Kako da koristite bubice slušalice Galaxy Buds Live za najbolji kvalitet zvuka

Za razliku od većine bubica, Galaxy Buds Live su osmišljene kao otvoren ergonomski tip. Kvalitet zvuka možete na jednostavan način maksimalno da povećate tako što ćete ih nositi na odgovarajući način. Ako imate problema sa kvalitetom zvuka, isprobajte preporučena rešenja za unapređenje kvaliteta zvuka.

Galaxy Buds Live

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke kao potencijalna rešenja, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Proverite kako se ažurira softver mobilnog uređaja sledećim redosledom. 


1. korak
 Idite u Podešavanja Ažuriranje softvera.
2. korak Dodirnite Preuzimanje i instalacija
3. korak Pratite uputstva na ekranu. 

Kako se pravilno nose bubice Galaxy Buds Live


U bubicama Galaxy Buds Live nalaze se zvučnici fino podešeni od strane kompanije AKG koje su izrađene na poseban način za reprodukciju svih vrsta sadržaja. Ergonomski dizajn obezbeđuje bogat zvuk, kao da se sedite u prvom redu na koncertu. Fino prilagodite bubice da ih smestite u uši da iskoristite sav potencijal bubica Galaxy Buds Live.

1. korak Držite gornju i donju stranu bubica i izvadite ih iz kućišta za punjenje.

Gornja i donja strana zajedno

2. korak Proverite smer obe bubice i usmerite donje polovine (zvučnik) u smeru donjeg dela uha. Postarajte se da smestite levu i desnu bubicu u odgovarajuće uho, tako da zvučnik bude okrenut ka unutra.

Smernice za postavljanje Buds Live

3. korak Postavite donje i gornje polovine u odgovarajuće delove uha, a zatim podesite bubice tako da lepo ulegnu. 

Odgovarajući delovi ušiju

ⓐ Zvučnik

 

 • Ako se bubice ne smeste pravilno u ušima, možda neće raditi. Ukoliko je to slučaj, koristite par nastavaka za uši koji se smeštaju u uši i nosite bubice pravilno. 
 • Ako senzor osetljiv na dodir ne dođe u dodir sa vašim uhom, bubica možda neće raditi. Koristite nastavke za uši koji odgovaraju vašim ušima ako ne čujete glas koji vas obaveštava da je bubica detektovana. 


Postavljanje nastavka za uši na bubicu 


1. korak
 Izaberite nastavak za uši koji odgovara vašem uhu.  
2. korak Izaberite nastavak za levo ili desno uho proverom oznake L ili R na nastavcima za uši. 
3. korak Pronađite oznaku L ili R na dnu zadnje strane nastavka za uši i proverite da li je okrenuta prema bubici. Prikačite nastavak za uši u kuku za fiksiranje.

 • Nemojte da stavljate bubice u uši bez nastavaka za uši. Tako možete da oštetite uši.
 • Nemojte prekomernom silom da izvlačite nastavak za uši kada ga ubacujete ili skidate. Nastavak za uši može da se pokida.
 • Nemojte da stavljate nastavke za uši na bubice u pogrešnom smeru. Bubice neće pravilno da ulegnu u uši. 
Ubacivanje nastavaka za uši

4. korak Prekrijte ostatak bubice nastavkom za uši.
5. korak Pratite isti postupak za suprotnu bubicu. 

Napomena:

 • Uređaj sadrži magnete, koji mogu da utiču na medicinska sredstva kao što su pejsmejkeri ili implantabilni kardioverter defibrilatori. Ako koristite bilo koje od ovih medicinskih sredstava, držite svoj uređaj na bezbednom rastojanju od njih i posavetujte se sa lekarom pre upotrebe uređaja.  
 • Održavajte bezbedno rastojanje između uređaja i predmeta koji podležu dejstvu magneta. Predmeti kao što su kreditne kartice, štedne knjižice, kartice za pristup, karte za ukrcavanje ili propusnice za parking mogu da se oštete ili onemoguće dejstvom magneta u uređaju.
 • Pridržavajte se svih postavljenih upozorenja i smernica ovlašćenog osoblja u oblastima gde je upotreba bežičnih uređaja ograničena, kao što su avioni i bolnice.
1. provera Postarajte se da veličina svake bubice odgovara veličini vašeg uha ili ušne školjke.

Kao što je prethodno objašnjeno, za razliku od načina nošenja prethodnih modela proizvoda Galaxy Buds, morate da usmerite donje polovine (zvučnik) u smeru donjeg dela uha i da postavite donje polovine u uši. Na taj način, ako imate veće uši ili ušne školjke, bubice mogu da se smeste duboko u uši tako da ugrađena antena u proizvodu može da bude prekrivena uhom. To može da utiče na funkciju Bluetooth i može da prouzrokuje i loš kvalitet zvuka. 


Da biste potvrdili da li je veličina svake bubice odgovarajuća za veličinu vaših ušiju ili ušnih školjki, preporučujemo da pogledate u ogledalu uši dok nosite bubice. Ako je cevčica za vazduh na bubicama skrivena površinom ušiju dok nosite bubice, moguće je da imate veće uši ili ušne školjke.

Preskoči tutorijal za poklopac

① Cevčica za vazduh

Možete da merite veličinu uha ili ušne školjke u zavisnosti od kriterijuma indikatora na slici u nastavku. 

provera veličine ušne školjke

① Velika: Ako spadate među one sa većim ušima ili ušnim školjkama, obratite se pozivnom korisničkom centru kompanije Samsung za dodatnu podršku.
② Srednja
③ Mala

2. provera Proverite okruženja bežične mreže uređaja povezanog sa bubicama Galaxy Buds Live.

U tom slučaju treba da proverite da li se slični simptomi pojavljuju prilikom provere drugog bežičnog uređaja na istoj lokaciji, kao i da li simptomi nestaju prilikom premeštaja na drugu lokaciju. Problemi sa okruženjem mreže sa kojim je uređaj povezan mogu da dovedu do lošeg kvaliteta zvuka ili performansi Bluetooth veze. U nastavku su navedeni saveti i mere predostrožnosti za korišćenje bežičnih mreža.  
 

 • Usluge bežične mreže mogu da se onemoguće zbog problema sa mrežom pružaoca usluga. Postarajte se da držite bubice podalje od elektromagnetnih talasa.
 • Da biste izbegli probleme prilikom povezivanja bubica sa drugim uređajem, postavite uređaje tako da budu blizu jedan drugom.
 • Proverite da li su bubice i drugi Bluetooth uređaji unutar dometa za Bluetooth povezivanje (10 m). Razdaljina se može razlikovati u zavisnosti od okruženja u kom se koriste uređaji.
 • Postarajte se da nema prepreka između bubica i povezanog uređaja, uključujući ljudska tela, zidove, uglove i ograde.
 • Nemojte da dodirujete Bluetooth antenu povezanog uređaja.
 • Bluetooth koristi istu frekvenciju kao neki industrijski, naučni, medicinski i proizvodi koji troše malo energije i smetnje se mogu javiti prilikom povezivanja u blizini ovakvih proizvoda.
 • Prekinite aktuelnu vezu sa bežičnom mrežom i ponovo uspostavite vezu.
3. provera Proverite da li su zvučnik i cevčica za vazduh čisti.

Ako se u zvučniku i cevčici za vazduh nagomilaju ušna mast ili nečistoće, zvuk iz obe bubice može se razlikovati ili kvalitet zvuka može da bude narušen. Uklonite ušnu mast ili nečistoću čistom, suvom i mekanom četkicom, pamučnim tupferima ili drugim sredstvima.
 

 • Koristite mekanu, suvu krpu za čišćenje bubica nakon upotrebe.
 • Bubice treba da budu suve. Sprečite da tečnost dođe u dodir sa bubicama ili da prodre u njih.
 • Redovno čistite bubice da sprečite nagomilavanje ušne masti ili nečistoća u zvučniku i cevčici za vazduh.
ušna mast ili nečistoća

① Zvučnik ② Cevčica za vazduh

4. provera Proverite jačinu zvuka ili zvuk povezanog uređaja.

Možete da oživite opadanje jačine zvuka ili šum u zavisnosti od jačine zvuka povezanog uređaja. Da biste to izbegli, na odgovarajući način podesite zvuk povezanog uređaja. Iz tog razloga pravilno podesite opcije postavki za jačinu zvuka i zvuk. 

5. provera Proverite verziju instaliranog softvera.

Postarajte se da aplikacija Galaxy Wearable instalirana na mobilnom uređaju, softver mobilnog uređaja i softver za bubice Galaxy Buds Live budu najnovije verzije. Da bi se osigurao najbolji užitak, preporučuje se ažuriranje svakog softvera uključujući aplikaciju Galaxy Wearable na najnoviju verziju.
 

Ažuriranje softvera bubica
 

Ažurirajte softver bubica preko usluge Firmware Over-the-Air (FOTA).
Pokrenite aplikaciju Galaxy Wearable na mobilnom uređaju i dodirnite Ažuriranje softvera za bubice.
• Preuzimanje i instalacija: Potražite i instalirajte ažuriranja ručno.
• Poslednje ažuriranje: Pogledajte informacije za poslednje ažuriranje softvera.
 

Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja,
 

1. korak Idite u Podešavanja > Ažuriranje softvera.
2. korak Dodirnite Preuzimanje i instalacija
3. korak Pratite uputstva na ekranu. 

Dodatni saveti o načinu korišćenja bubica Galaxy Buds Live
 • Ako se strane čestice postave na senzor osetljiv na dodir, mogu da izazovu kvar softvera. Pre nošenja bubica očistite senzor. 
 • Ako se na kontaktima za punjenje nalaze znoj ili tečnost, na bubicama Galaxy Buds Live se može javiti korozija. Ako se na kontaktima za punjenje ili na bubicama nalaze znoj ili tečnost, očistite ih pre ubacivanja bubica u kućište za punjenje. 
 • Ako punite bubice Galaxy Buds Live dok je priključak punjača vlažan, bubice Galaxy Buds Live se mogu oštetiti. Temeljno očistite priključak punjača pre punjenja bubica Galaxy Buds Live. 
 • Napunite bateriju do kraja pre prvog korišćenja bubica ili ako se duže vreme nisu koristile.
 • Nemojte da stavljate nastavke za uši na bubice u pogrešnom smeru. Bubice se ne pune ako se ne ubace pravilno u kućište za punjenje. 
 • Ako se simptom ne otkloni uprkos gorenavedenim savetima, obratite se pozivnom korisničkom centru kompanije Samsung povodom uređaja i saznajte koje su odgovarajuće mere.

Napomena:

 • Artikli koji se isporučuju sa bubicama Galaxy Buds Live, dostupna dodatna oprema i slike mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona.
 • Priloženi artikli su namenjeni isključivo za bubice Galaxy Buds Live i možda nisu kompatibilni sa drugim uređajima.
 • Dizajn proizvoda i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
 • Možete da kupite dodatnu opremu sa veb-sajta Samsung. Postarajte se da bude kompatibilna sa modelima pre kupovine.
 • Koristite samo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje neodobrene dodatne opreme može da dovede do problema sa performansama i kvarova koje ne pokriva garancija.
 • Dostupnost celokupne dodatne opreme podleže promeni u potpunosti u zavisnosti od proizvođača. Za više informacija o dostupnoj dodatnoj opremi pogledajte veb-sajt kompanije Samsung. 

Ako iskusite nešto neobično u radu Samsung mobilnih uređaja, tableta ili nosivih uređaja, možete da nam pošaljete pitanje u aplikaciji Samsung Members.  


To nam omogućava temeljniji uvid u situaciju. Podaci se anonimizuju i čuvaju se samo tokom ispitivanja. 

Napomena: Snimci ekrana uređaja i meni mogu da variraju u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama