Kako da personalizujem AR emotikone sa Porukom uživo na svom modelu „Note9“?

Poruka uživo na „Note9“-u omogućava vam da kreirate animirane poruke i personalizujete svoje AR emotikone koristeći „S Olovkom”. 

Personalizovana-GIF-slika
1 Pokrenite „Komanda pokretom u vazduhu“ tako što ćete dodirnuti „S Olovkom” taster ili „S Olovkom” ikonicu.
Dodirnite „S Olovkom” ikonicu
2

Izaberite Poruka uživo.

Izaberite Poruka uživo

Imajte na umu: Ako se „Poruka uživo" ne pojavljuje u „Komanda pokretom u vazduhu“, dodirnite ikonicu „Plus" da biste uključili ovu funkciju ili dodirnite ikonicu „Postavke" da biste uredili prikazane prečice. 

Dodirnite ikonicu „Plus” da dodate opcije
3 Na prozoru „Poruka uživo" dodirnite ikonicu „lice".
Dodirnite ikonicu „lice" sa prozora Poruka uživo
4 Izaberite animirani emotikon GIF koji želite da personalizujete.
Izaberite vaš emotikon sa prozora Poruka uživo
5 Prilagodite efekat olovke, debljinu i boju i počnite pisati ili crtati.
6

Dodirnite Gotovo. Animacija će automatski sačuvati u vašoj galeriji kao animirana GIF datoteka.

Dodirnite „Završeno” da sačuvate

Jednom kada ste završili sa kreiranjem, vašu kreaciju možete deliti na različitim platformama pritiskom na Deli.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama