Kako otkloniti problem kada je zvuk Bluetooth slušalica nestabilan

Povezivanjem Bluetooth slušalica sa uređajem, možete da slušate muziku ili da obavljate pozive. Ako je zvuk nestabilan kada se koriste Bluetooth slušalice, uzrok može da bude neispravna veza između uređaja i slušalica, okruženje ili Bluetooth keš memorija. Pratite uputstvo u nastavku da otklonite problem sa zvukom Bluetooth slušalica.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja pratite sledeće korake:

1. korak Idite u Podešavanja Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzimanje i instalacija.

3. korak Pratite uputstva na ekranu.

Najpre pokušajte sa restartovanjem uređaja i Bluetooth slušalica. Ako se problem ne otkloni, pratite korake u nastavku za otklanjanje problema sa zvukom Bluetooth slušalica.

Pokušajte sa ponovnim uparivanjem uređaja sa Bluetooth slušalicama

Nestabilna veza između uređaja i slušalica može da uzrokuje problem sa zvukom. Pratite uputstvo u nastavku da biste razvezali i ponovo povezali slušalice.

popravka bluetooth uređaja, 1. korak popravka bluetooth uređaja, 1. korak

1. korak Otvorite Podešavanja i dodirnite Veze.

popravka bluetooth uređaja, 2. korak popravka bluetooth uređaja, 2. korak

2. korak Dodirnite Bluetooth.

popravka bluetooth uređaja, 3. korak popravka bluetooth uređaja, 3. korak

3. korak Uključite Bluetooth i dodirnite opciju Podešavanja, koja se nalazi pored povezanih Bluetooth slušalica.

popravka bluetooth uređaja, 4. korak popravka bluetooth uređaja, 4. korak

4. korak Dodirnite Raspari.

popravka bluetooth uređaja, 5. korak popravka bluetooth uređaja, 5. korak

5. korak Dodirnite Nazad.

popravka bluetooth uređaja, 6. korak popravka bluetooth uređaja, 6. korak

6. korak Uključite Bluetooth i omogućite režim uparivanja na slušalicama. Kada se slušalice pojave u sklopu opcije Dostupni uređaji, dodirnite i povežite slušalice sa uređajem.

Okruženje može da utiče na Bluetooth vezu. Naglo pomeranje ili razdaljina između uređaja takođe mogu da ometaju vezu. Veza takođe može se prekida ako se nalazite u gužvi ili ako koristite metalne nalepnice ili zaštitnu futrolu u blizini antene uređaja.

  • Držite i Galaxy uređaj i Bluetooth slušalice blizu sebe i postarajte se da se ništa ne nalazi između njih.
  • Veza može da bude nestabilna ako vam je uređaj u džepu ili u torbi, pa stoga držite uređaj blizu slušalica.
  • Sklonite se iz gužve ili sa mesta gde se učestalo koristi Wi-Fi.
  • Držite se podalje od neizolovanih žica, mikrotalasnih rerni i bežičnih zvučnika ili isključite takve uređaje ako morate da budete u njihovoj blizini.
  • Prilikom prosleđivanja muzike onlajn, status veze može da utiče na kvalitet zvuka. U tom slučaju pokušajte sa preuzimanjem muzike koju želite da reprodukujete.

Napomena:

  • Ako se Bluetooth slušalice uporno razvezuju, posetite najbliži servisni centar da bi se obavila provera vašeg uređaja.
  • Snimci ekrana uređaja i menija mogu da variraju u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Kako se koristi aplikacija Samsung Members

Ako iskusite poteškoće u radu Samsung mobilnih uređaja, tableta ili nosivih uređaja, možete da nam pošaljete pitanje u aplikaciji Samsung Members. Saznajte više o slanju izveštaja o greški.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window