pratite sledeće korake:

1. korak Idite u Podešavanja > Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzimanje i instalacija.

3. korak Pratite uputstva na ekranu.

1. provera Očistite mikrofon na telefonu

Telefon možda neće moći pravilno da prepoznaje vaš glas ako je otvor na mikrofonu blokiran stranim predmetima kao što su lepljiva zaštita ili zaštitna folija postavljene na telefon pre kupovine. Mikrofon se nalazi na dnu telefona. Postarajte se da strana materija ne blokira otvor na mikrofonu i pokušajte ponovo nakon što uklonite materiju koju pronađete.

Očistite mikrofon na telefonu

2. provera Restartujte telefon

Restartovanje može jednostavno da reši vaš problem. Nakon restartovanja proverite zvuk odlaznog poziva ili isprobajte glasovnu komandu za Bixby ili Google pomoćnika. Pratite dolenavedene korake za restartovanje telefona.

1. korak Prevucite nadole sa vrha ekrana televizora da otvorite Brzi panel.

2. korak Dodirnite ikonicu Napajanje, a zatim dodirnite Počni ponovo.

Restartujte telefon

3. korak Ako se telefon restartuje na standardan način, proverite da li se isti problem i dalje javlja.

3. provera Pokrenite telefon u Bezbednom režimu

Isprobajte mikrofon u bezbednom režimu. Ako nema problema u Bezbednom režimu, možda je problem uzrokovan zbog instalirane aplikacije treće strane na telefonu. Da biste saznali koja aplikacija izaziva problem, možete da isprobate da deinstalirate aplikacije počevši od poslednje instalacije.

1. korak Otvorite Brza podešavanja. Dodirnite ikonicu Napajanje na vrhu ekrana.

2. korak Dodirnite i zadržite Isključivanje dok se ne prikaže ikonica Bezbedan režim.

3. korak Dodirnite Bezbedan režim. Ako uspešno uđete u Bezbedan režim, prikazuje se Bezbedan režim na dnu ekrana.

Pokrenite telefon u Bezbednom režimu

Napomena: Snimci ekrana uređaja i meniji mogu da variraju u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Kako se koristi aplikacija Samsung Members

Ako iskusite poteškoće u radu Samsung mobilnih uređaja, tableta ili nosivih uređaja, možete da nam pošaljete pitanje u aplikaciji Samsung Members. Saznajte više o slanju izveštaja o greški.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama